07 вересня 16:29
Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин проведено зустріч щодо проблемних питань стосовно перевезення сільськогосподарської продукції залізничним транспортом докладніше
04 вересня 17:15
Верховна Рада України прийняла Закон України про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру докладніше
03 вересня 14:09
Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин проведено нараду щодо проблем із перевезення зерна та олійних культур, продуктів їх переробки та цукру залізничним транспортом докладніше
27 серпня 17:30
Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин проведено круглий стіл на тему: «Пріоритетні завдання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання» докладніше
13 липня 11:15
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин затвердив звіт про роботу Комітету за період роботи восьмої сесії, план роботи Комітету на період роботи дев’ятої сесії, а також пропозиції до проекту порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання докладніше
11 липня 17:30
Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин проведено круглий стіл на тему: «Стан, проблеми та перспективи розвитку молочної галузі України» докладніше
10 липня 17:45
Верховна Рада України відхилила проект Закону України про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку (реєстр. № 8171) докладніше
10 липня 17:30
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур» докладніше
18 липня 2017, 15:29

Стенограма засідання Комітету № 58 від 11.07.2017

 

СТЕНОГРАМА

засідання Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

11 липня 2017 року

Веде засідання заступник голови Комітету БАКУМЕНКО О.Б.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні народні депутати, шановні запрошені! У нас 17 чоловік, є кворум, зараз ще п'ять, шість наших колег підійдуть. Думаю, давайте розпочинати роботу, бо порядок денний дуже щільний, дев'ять питань в порядку денному, у вас всіх вони на руках.

Тому є ще якісь пропозиції до порядку денного у кого? Нема. Тому прошу проголосувати за порядок денний. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Проти? Утрималися? Рішення прийнято.

На порядку денному перше питання проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особисте селянське господарство" щодо розвитку сільського зеленого туризму (друге читання) (реєстраційний номер 2232 від 2.07.2015 року). У нас доповідає Артем Леонідович, голова підкомітету. Прошу, доповідайте.

 

ВІТКО А.Л. Шановні друзі, добрий день! 23.05.2017 року Верховною Радою України прийнято в першому читанні за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про особисте селянське господарство" щодо розвитку сільського зеленого туризму, поданий народними депутатами України вельмишановним мною депутатом Брезовичем Закарпаття, Чижмарем та іншими.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про особисте селянське господарство", зокрема членам особистого селянського господарства надається право добровільно надавати за плату або безоплатно послугу у сфері сільського зеленого туризму з конкретизацією видів таких послуг. Також на органи виконавчої влади, на місцеве самоврядування покладається обов'язок сприяти особистим селянським господарствам в організації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства у сфері сільського зеленого туризму. Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України, за строк, відведений для подачі поправок та пропозицій, було надано 19 поправок та пропозицій.

За результатами опрацьовання до порівняльної таблиці до зазначеного законопроекту пропонується: 11 поправок – врахувати, 4 – врахувати частково, 3 – врахувати редакційно, 1 – відхилити.

Від членів підкомітету з питань соціальної політики, агропромислового комплексу, розвитку сільських територій, науки та освіти Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин зауважень та пропозицій не надходило.

Тому, підкомітет пропонує комітету прийняти даний законопроект в другому читанні та в цілому.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі за доповідь.

У нас підтримка є Міністерства аграрної політики по цьому законопроекту.

У кого є, із народних депутатів, бажання висловитись по законопроекту? Нема.

Спільнота, у кого є питання по закону? Ні. 

Тому…

 

______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Що у вас? Півхвилини.

 

ПАЛАМАР І.  Так.

Шановні народні депутати! Асоціація тваринників, Ірина Паламар.

Цей законопроект дає можливість надати ширші права, правові підстави для здійснення особистим селянським господарством діяльності в сфері сільського зеленого туризму шляхом уточнення змісту таких послуг та зняття непорозуміння з боку контролюючих органів в цьому контексті. Адже з точки зору наповнення державної казни наглядовим та контролюючим органам дуже вигідно, щоб сільський зелений туризм розвивався в межах такої спрощеної форми діяльності як особисте селянське господарство. Але, натомість, законодавча ініціатива має позитивне значення для розвитку сільських територій, інфраструктури, занятості селян.

Ще щодо висловленого раніше зауваження про доопрацювання законопроекту щодо необхідності визначення самого поняття "сільський зелений туризм". Так як воно, взагалі, відсутнє в законодавстві, то на погляд асоціації це не є перешкодою для прийняття законопроекту адже його метою не є регулювання всієї сфери сільськогосподарського зеленого туризму, а лише в межах діяльності особистих селянських господарств.

Тому Асоціація тваринників підтримує прийняття законопроекту в другому читанні. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.

Поступила пропозиція від голови підкомітету, прийняти у другому читанні та в цілому як закон. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Проти? Утримались? Одноголосне рішення. Рішення прийнято.

Другий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення, поданий народними депутатами України  Івченком, Кириленком, Одарченком, Козаченком. Реєстраційний номер 6049 від 07.02.2017 року. Доповідає народний депутат Івченко Вадим Євгенійович.

 

ІВЧЕНКО В.Є. Дякую, шановний голово, шановні колеги! Ми вже досить детально обговорювали дані законопроекти, ви розумієте, і ми всі з вами вивчили суть, що ми хочемо зробити. Я зупинюсь на деяких моментах, що ми вирішуємо даним законопроектом? Даним законопроектом ми ліквідовуємо так звану "шахматку" в середині земельних паїв, легалізуємо землі, які обробляються разом із масивом, але в оренду не оформлені. Тобто ми виводимо землі із тіні, в тому числі ми дозволяємо тим землям, які не оформлені через аукціони далі в орендні відносини. Ліквідовуємо середлужжя, врегульовуємо питання не витребуваних, не розподілених земель встановивши їх правовий статус із реєстрацією в кадастрі та реєстрі прав. І пропонуємо подальше ефективне їх використання з метою наповнення місцевих бюджетів.

Даємо можливість проведення природоохоронних заходів на масиві без його подрібнення. Встановлюємо механізм, який дозволяє підвищити орендну ставку за земельні ділянки.

Що пропонується даним законопроектом? Механізм оптимізації земельних масивів, шляхом обміну земельними ділянками на інші рівноцінні ділянки, які розміщені в одному або суміжних, чи інших масивах. Передбачений обмін земельними ділянками приватної власності в нотаріальному порядку, привели у відповідність, звичайно, цивільне і земельне законодавство, в цьому контексті. Обмін земельними ділянками державної і комунальної власності на земельні ділянки приватної власності, обмін земель від умерлої спадщини, не розподілених, не витребуваних земель на земельні ділянки приватної власності і так далі.

Який очікуваний результат ми бачимо від реалізації даного законопроекту – це оптимізація земельних масивів без порушення прав власності та прав оренди. Враховуються інтереси всіх учасників земельного масиву, дає можливість провести оптимізацію масиву та виступити ініціатором обміну як власникам земель і орендарям, так і органам влади, і органам місцевого самоврядування. Даємо можливість самостійно господарювати на землі без подрібнення земельного масиву.

Надаємо можливість власникам ділянок, які вирішили самостійно обробляти їх, сформувати їх із своїх земель, які знаходяться в різних частинах масиву або в різних масивах, в єдиний масив для використання як сімейними господарствами, так і кооперативом для їх подальшої передачі в оренду також одним єдиним масивом.

Надаємо можливість орендарю провести оптимізацію масиву та покращити  характеристики орендованих ним ділянок, тим самим підвищити рентабельність масиву і строк окренди земель в ньому, спростити обробіток цього масиву.

Надаємо можливість органам державної влади, місцевого самоврядування сформувати із земель відумерлої спадщини, не розподілених, не витребуваних земель окремі масиви, таким чином підвищити їх привабливість для наступної передачі через аукціони в оренду теж єдиним масивом. Наповнення, звичайно, місцевих бюджетів від виведення земель із тіні та передачі їх в оренду, від передачі в оренду з аукціону вже сформованих  земель більшість та оптимізованих масивів.

Шановні колеги, ми з вами дискутували, даний законопроект ми презентували минулого разу більш детально. Сьогодні я зупинився на питання, що ми вирішуємо і що можемо досягти, коли ми будемо реалізувати даний законопроект. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

 ІВЧЕНКО В.Є. Я хочу додати, що даний законопроект підтриманий був Академією агарних наук, Всеукраїнською асоціацією сільських селищних рад, Асоціацією фермерів, Інститут агарної економіки, Спілка  землевпорядників. УКАП не заперечує проти положень даного законопроекту в цій редакції. Ну, ГНЕУ вирішило відправити на доопрацювання. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Cпасибі.

Голова підкомітету Кулініч.

 

КУЛІНІЧ О.І. Ні, я б хотів би альтернативний доповісти. Я хотів би  доповісти альтернативний, а не як голова підкомітету.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.Ще раз... 

 

КУЛІНІЧ О.І. А зараз як  автор альтернативного, а потім – як підкомітет.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, ми…

 

КУЛІНІЧ О.І. Так що, сперва альтернативний доповімо?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А потім уже оба закони.

 

КУЛІНІЧ О.І. Шановні колеги, тоді  я…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді законопроект альтернативний (реєстраційний номер 6049-1) від 23.02.2017. Доповідає Кулініч Олег Іванович, автор законопроекту.

 

КУЛІНІЧ О.І. Дякую.

Шановні колеги, проблема надзвичайно серйозна, яку озвучив Вадим Євгенович.  На сьогодні на кожному полі у нас, мало того, що раніше було два орендарі, зараз така ситуація, що може бути і три орендарі, і постійно збільшується кількість одноосібників. І ця тенденція – вона йде до збільшення, тому що люди виходять, хотіли б самі обробляти цю землю. І тому логічно і правильно, мабуть, ці речі вирішувати на рівні законодавчому, тому що юридично це нічого не підкріплено. Якщо домовились, то домовились. По суті, орендар обробляє земельну ділянку, яку він не орендує. Це дуже часто так є, і не завжди виходить домовлятися із одноосібниками, тому що не погоджуються люди на цей механізм з різних причин.

Тому цю проблему треба вирішувати, і вирішувати надзвичайно швидко. Тому що, якщо ми навіть в перспективі говоримо за обіг земель, то проблему консолідації треба вирішувати до цього.

Що ми пропонуємо в альтернативному законопроекті? Ми встановлюємо порядок проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення. Сьогодні в кожному масиві є купа проблема, які я озвучив, є земельні ділянки, не внесені до кадастру. Це відумерла спадщина, невитребувані паї, польові дороги. Також є безліч кадастрових помилок, на жаль, це так. Наприклад, межі однієї ділянки налазять на іншу. Ми даємо механізм комплексного виправлення цих проблем за однією землевпорядною документацією. Ця документація може розроблятись як за бюджетні кошти, так і за кошти землекористувачів.

Хочу зразу зауважити, що при інвентаризації ніякої зміни місця розташування ділянок відбуватися не буде. Просто виправлення кадастрових помилок та внесення до кадастру відомостей про ті ділянки, яких немає у кадастрі.

Друге, як би суттєва така пропозиція. Законопроект надає право орендарю, який використовує не менше 75 відсотків масиву, брати в оренду інші земельні ділянки масиву з передачею взамін їх власникам в користування інших, рівноцінних ділянок в цьому ж масиві, повторюю, в цьому ж масиві. Якщо згоди щодо оренди не досягнуто, спір буде вирішуватися в суді. Я не думаю, що судових справ буде дуже багато, тому що фактично це буде стимулювати сторони домовлятися. Але такий стимул, він необхідний, тому що без елементів примусу процес консолідації буде просто неможливий. Давайте подивимося, що ми маємо зараз у законодавстві. Все добровільно, все за згодою всіх власників… орендарів. На практиці всі мене, я думаю, що підтримають, воно ж абсолютно не працює, тому що… в силу різних причин. І тому я вважаю, що запропонована норма вона є справедливою, право одного закінчується там, де починається право іншого.

Третя така частина. Ми даємо можливість, орендарям земельних ділянок дозволяється обмінюватись правами користування ними через договори суборенди без згоди власника, але в рамках того ж масиву, повторюю, в рамках цього самого масиву. Це має вирішити проблему землекористування тоді, коли на одному полі працює декілька орендарів.

І четверте. Законопроект вирішує застарілу проблему земель колективної власності. Таких земель в Україні більше мільйона гектарів, власників у них по факту немає. І використання відбувається в тіні. Законопроект визначає механізм передачі цих земель до колективної власності. Ну, власне, це те, що було в законопроекті 4355, воно нами детально обговорено, і ми просто пришвидшуємо механізм передачі цих земель до комунальної власності. А щодо тих КСП, які ще існують як юридичні особи, ми надаємо їм таку можливість до 2020 року допаювати сільськогосподарські угіддя, а залишок передати до комунальної власності. Якщо цього не буде зроблено до 2020 року, то місцева рада через суд буде оформляти ці ділянки в комунальну власність. Те саме буде відбуватись із невитребуваними паями.

Тому я просив би колег якраз підтримати альтернативний законопроект, тому що по суті проблему консолідації, на мій погляд і на погляд як одного з авторів, він вирішує більш комплексно.

І з вашого дозволу як голова підкомітету я хотів декілька слів сказати. Я вважаю, що у нас практично весь склад комітету сконцентрувався на двох законопроектах. Я думаю, було б логічно, коли б ми зосередились до другого читання на одному із законопроектів. У нас були проведені не одна робоча група із авторами основного законопроекту, з паном Івченком. І ми, я думаю, по багатьох речах найшли спільне рішення. Я думаю, що ми з таким потужним колективом і в одному, і в другому законопроекті могли б до другого читання дійсно відпрацювати збалансований законопроект один від комітету, який би знайшов підтримку в сесійній залі. Тому я просив би підтримати альтернативний, авторів основного долучитися до доопрацювання другого читання якраз законопроекту 6049-1. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція Міністерства аграрної політики. Перший заступник міністра Мартинюк Максим Петрович.

 

МАРТИНЮК М.П. Дякую. Що я хочу сказати стосовно цих двох законопроектів? Не вдаючись в глибокий аналіз кожного з них окремо, хочу відмітити, що більш комплексним, на нашу думку, є все-таки альтернативний законопроект, тому що він, зокрема, врегульовує питання колективної власності, але норми, які заслуговують на увагу, є і в законопроекті 6049. В цілому, всіляко підтримуємо намагання врегулювати питання консолідації. Тому що консолідація землі – це той механізм, який має покликаний зняти дуже багато питань і в користуванні землями в тих умовах, які склалися в Україні, а ці умови всім відомі. Коли одне поле, фактично, має там 30, 40, 50 співвласників і добре, якщо вони однаково вирішили розпорядитися своїми землями. Але ми розуміємо, що чим далі з плином часу, тим менше цієї однаковості буде, в силу різних причин, починаючи від того, що люди вмирають і спадкоємці там мають якісь свої погляди на розпорядження землями, закінчуючи тим, що люди починають проявляти ініціативу, там виходити з цими паями і якось використовувати їх, самостійно обробляти.

Єдине, що  знову ж таки концептуально я б хотів зазначити, що, на жаль, всі ці спроби зараз виглядають так, як нібито, я ні жодним чином не хотів би образити авторів, тому що тут багато норм, які міністерство теж закладало в свої напрацювання по Закону про консолідацію. Але загалом, з урахуванням того, що основним і універсальним інструментом консолідації є купівля-продаж землі в умовах існування мораторію будь-які спроби врегулювати консолідацію нагадують намагання  вилікувати грижу хребта компресами з  лікарських трав.

Тому  цей законопроект, один і другий, варто було об'єднати, на мою думку, міністерство готово долучитися  до роботи над законопроектом підготовки його  до другого читання, до  роботи над об'єднаним текстом.  Але, на моє глибоке переконання,  цей  законопроект, коли він з'явиться його необхідно розглядати в комплексі із законопроектом про обіг сільськогосподарських земель. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

Як перший заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Шемелинець Людмила Миколаївна, ваша точка зору.

 

ШЕМЕЛИНЕЦЬ Л.М. Дякую.

Доброго дня! Ми вже неодноразово збиралися з авторами законопроектів обох з приводу обговорення порушених з них питань. І, дійсно, набагато більш  комплексним і тим, що буде працювати є законопроект альтернативний, тому що в першому законопроекті є   такі моменти як, наприклад, невитребувані частики (паї). Ми розуміємо, що об'єктом  цивільних правовідносин може бути лише земельна ділянка. Я не хочу теж вдаватися  в глибокий аналіз ми абсолютно  підтримуємо альтернативний законопроект і у нас є  деякі зауваження. Але… досягли  домовленостей завтра, що  вони будуть враховано до другого читання. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі вам.

Народні депутати думки в кого є, свої зауваження, висловлення, ясно всім так… Питання.

Так у нас голова  підкомітету ще є якийсь… тоді у мене є  по порядку надходження. У нас надійшла пропозиція  законопроект 60…

 

ІВЧЕНКО В.Є. Олександр Борисович, дозвольте.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пожалуйста, як автору.

 

ІВЧЕНКО В.Є. Шановні колеги, я хотів сказати, що ми, дійсно, працювали над цими законопроектами, деякі члени комітету є співавторами основного законопроекту. Ми майже два місяці надавали друг другу пропозиції  у нас була створена робоча група по цих двох законопроектах. Наша сторона, скажемо, ті, які були в авторах основного законопроекту, ми надали свої зауваження і пропозиції щодо врахування в альтернативному законопроекті.

Скажу відверто, 90 відсотків питань, які ми задали вони вирішені і ми при підготовці до опрацювання ми написали такий собі протокол погодження, що ми маємо врахувати правками в законопроекті під час другого читання.

Я хотів би, я не знаю, як ми це будемо робити, чи зачитувати? Я хотів, щоб це ввійшло в рішення комітету, коли ми голосуємо за альтернативний законопроект з врахуванням того, що напрацювала робоча група авторів законопроекту першого і другого. Олег Іванович, я вірно кажу?

І прошу, щоб саме так, коли ви будете визначатись за який законопроект голосувати, якщо за другий, за основу і в цілому, то з врахуванням пропозицій, які напрацювала робоча група авторів першого законопроекту і другого. Ми, дійсно, працювали, у нас два листки, я не буду забирати час, щоб зачитувати, я хотів би, щоб це ви доклали, Олександр Борисович, до стенограми, це буде вірній шлях конструктивної роботи у другому читанні до законопроекту, тобто окреслені певні рамки в яких ми маємо рухати законопроект про консолідацію, який, в принципі, ми разом з авторами законопроектів напрацювали. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як на мене, немає ніяких заперечень…

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми зробимо процедурно, ми проголосуємо основний проголосуємо, альтернативний. І там, де будемо голосувати за той, який набере більше голосів з врахуванням напрацьованих пропозицій. І далі робоча група до другого читання разом з Міністерством аграрної політики, Держгеокадастром, знову через внесення правок зробить цей закон уже таким, яким він повинен бути. Все, що ще?

 

ІВЧЕНКО В.Є. Якщо дозволите, Олександр Борисович, я хочу сказати, що ми це будемо говорити в залі Верховної Ради, зняти з розгляду ми не можемо, оскільки він стоїть в порядку денному і він буде йти як основний в залі Верховної Ради, і буде альтернативний в залі Верховної Ради.

Але в контексті того, що ми будемо як ми доопрацьовувати законопроект це буде презентовано в залі Верховної Ради і комітет буде доповідати який закон підтримати, говорять депутати з врахуванням яких пропозицій, частково тут взята із законопроекту основного, я знаю, частково те, що ми вирішили врегулювати по ходу, скажемо, обговорення даних законопроектів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Дуже важливе питання в цьому вирішуємо законопроекті, як на мене, і оцей консенсус, на який домовилися автори законопроекту, я думаю, комітетом ми підтримаємо і зробимо ту процедуру так, як воно належить, згідно Регламенту Верховної Ради.

Тому, по порядку надходження, ставлю питання. Законопроект номер 6049… У кого питання? Вадатурський.

 

ВАДАТУРСЬКИЙ А.О. У мене просте запитання, чому ми не можемо відправити ті два законопроекти на доопрацювання і зробити один якісний до того, щоб він потрапив в зал, просто запитання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По-перше, все це займе довший період часу, а зараз на основі одного законопроекту сконцентруємося і зробимо, і це ми виграємо, як мінімум, три, чотири місяці. Ми ж робимо діло для кого? Для людей, які працюють в полі. І це повністю співпадає з Регламентом Верховної Ради, ми робимо в рамках діючого регламенту, який являється основним для нашої роботи і закони комітету.

Тому ставлю по порядку, навіть п'ять місяців, по порядку у нас сьогодні нашого обговорення 6049 законопроект депутата Івченка і іншої групи. Хто за цей законопроект, прошу проголосувати.

Хто – за? Рахуйте. Шість. Проти? Утрималися? Рахуйте. Є, так. Не прийнятий законопроект.

Далі. Законопроект номер 6049-1 за авторством Кулініча і групи народних депутатів. Хто за цей законопроект, прийняти за основу з подальшим доопрацюванням, яке було нам всім доповідено, хто за це, прошу голосувати.

"За"? Рахуйте. Десять, одинадцять. Проти? Утрималися? Два. Три. Все, законопроект прийнято.

Значить ми з вами йдемо, прийняли законопроект за основу з подальшим доопрацюванням всіх наробок законопроекту, основного, 6049. Спасибі.

Йдемо далі по порядку денному.

Законопроект (реєстраційний номер 6673 від 6.07.2017) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур, поданий народними депутатами України Кулінічем, Бакуменком, Лунченком, Хланьом, Лабазюком, Кучером, Дідичем, Бриченком, Мірошніченком, Дивиденком, Івченком.

Доповідає Кулініч Олег Іванович.

 

КУЛІНІЧ О.І.   Дякую.

Шановні колеги, сьогодні у сфері фітосанітарного контролю існує безліч проблем, я думаю всі про них знають. І по суті критична ситуація склалася із нотифікаціями. Основна проблема і причина – це низька якість фітосанітарної експертизи. Фітосанітарній службі на сьогодні не вистачає елементарних речей, це необхідна кількість інспекторів. В результаті маємо неналежне проведення фітосанітарної процедури на всіх етапах. Ну, як приклад, наприклад, для того, щоб відібрати зразки це повинно відбуватися на всій стадії завантаження адже, наприклад, амброзія може осідати в низу партії продукції це означає. що при завантаженні інспектор повинен бути присутній постійно, але він фізично цього зробити не може як правило, тому що враховуючи велику кількість вантажів, він не може оглянути так як треба. В підсумку маємо таку ситуацію, коли відібранням зразків, відібраним зразкам не можна довіряти.

Законопроектом ми пропонуємо вирішити цю проблему шляхом уповноваження лабораторій на проведення окремих фітосанітарних процедур.

Наголошую, що мова іде лише про відбір зразків та про фітосанітарну експертизу.

Уповноваження це звичайна європейська практика, коли приватні лабораторії, на рівні з державними, відбирають зразки і проводять фітосанітарну експертизу. При цьому видача фітосанітарного сертифікату залишається за державою, тобто рішення про те чи відповідає вантаж фітосанітарним вимогам приймає саме державний інспектор.

У підсумку запропоновані зміни сприятимуть підвищенню якості фітосанітарної експертизи, а Держпродспоживслужбі дадуть можливість приділити більше часу для інспекції полів.

Хочу звернути вашу увагу, що ми не пропонуємо зруйнувати стару систему фіто-санітарної експертизи, а лише доповнити її. Лабораторії, які працювали до цього часу, продовжують працювати, більше того, на три роки до них не висуватимуться жодних додаткової умови. Вони автоматично вважатимуться уповноваженими і норма про відповідальність буде застосовуватися до них лише через три роки. Це достатній час для того, щоб вони змогли пройти відповідну акредитацію.

Ще раз хотів би наголосити на актуальність і на важливість цієї проблеми, які існують у фіто-санітарній сфері і ця проблема потребує, ну, швидкого вирішення. Тому я хотів би звернутися до вас, шановні колеги,  більшість авторів законопроекту є членами нашого комітету. Враховуючи те, що питання треба вирішувати надзвичайно швидко, я б запропонував би проголосувати цей законопроект за основу і в цілому. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

Голова підкомітету Дідич Валентин Володимирович.

 

ДІДИЧ В.В. Шановні колеги, з урахуванням відповідальності і нагальності питання, підтримую і також є пропозиція проголосувати його дійсно в цілому, він крайнє необхідний для наших товаровиробників. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

Голова служби Лапа  Володимир Іванович.

 

ЛАПА В.І. Доброго дня, шановні колеги! Дійсно питання, я б сказав, назріло і перезріло. Це питання ставлять господарюючі суб'єкти, це питання врегульовано вже в директивах і регламентах Європейського Союзу. Зараз вже керівники обласних державних адміністрацій в південних областях також ставлять питання, що необхідно диверсифікувати систему контролю.

Ми уважно ознайомилися з законопроектом. Є декілька таких  технічних  деталей, які, з нашої точки зору, потребують уваги. Перша позиція – це делегування повноважень в частині імпорту. Як на мене, воно повинно здійснюватися на взаємній основі, тобто ми повинні говорити не тільки про лібералізацію контролю імпорту продукції, а також про лібералізацію умов експорту української продукції, якщо ми досягаємо угоди взаємності з тою чи іншою країною, то ми тоді запроваджуємо такий режим.

Друге питання – це регулювання позбавлення повноважень лабораторій. Законопроект передбачає, що після двох нотифікацій уповноваження може бути відкликане. Але, насправді, ми в своїй практиці стикалися з тим, що в деяких …… випадках нотифікації є наслідком, скажемо так, не зовсім доброчесної політики за межами нашого кордону, тому ми б пропонували передбачити норму, що у випадку двох  нотифікацій протягом останніх 365 днів.

І третє питання – це огляд повинен здійснюватись під контролем інспектора в частині лабораторних досліджень, ми погоджуємося з нормами, які передбачені законопроектом для того, щоб ми розуміли, що відбирається та продукція в той час, яка є предметом контролю.

Я думаю, що ці моменти вони достатньо просто лягають на текст законопроекту і, якщо би була можливість врегулювати це через рішення комітету, справками комітету, дійсно, підтримати в першому читання і в цілому. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я думаю таке може бути враховано, ми можемо з висловленими пропозиціями Держслужби рекомендувати прийняти за основу і в цілому.

І зараз народні депутати свою точку зору вискажуть. Давиденко, народний депутат.

 

ДАВИДЕНКО В.М. Шановні колеги! Я є співавтором цього законопроекту, але так, в процесі швидко ми його… але з одного боку швидко, а з іншого боку десь півроку у нас на це пішло. Разом з тим хочу сказати, що до законопроекту є ряд зауважень і все-так я би… на скільки я розумію фітосанітарів у нас зараз в залі немає?  І я би все-таки, якщо можна за основу і в цілому, за основу його проголосувати до другого читання убрати всі заперечення.

Разом з тим хочу проінформувати вас, що там, на скільки я розумію, згідно з Угодою з Європейським Союзом, згідно з планом роботи фітосанітри до 2020 року повинні законодавство привести згідно Директив Європейського Союзу. І тут ми, скажемо так, те, що це потрібно я переконаний, але якось так ми "пальцем в небо", тобто хотілось би, щоб Держпродслужба, Володимир Іванович, щоб він показав чим вони будуть займатися в плані змін до законодавства, згідно Директив Європейського Союзу.

І у мене запитання до нього, по телевізору зараз в бєгущей строчці  дуже  активно пишуть, що Держпродслужба з 2018 року начне перевіряти якість харчових продуктів. Ваша позиція: ви вже  повинні, по-моєму, цю якість  харчових продуктів перевіряти і відстоювати, скажімо так, аграріїв, які працюють у нас на землі, нормально працюють і виготовляють якісний  продукт, щоб не було  недоброчесної конкуренції, власне, все. Тому я пропоную за основу. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.Спасибі.   

Ми ж з вами  прийняли  головний закон 0906. Підписав Президент, де  ми даємо повноваження Державній правовій службі не тільки  контролювати і зупиняти, если би  підприємства, які порушують норму і вони зв'язані з тим, що  людина може  отруїтися  і для життя.

Володимире Івановичу,  вам хвилина на  відповідь.

 

ЛАПА В.І. Дійсно, працює проект технічної допомоги, він багатофункціональний  і це є законодавство. Я думаю, що якщо говорити про   комплексне регулювання законодавства, то там ще буде предмет для діяльності і ми маємо можливість протягом півтора роки співпрацювати з нашими колегами  з Латвії, Німеччини. Але там є і інші компоненти, які стосуються вдосконалення роботи лабораторної мережі, функціонального  аудиту. Тобто там  проект, який, дійсно, буде  реалізовувати і  він дасть користь  службі.

Що стосується другого запитання, дійсно,  схвалений і підписаний вже  Президентом законопроект про державний контроль. Відповідно до Перехідних положень цього законопроекту основні положення, які стосуються державного контролю набувають чинності через дев'ять місяців після опублікування. Фактично, це ми розуміємо, квітень наступного року, наразі перед нами завдання розробити разом з Міністерством аграрної політики понад 40 підзаконних актів, які  необхідні для того, щоб цей законопроект ефективно запрацював. Ми на цьому сфокусуємо нашу увагу, з іншого боку, ми зараз активно проводимо такі моніторингові заходи, ми беремо чек-листи, беремо уніфіковані форми акту і переходимо до підприємств, і  показуємо, які є  вимоги, це не є повноцінні заходи державного контролю. Це скоріше  заходи підготовки господарюючих суб'єктів до роботи в рамках нового законодавства і ми цю роботу  вважаємо надзвичайною важливою, і  вона вже започаткована в  місті Києві після відомих подій з масовими отруєннями і ми її ближчими днями  поширимо на всі регіони України. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

Ще в  кого є пропозиції з народних депутатів?

 

ІВЧЕНКО В.Є. Можна.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Івченко.

 

ІВЧЕНКО В.Є. Шановні колеги! Безперечно, закон потрібен. Ви знаєте, що все законодавство, яке сьогодні… ми з вами в тому числі є ініціаторами, воно має бути гармонізовано з тими директивами регламентними. Я тут погоджуюсь з колегою Європейського Союзу.

Я не буду зупинятися на законопроекті, у вас, в принципі, все є, там розділення повноважень між центральними органами, Держспоживслужбою, там відповідальність і приватні лабораторії, відповідальність їх цих приватних лабораторій, а також зменшена, скажімо, спрощені умови щодо проведення аналізів експертизи там у маленьких партіях і так далі.

Що мені хочеться? Мені хочеться, щоб ми, можливо, у нас все одно буде півтора місяці, щоб ми сьогодні прийняли за основу, але так же само напрацювали, можливо є пропозиції, бо не встигли ми сьогодні… Все рівно цей закон буде півтора місяці гуляти, ми розуміємо, він буде гуляти по асоціаціям, він буде гуляти всюди. Давайте зберемо пропозиції із врахуванням, можливо, у кого будуть які пропозиції і так далі, винесемо під стенограм у Верховну Раду, бо закон конче необхідний. І я погоджуюсь з колегами, хто говорить, що потрібно прийняти за основу і в цілому, але давайте зробимо вірно, щоб не получилось так, що деякі норми не будуть відповідати регламентам, директивам або асоціації будуть мати інші погляди, щоб не получилось так, що поторопимось, бо півтора місяці все одно ми фактично засідати не будемо і розглядати дані законопроекти не будемо. А якщо ми напрацюємо пропозиції і потім з врахуванням цих пропозицій приймемо і запропонуємо нашим колегам підтримати у Верховній Раді, я думаю, це теж буде вірний шлях. Хоча я не заперечую, якщо сьогодні буде голосування за основу і в цілому.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день. Пан Кулініч.

 

КУЛІНІЧ О.І. Я все ж таки просив би, Олександре Борисовичу, поставити за основу, а далі поставити за основу і в цілому, тому що ми можемо отримати те, що у нас було з 0906, що ми будемо півроку розглядати, зараз правки, друге читання. Там немає чого, на мій погляд, і це підтвердив і керівник Держспоживпродслужби, що можна його приймати за основу і в цілому, а далі формулювання з техніко-юридичними правками комітету. Це повністю логічно і зрозуміло. Тому я просив би поставити за основу зразу, а далі спробувати в цілому.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Першому заступнику міністра слово Максиму Петровичу Мартинюку.

 

МАРТИНЮК М.П. Колеги, я двома руками підтримую цей законопроект, але він містить цілу низку неточностей, там, наприклад, з питань видачі фітосанітарних сертифікатів не враховуючи факту внесення лабораторії в реєстр. Там не врегульовано питання, наприклад, відкликання акредитації лабораторії. Тобто десь так ми розуміємо, за текстом, що воно може бути, але як воно може бути, які підстави, критерії для цього, не зрозуміло. І я би не сказав, що це якесь критичне має значення для закону, це абсолютно ті речі, які можна врегулювати. Але питання ставити про прийняття його за основу і в цілому, думаю, що це було би неправильно. Це перший момент.

Другий дуже важливий момент. У нас є певні зобов'язання в зв'язку з нашою участю в Всесвітній організації торгівлі. Зокрема, ми зобов'язані цей законопроект з ними узгодити. Ми маємо надіслати до Апарату СОТ цей законопроект. Повідомити всіх наших торгових партнерів про те, що ми маємо змінити в такий-то спосіб фітосанітарні правила в Україні. Отримати їхні пропозиції і реакцію. Якщо ми цього не зробимо може бути поставлено питання про денонсацію цього закону. Тому… Це другий параметр, який теж не дозволяє швидко вирішити. ну, можливо, так швидко наскільки би нам хотілося це вирішити питання в законодавчому полі.

У зв'язку з тим, що у Верховній Раді буде певна перерва в роботі. Я думаю, якщо сьогодні комітет прийме рішення позитивне про схвалення цього законопроекту, оскільки суб'єктом законодавчої ініціативи являються народні депутати, одразу би і прийняти рішення про направлення його до СОТу. Ми з свого боку, як міністерство, уряд, застосовуючи потужності МЗС і Мінекономіки, ми долучимося до цієї роботи. Але це треба зробити для того,  щоб у нас була витримана процедура і потім ми не наражалися на якісь санкції.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

Я думаю одне із питань, яке можна вирішити, зараз буде голосування, народні депутати висловляться голосуванням за підтримку першого чи іншого пропозиції. Але є… Ми можемо при внесені в зал, а далі настоювати від комітету на скороченій процедурі, двох тижнів, від проходження між першим та другим читанням. Я думаю це буде вирішено, можна буде так вирішити.

 

______________. Воно нічого не дасть.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Може.

(Загальна дискусія)

Є пропозиції, так я буду їх голосувати, ставити за вашими  пропозиціями.

Перша пропозиція: прийняти даний  законопроект за основу.

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Рахуйте.

 

_______________. 16.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сколько? 16. Все вже за основу і в цілому уже можна не голосувати.

16 – за основу, народних депутатів. (Шум у залі) Не понял.

 

_______________. Далі треба поставити в цілому.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі, хто - проти? Хто – утримався? Є.

Друга пропозиція. Хто за те, щоб проголосувати за  основу і в цілому. Рахуйте. За основу і в цілому з поправками  Лапи те, що сказав голова служби.

Рахуйте. Дев'ять, так. Дев'ять за основу…

Ні, ми проголосували одинадцять за основу і дев'ять прийняли за основу.

 

_______________. За основу – 16, а в цілому – 9.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу – 16, а в цілому… за основу і в цілому –  9.

 

_______________. Рішення прийнято.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято за основу і в цілому.

 

_______________. І в цілому.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз.

 

_______________. Поставили за основу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.

 

_______________. І проголосували. Друге ставимо за основу і в цілому, якщо воно не проходить тоді залишаємо за основу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А от так, все-все, є секретар, який краще  володіє з системою і все  правильно. Він каже, ми за основу поставили, а далі за основу і в цілому.

За основу і в цілому у нас  дев'ять… Скільки зараз  народних депутатів.

 

_______________. Постав ще раз ніхто не зрозумів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ще раз поставимо, щоб ми процедуру не порушили. За основу. Хто за те, щоб  прийняти даний законопроект за основу є. Рахуємо. Все-все, Олег, не комментируй. Считай. Ми считаемся скільки є… считаем за  основу рахуйте, комітет, секретаріат.

 

_______________. 15.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 15, є.

Далі.   Хто – проти? Нема. Утримались? Один, є.

Далі ставлю пропозицію за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Рахуйте! Дев'ять.

Скільки народних депутатів є? 18. (Шум у залі) Надо 10 было. (Шум у залі) Все! Олег Иванович, виконуємо процедуру. Рішення у нас на… Валерій ………..,   Валерій ………., рішення прийнято. У нас потрібно було проголосувати 10 чоловік для того, щоб  за основу і в цілому. Проголосувало 9  народних депутатів. Прийняли, все! Олег Іванович,  ну, ми ж не клоуни, так отам якщо сидіти.

 

КУЛІНІЧ О.І. Ви тоді, якщо не клоуни, правильно рахуйте. Поставте ще раз, правильно ставте. (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз. Олег Іванович! Олег Іванович!

 

КУЛІНІЧ О.І. Олександр Борисович, я наполягаю як автор законопроекту: внятно поставте… (Шум у залі) Не внятно. Поставте внятно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, задовольняємо Олега Івановича як народного депутата, ставимо другий раз. Голосування – за основу і в цілому.

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Рахуйте. (Шум у залі)

Скільки? 10 народних депутатів. Рішення прийнято. 10 народних депутатів. Пропхнули, кажуть.

Добре, йдемо далі по порядку денному. Про рекомендації комітетських слухань на тему "Розвиток експортного потенціалу національних  виробників продукції тваринного походження. Шляхи для досягнення мети, роль держави у процесі диверсифікації експортних ринків". Це про рекомендації комітетських слухань. Доповідає секретар комітету Острадчук Інна. Давайте.

 

ОСТРАДЧУК І.В. Я не секретар.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секретаріат комітету. (Загальна дискусія)

 

ОСТРАДЧУК І.В. Шановні, я перепрошую, можна я доповім? Шановні народні депутати, дозвольте доповісти з приводу проведення комітетських слухань.

14 червня 17-го року у місті Нововолинську Волинської області відбулись комітетські слухання на тему: "Розвиток експортного потенціалу національних виробників продукції тваринного походження. Шляхи для досягнення мети, роль держави в процесі диверсифікації експортних ринків".

Проект рекомендацій, який було підготовлено секретаріатом, було надіслано всім народним депутатам на електронні адреси для надання пропозицій і відповідних зауважень.

Я хочу зазначити, що в цьому заході взяли участь народні депутати України – члени комітету, заступник міністра агарної політики та продовольства, перший заступник голови Держпродспоживслужби, представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвиртку та інших центральних органів виконавчої влади.

Виступи учасників комітетських слухань були присвячені діючим процедурам доступу на ринки різних країн для національних виробників.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Інна Василівна, результативна частина, у нас ще…

 

ОСТРАДЧУК І.В. Результативна частина дуже велика, я її можу зачитати, але вона всім роздана. Якщо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всім роздана. Народні депутати ознайомились? Є доповнення чи…? Немає.

Хто за те, щоб проект Резолюції схвалити рекомендації комітетських слухань. Хто – за, прошу голосувати? Проти? І Кіт підійшов. Утримались? Рішення прийнято.

Шосте питання. Про затвердження звіту про роботу Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий 2017 року – липень 2017 року).

Доповідає секретар комітету Лунченко Валерій Валерійович.

 

ЛУНЧЕНКО В.В. Доброго дня, шановні колеги. Ще так тричі доведеться прозвітувати та вже й на перевибори підемо. Це жарт, звичайно.

Значить, сьогодні у нас на порядку денному три технічні питання, але вони є важливі, які нам сьогодні потрібно з вами прийняти. Перше питання – про затвердження звіту про роботу Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а також про затвердження плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на період роботи сьомої сесії Верховної Ради восьмого скликання за вересень 17-го року – січень 18-го року. Також третє питання – це затвердження пропозицій до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 17-го року – також січень 18-го року).

Минулого тижня, шановні колеги, вам на електронну пошту були надіслані всі матеріали. Я переконаний, що кожен з вас дуже ретельно ознайомився з цими матеріалами, мав можливість їх вивчити та доповнити. Якщо є певні доповнення до цих матеріалів, то прошу їх озвучити, якщо – ні, то прошу, щоб ми затвердили даний звіт за попередній період, тому що ми всі пам'ятаємо, що у нас є можливість до порядку денного наступної сесії вносити питання протягом сесії. Якщо не виникає питань і немає необхідності зачитати звіт і статистику щодо законів, які ми прийняли на попередній сесії, і ті, які уже прийняті Верховною Радою у першому та другому читання, то прошу загалом всі три питання поставити на голосування та проголосувати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як народні депутати, є якісь запитання? Добре. Тоді по порядку надходження.

Перше. Затвердити рішення про звіт комітету восьмого скликання наше. Хто – за, прошу проголосувати. Проти? Утримались? Прийнято одноголосно.

Друге голосуємо. Про затвердження плану роботи комітету Верховної Ради у нас на вересень 17-го – січень 18-го. Хто – за? Проти? Утримались? Прийнято.

Про затвердження пропозицій до проекту денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 17-го – січень 18-го). Хто – за? Проти? Утримались? Одноголосно.

Спасибі вам за таку ефективну співпрацю.

Далі у нас в "Різному" декілька питань. Там є питання, що треба, попросив народний депутат Мушак, у нас дуже важливий законопроект про органічне виробництво, від комітету. І треба по процедурі зробити за підписом першого заступника керівника апарату, що за погодженням з комітетом питання стосовно встановлення в кулуарах будівлі Верховної Ради  трьох банерів у підтримку проекту Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (наш реєстраційний номер 5448).

Давайте підтримаємо народного депутата Мушака. Хто – за? (Шум у залі) Ну, наш…нас всіх. Ні, подання його ж!

 

_______________. Це урядовий чи Мушака?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, урядовий. Но Мушак звернувся до керівництва, ми підтримуємо.

Хто – за, ми підтримаємо.

 

_______________.  А він що, на півставки у міністерстві працює?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На полставки в министерстве Мушак. Понятно! Но что это такое!

Спасибі. Рішення прийнято.

У нас ще два питання, так? В "Різному". Вадим Євгенович.

 

ІВЧЕНКО В.Є. Колеги, ви знаєте, два тижні тому тільки лінивий не говорив про село Бережанку, Кіровоградський район Кіровоградська область. Всі, хто хотів дізнатися, що відбулось – той дізнався.

Є свої плюси, є свої мінуси. В чому плюси? Ми нарешті побачили, як можуть за одну ніч переводити підприємства спочатку на кіпрський офшор, а потім на місто Дніпропетровськ. Ми нарешті побачили, що Міністерство юстиції або реєстраційна служба без … за два часа, за дві години вивішує це питання і не запрошує скаржників. Ми нарешті побачили акції протесту, де виходили люди проти того, що в них відбирають їхнє майно.

Що б я хотів? Ми були з нашим колегою Мірошниченко – його нема - ми ще були на "Grain Ukraine" з Мушаком, там вийшли представники елеваторів, логістики, експортних елеваторів, зокрема, компанія "Risoil" і говориться про те, що Служба безпеки України проводить масові обшуки дома, на роботі, в сім'ях, під матрасами – всюди-всюди.

Що я хотів би? Я хотів би, щоб наступного разу, це коли вже буде з вересня, ми сюди запросили міністра юстиції, ми сюди запросили міністра внутрішніх справ, керівника Служби безпеки, і я б не хотів, щоб у нас відбувалось так, що хтось когось покриває, потім б'ють селян, б'ють людей, б'ють тих людей, які за нас воювали. Ми не маємо стояти осторонь, ми маємо чітко отримати відповіді, чи порушив порушив… До речі, сьогодні, ви знаєте, Мороза звільнили. Мороза сьогодні уряд, заступника міністра, звільнили. Тільки що отримав SMS.

Ми не маємо стояти осторонь і дивитися, як правоохоронні органи не реагують або  прокуратура, до речі, не реагує на те, що відбулося в реєстраційній службі. Ми не маємо дивитися, як реєстраційна  служба не може скасувати своє незаконне рішення. Ми стоїмо в інтересах всього аграрного комплексу. Я пропоную, щоб ми зробили таке засідання, запросили і поспілкувалися з правоохоронними органами і з Міністерством юстиції, як можна уникнути в подальшому таких ситуацій. А взагалі аби ці реєстратори, або  ця комісія запрошувала скаржників або обидві сторони на засідання, ситуація була б зовсім інша. Якщо вона за дві години поставила питання,  і взагалі не запросила, і повністю уникала будь-якої відповіді, а потім написала отписку, то, напевно, це робилося задля чогось.

Тому я коли хочу, щоб ви підтримали, щоб ми написали  такі листи, запросили… Це не тільки по Кіровограду, але ми хочемо ґрунтовно поговорити по цим рейдерським захопленням, по цим обшукам підприємств, чому і як відбувається, і підготували відповідне законодавство, щоб підприємство, які раніше очолювали ви, які раніше очолювали там, ну… де ми працювали, щоб вони не підвергалися таким же атакам з боку, скажімо так, правоохоронних  органів, причому, хочу сказати, незаконних.

Прошу підтримати.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Як народні депутати, ваші пропозиції. Давиденко.

 

ДАВИДЕНКО В.М. Шановні колеги, ну, я вважаю, що ця пропозиція слушна. І… ну, хотілось би ще добавити, щоб ми… щоб, ну, там чи Генеральна прокуратура, чи МВД, хто розслідує, ну, прокуратура надзор осуществляє, щоб вони поінформували все-таки там по цій ситуації до кінця, як там завершилося.

І також я ще хотів нагадати, пам'ятаєте, у нас з вами було рішення таке, ми зверталися до… тут Володимир Іванович єсть, ми звернулися до Держпродслужби, щоб представників комітету включили в колегію при Держпродслужбі, щоб ми розуміли, як у нас там відбувається ситуація там… ну, найбільш хвилююча – це африканська чума свиней.

Також ми просили, щоб наших представників включили до Державної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів.

Тому от хотів би нагадати  про це. І, ну, якщо у вас є інформація, Олександр Борисович, щоб ви нас  проінформували.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я почув.

Я ще доповідаю, з Прем'єр-міністром при зустрічі з фермерами у нас є домовленість, зараз вона, я думаю, вирішиться за тиждень – да? – створення  при Кабінеті Міністрів антирейдерського штабу, в який увійдуть і народні депутати України, члени аграрного комітету. І в цей штаб щоб входила Генеральна прокуратура, МВС, СБУ, всі ці служби, і він оперативно вирішував би питання.

Але те, що ставить зараз наш колега, заступник комітету Івченко, він дуже правий. Але треба сформувати дуже правильно. Це все не тільки епізод, а це ціла система, і визвати  сюди правоохоронні органи, як вони доповідають. Зараз урожай, зараз ці рейдерські захвати ще будуть …. як на мене. Тому… але це тільки… що у нас? Сентябрь, да? Вересень як ми будемо.

Я думаю, що всі будуть за проведення комітету… Мабуть, це комітетське слухання або нараду… або комітет. Давайте вирішимо, що ми проведемо. Комітет, да? Давайте тоді секретаріату запишемо в тому, що у вересні місяці підготувати проведення комітету питання… повестка дня яка, щоб ми зробили, із запрошенням перших осіб правоохоронних органів в даній ситуації. І зробимо те, що ми можемо – парламентський контроль з боку аграрного комітету.

Підтримуєте? Давайте проголосуємо, хто за таку пропозицію? Проти? Утримався? Рішення прийнято.

Григорій Михайлович, да!

 

ЗАБОЛОТНИЙ Г.М. Да, секретар повинен бути здоровий.

Я хочу підтримати, що треба провести комітет, тому що комітет має право прийняти потім рішення. І це рішення можна контролювати, воно відповідно… так сказати, має відповідну юридичну силу. Бо я стверджую те, що сказав Вадим Євгенович, що сказали мої колеги. От у мене було, я не відношусь до Кіровоградської області, але у мене була делегація людей, керівників фермерів, керівників селянських господарств, 11 чоловік, 4 дні назад. Це я кажу, Максим Петрович, щоб ви в курсі були. Вони вже категорично не довіряють реєстраційним службам і кажуть, що "ми будемо все робити, щоб ви нас почули: ми будемо перекривати дороги, ми будемо страйкувати, ми будемо блокувати ваші державні установи, - тільки через те, що нас не чують, і нам реєстратор іншого району, іншої області може видати посвідчення на право власності. Ми хочемо, щоб реєстрували право власності тільки сільські ради, і по місцю проживання, і роботи цього фермера і так далі". Вони зараз такі ставлять питання, і ви побачите, що це непросто, це вже починаються бунти, тому що масово це роблять, масово. І якщо вони приїхали, я кажу: "Чого ви у Вінницю приїхали?" "Ми сподіваємося, що ви швидше туди донесете, щоб не казали потім, що не було".

До речі, мені залишили там звернення, я направив у міністерство копію, там направив в інші служби. Я просто вважаю, що це, дійсно, дуже нагальна проблема, і її треба підтримати, це правильна пропозиція.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

Народний депутат Козаченко. Потім – Люшняк.

 

КОЗАЧЕНКО Л.П. Шановні колеги, ми зачепили дуже болюче питання. Але я завтра хотів запросити вас на 13.30 на засідання міжфракційного депутатського об'єднання, на якому будуть звітувати спочатку Антимонопольний комітет по проблематиці ринку мінеральних добрив. Ви знаєте, що у нас є величезна проблема і там дослідження вони провели, хто монополіст, які злочини, як порушується законодавство. Але після цього буде ще більш цікава зустріч із керівниками сімох департаментів, трьох міністерств, а також двох департаментів фіскальної служби України. Минулого тижня за ініціативи керівників найбільших громадських об'єднань АПК ми зібрали цих керівників департаментів, щоб провести першу робочу нараду з питань ідентифікації використання землі і сплати податків. Скажу вам, що фіскальна служба України офіційно направила мені своїм листом інформацію про те, що представники так званої четвертої групи, ви знаєте, що всі підприємства АПК, 99,3 відсотки, тільки 0,7 відсотків теж це ті, які на загальній системі оподаткування. Але сплачують податки ті, хто використовує всього 17 мільйонів 400 тисяч гектарів землі. Це значить, що 15 мільйонів гектарів землі ніхто не використовує.

Але важливо дуже інше, те, що сказав Івченко. Коли звітували керівники департаментів, от представник Земельного кадастру, був виконуючий обовязки, і проти нього було один керівник департаменту це… як його? Гайдук і керівник Державного підприємства Міністерства юстиції, які тримають сьогодні реєстр, вони чуть не побились. Чому? Скорелюйте свою базу даних. Одні тримали цю базу, потім – другі. Скорелюйте. Чуть не до бійки дійшло між ними: ми це не зробимо, не хочемо про це говорити, нам це заборонено. Вони не говорять, немає абсолютно інформації, де 11 мільйонів гектарів державної землі сільгосппризначення і так далі. Ми стримали цей процес… я кажу, керівники сімох департаментів, трьох міністерств дві години, перенесли це на завтра на 15.00, і вони прийдуть і прозвітують, як вони це бачать. Тому що йдеться про те, що, не дивлячись, що то одна інформація, то інша, але її скорелювати можна, можна виставити інформацію, хто, на якій… в тому числі по емфітевзису користується цією землею, відкрити цю базу даних. Така вимога сьогодні громадських об'єднань. Про це завтра о 15 годині кожен з вас може наживу послухати звіти цих керівників департаментів…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це буде…

 

КОЗАЧЕНКО Л.П. Це буде у 211-ій на Садовій, 3а, на другому поверсі, там, де комітет Галасюка, вони там відзвітують про це. Тому і Фіскальна служба України, яка просто говорить, що 61 відсоток суб'єктів тільки показують, що вони… 60 відсотків землі використовується.

Я всіх запрошую на перше засідання, воно почнеться по міндобривах в 13.30. Половина з вас є членами міжфракційного аграрного об'єднання, і є сім депутатів наших, вони входять в міжфракційне по конкурентному праву. Ми Антимонопольний слухаємо, а потім переходимо слухати оцих, вони нам дадуть звіт. Тому запрошую всіх. Починається в 13.30 – міндобриво, в 15.00 - це звіт реєстрацію прав власності, а також прав оренди землі і сплати з неї податків. Фіскальна служба України, Міністерство юстиції, Державний земельний кадастр, Міністерство аграрної політики, два керівники департаменту - всі вони будуть на цьому засіданні. Запрошую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Леонід Петрович. Спасибі.

Мартинюк Максим Петрович, два слова. І дальше – Люшняк.

 

МАРТИНЮК М.П. Я два слова по тому, що Леонід Петрович повідомив. Насправді я вже говорив про це, але  повторюся, що проблема полягає в тому, що коли утворювали реєстраційну службу і прописували для них всі регламенти, туди вписали заявницький принцип реєстрації внесення в реєстр. Тобто фактично в 2013 році 1 січня з боєм курантів ми  обнулили всі записи Державного земельного кадастру. Вони перестали мати юридичну силу, не тільки право власності, але обмеження, обтяження, застави і все, все, все, що було в кадастрі, всі ці реєстраційні записи в кількості там більше ніж півтора мільйона, вони три рази передавалися в Мін'юст, але Мін'юст насправді за законом не має права з ними нічого зробити. Вони можуть, якби хотіли,  використовувати це як довідковий матеріал, але  юридичного значення, на жаль, ці реєстраційні записи не мають. І це створює безмежні можливості для зловживань і всілякого роду от  рейдерські захоплення - вони якраз мають у  своїй основі от цю річ заявницького принципу.    

 Тому, на жаль, це  питання може бути вирішено лише в законодавчому полі. І якщо ми ще там потягнемо два-три роки, то фактично актуальність цього питання відпаде.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Петрович, давайте подготовим   министерством вместе  в Геокадастром  проект закона. Мы, народные депутаты, его  внесем и примем максимально как первоочередной.

 

МАРТИНЮК М.П. Давайте, тому що це справило би самий високий рівень антирейдерського ефекту, ніякі штаби не допоможуть, тому що ми будемо просто в режимі гасіння пожеж якихось у цих штабах працювати. Це теж треба робити. Але законодавчо один раз врегулювати, що всі записи Державного земельного кадастру, які були  станом на 31 грудня  2012 року, треба перенести в Мін'юст, і хай там з поміткою для  уточнення, але  вони мають носити блокувальний якийсь і застережливий  характер. Це треба обов'язково зробити і на рівні закону.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.

 

КОЗАЧЕНКО Л.П. Саме про це говорили ми.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Леонид Петрович, Министерство аграрной политки, Геокадастр вместе с группой наших помічников, давайте, у нас есть от ассоциации "Земельна спілка", быстро разработаем проект Закона и максимально быстро от народных депутатов, я думаю, все сидящие здесь подпишут правильный закон. И мы максимально попросим и Парубия, и все, чтобы он был в порядку  денному как  можно быстрее. Это ж действительно серьезнейшая вещь, которую надо принять как можно быстрее. Я не думаю, что народные депутаты  будут возражать. Спасибо.

Пан Люшняк.

 

ЛЮШНЯК М.В. Доброго дня, шановні колеги, друзі, присутні! В травні місяці було засідання міжвідомчої комісії щодо введення антидемпінгових мит на мінеральні добрива, які завозяться з Росії. Минулого тижня була ще одна коротенька нарада, де Міністерство фінансів попросило віце-прем'єр... Перший віце-прем'єр попросив, щоби мита треба переглянути і щоб ми від себе зробили комітетське звернення до них, щоб цей процес прискорити, тому що вони є не настільки дієві, як би нам бажалося. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто буде готувати від комітету? Давайте так…

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте... Ну, это военные только так могут делать.

Голова секретаріату, візьміть на это… і щоб ми зробили якомога  бистріше це. Добре.

 

КОЗАЧЕНКО Л.П. Я скажу з цього приводу пару слів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Леонід Петрович.

 

КОЗАЧЕНКО Л.П. Учора меморандум підписали всі асоціації аграрні, відмовилася Асоціація хіміків, хоча його теж готувала із цього приводу. Справа в тому, що ви знаєте про те, що 2,5  мільярди гривень проплатили аграрії за мінеральні добрива, які повинна компанія OSTCHEM була виготовити, вона їх не зробила. Наразі зупинила діяльність компанія OSTCHEM, розірвала стосунки із підприємствами, якими вона управляла. Зараз створена інша компанія, називається "Ділей", по-моєму, яка не брала гроші у селян, але вона зараз отримала гроші від Аграрного фонду, майже мільярд гривень - це перший транш, і починає робити мінеральні добрива, не гасячи при цьому борг, той, який вона має перед сільгосппідприємствами. Саме з цього приводу завтра перше засідання в час тридцять, буде звітувати Антимонопольний комітет. Асоціації всі вимагають від нас, депутатів, щоб ми звернулися про скасування мита, про те, що сказав пан Люшняк.

 

_______________. (Не чути)

 

КОЗАЧЕНКО Л.П. Ні-ні-ні, так от… (Шум у залі) Ну, зараз не будемо дискутувати. Завтра ця дискусія буде, я запрошую на 1:30, там будуть якраз керівники всіх асоціацій, і буде представник "Ostchem", може, я так думаю, Аграрний фонд і так далі. Але це питання дуже й дуже серйозне і скандальне. Його треба вирішувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Люшняк ще.

 

ЛЮШНЯК М.В. Григорій Михайлович також брав неодноразово участь. Питання міжвідомчої комісії було, щоб запрацювали заводи. Всі економічні схеми – це і органи НАБУ, прокуратури, слідчі органи, – це їхня компетенція. Ми добилися того, що на сьогоднішній день навіть працює сєвєродонецький, якщо я не помиляюсь, завод. 

 

_______________. Запускається.

 

ЛЮШНЯК М.В. Запускається. А це є також політичне рішення, тому що люди там сьогодні отримують роботу і бачать, що сьогодні за них не забувають.

Тому я би вважав компетенцію правоохоронної системи віддати в їхнє розпорядження, а те, чим маємо займатися ми, це є наше. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Миколо, підключіться до цього листа, і ми його підпишемо, зробимо якомога скоріше.

Порядок денний вичерпано. Спасибі всім. Комітет закритий.