07 вересня 2015, 14:53

Протокол № 16, 16.06.2015

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

 

  

Протокол №  16

 

16  червня  2015  р.

 

Засідання Комітету

 

адреса: вул. Грушевського, 5, конференц-зал, 14.00 год.

 

 

ГОЛОВУЄ: Заступник голови Комітету Заболотний Г.М.

 

ПРИСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету: Бакуменко О.Б., Бобов Г.Б., Бриченко І.В., Вадатурський А.О., Вітко А.Л., Давиденко В.М., Дідич В.В., Івченко В.Є., Корнацький А.О., Кулініч О.І., Кучер М.І., Кузьменко А.І., Люшняк М.В., Мірошніченко І.В., Мушак О.П., Негой Ф.Ф., Нестеренко В.Г., Омельянович Д.С., Хлань С.В., Юрчишин П.В.

 

Відсутні: народні депутати України – члени Комітету: Кутовий Т.В., Дмитренко О.М., Добкін Д.М., Кіт А.Б., Козаченко Л.П., Лабазюк С.П., Лунченко В.В., Мартиняк С.В., Петьовка В.В.

 

Від секретаріату Комітету присутні: завідувач секретаріату Комітету Змій Ю.М., заступник завідувача секретаріату Комітету Самсоненко В.В., головні консультанти: Коляда О.М., Чернишенко І.І., Боремська З.В., Корякіна І.І., старший консультант Кантур С.В.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (щодо зменшення адміністративного навантаження),  IIчитання, реєстр. № 2655 від 17.04.2015р.;

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин», IIчитання, реєстр. № 1484 від 16.12.2014 р.;

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо спрощення процедури продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах, а також щодо підстав та механізму відшкодування збитків власникам землі)», внесений народним депутатом України  Насаликом І.С., реєстр. № 1482 від 16.12.2014р.;

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо мінімального розміру орендної плати)», внесений народним депутатом України  Федоруком М.Т., реєстр. № 2575 від 07.04.2015 р.;

5. Про проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо виключення Державного племзаводу "Плосківський" з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації)», внесений народним депутатом України  Різаненком П.О., реєстр. № 1227 від 03.12.2014р.;

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації на території України ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням, зареєстрованих в Європейському Союзі), внесений народним депутатом України  Вадатурським А.О., реєстр. 1844 від 26.01.2015р.

7. Різне.

 

 

1

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Івченка В.Є. про доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (щодо зменшення адміністративного навантаження), реєстр. № 2655 від 17.04.2015р.

В інформації зазначалось, що до проекту внесено 47 поправок та пропозицій. З них враховано 20, відхилено 27. Відхилені пропозиції суперечать концепції прийнятого за основу законопроекту та залишають без змін чинний Закон «Про карантин рослин», чим створюються перешкоди щодо поступового наближення українського законодавства до законодавства ЄС.

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Лапа В.І. висловився на підтримку даного законопроекту.

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету   Давиденко В.М., Люшняк М.В.,  Мірошніченко І.В., Мушак С.П., заступник начальника управління карантину рослин Держветфітослужби України Чайковський В.М.

 

На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України прийняти даний законопроект в другому читанні та в цілому, як Закон України».

 

 ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 17; «утрим.» - 4.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (щодо зменшення адміністративного навантаження)», реєстр. № 2655 від 17.04.2015р., прийняти в другому читанні та в цілому, як Закон України.

2. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити  Голову  Комітету Кутового Т.В.

 

Рішення прийнято.

 

2

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Івченка В.Є. про доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин», реєстр. № 1484 від 16.12.2014 р.

В інформації зазначалось, що до законопроекту подано 24 поправки та пропозиції. З них враховано в цілому – 5, враховано частково – 16, відхилено – 3.

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Лапа В.І. висловився на підтримку даного законопроекту.

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету     Юрчишин П.В., Бакуменко О.Б., Заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Вержиховський О.М.

 

На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України прийняти даний законопроект в другому читанні та в цілому, як Закон України».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 21.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин»,  реєстр. № 1484 від 16.12.2014 р. прийняти в другому читанні та в цілому, як Закон України.

2. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити  Голову  Комітету Кутового Т.В.

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

3

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Кучера М.І. про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо спрощення процедури продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах, а також щодо підстав та механізму відшкодування збитків власникам землі)», внесений народним депутатом України  Насаликом І.С., реєстр. № 1482 від 16.12.2014р.

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету     Корнацький А.О., Заболотний Г.М., Кулініч О.І., Івченко В.Є., Кучер М.І.

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Лапа В.І. та Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Мартинюк С.П. висловилися за  відхилення даного законопроекту.

 

Під час обговорення було зазначено наступне. Змінами до частини другої статті 134 Земельного кодексу України, які пропонуються даним проектом, передбачено не здійснювати продаж земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у разі наявності лише одного учасника торгів протягом місяця з дня їх оголошення, якщо на земельній ділянці комунальної власності рішенням власника передбачається розташування об'єкта сфери послуг чи соціально-культурного призначення. У той же час, реалізація зазначеної норми не відповідає частині третій статті 138 Земельного кодексу України, відповідно до якої передбачено, якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування  нею за стартовою ціною, визначеною відповідно до частини четвертої статті 136 цього Кодексу.

Не підтримуються членами Комітету і передбачені проектом доповнення до статті 156 Земельного кодексу, які передбачають, що підставою відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам є використання земельної ділянки без документа, що засвідчує право на неї, однак Земельним кодексом України не передбачено такого поняття як «документ, який засвідчує право». 

Стаття 157 Земельного кодексу України визначає порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, який встановлюється Кабінетом Міністрів України. Запропоновані зміни до частини другої статті 157 Земельного кодексу України передбачають, що порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам для земель комунальної власності буде встановлюватись органами місцевого самоврядування в розмірах, що не перевищують ставку земельного податку з коефіцієнтом 12. Отже, запропонований  зміст має бути узгоджений зі змістом її чинної редакції, оскільки в чинній редакції йдеться мова про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, а в запропонованій редакції про розмір відшкодування збитків. Також було зазначено, що порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284. Відповідно до пункту 2 цього Порядку розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад. Тому недоцільно, щоб кожний орган місцевого самоврядування встановлював свій окремий порядок визначення і відшкодування зазначених збитків.

 

На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо спрощення процедури продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах, а також щодо підстав та механізму відшкодування збитків власникам землі)», внесений народним депутатом України  Насаликом І.С., реєстр. № 1482 від 16.12.2014р., відхилити».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 18; «утрим.» - 3.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо спрощення процедури продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах, а також щодо підстав та механізму відшкодування збитків власникам землі)», внесений народним депутатом України  Насаликом І.С., реєстр. № 1482 від 16.12.2014р., відхилити.

2. Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову  Комітету Кутового Т.В. 

Рішення прийнято.

 

4

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України  Заболотного Г.М.  про  проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо мінімального розміру орендної плати)», внесений народним депутатом України  Федоруком М.Т., реєстр. № 2575 від 07.04.2015 р.

В інформації зазначалось, що законопроектом пропонується внести зміни до підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України та визначити, що річна сума орендної плати за земельну ділянку не може бути меншою трикратного розміру земельного податку.

 

На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про відхилення даного проекту Закону».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 21.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

 

1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про відхилення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо мінімального розміру орендної плати)», внесений народним депутатом України  Федоруком М.Т., реєстр. № 2575 від 07.04.2015 р.

2. Рішення  направити до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Заболотного Г.М. про проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо виключення Державного племзаводу "Плосківський" з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації)», внесений народним депутатом України  Різаненком П.О., реєстр. 1227 від 03.12.2014р.

В інформації зазначалось, що законопроектом пропонується внести зміну до Додатку 2 Закону України «Про перелік об’єктів  права державної власності, що не підлягають приватизації», шляхом виключення з нього Державного племзаводу "Плосківський". Метою виключення Державного племінного заводу «Плосківський» з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, є подальша приватизація та розпаювання земель зазначеного підприємства.

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету     Корнацький А.О., Івченко В.Є., Давиденко В.М.

Під час обговорення народними депутатами України – членами Комітету було зазначено наступне.  Міністерство аграрної політики та продовольства України має у підпорядкуванні 571 підприємство. З них лише деякі мають ринкову вагу (ПАТ "ДПЗКУ", ПАТ "Аграрний фонд", ДП "Укрспирт" тощо). Балансова вартість ще 50 державних підприємств не перевищує 100 тисяч гривень. 27 держпідприємств - мають нульову вартість. Ще 154-у процедурі банкрутства або ліквідації. Із загальної кількості лише 96 підприємств - формально  діючі.  Лише  20 - прибуткові.  При  цьому,  в  цю  категорію потрапили підприємства, які володіють тисячами гектарів родючої землі з майже нульовим річним прибутком у 12 тис. гривень. За державними сільськогосподарськими підприємствами обліковується більше 1,1 млн. га земель. З них близько 1 млн. гектарів - це рілля. Отже, підприємства з нульовими активами продукують багатомільйонні збитки, використовуючи наділи надзвичайно родючій землі в інтересах вузької групи осіб, причетних до управління цими підприємствами. Тіньовий обіг передачі таких земель в оренду оцінюється у 4-5 млрд. гривень.

З метою ліквідація корупційного й неефективного механізму управління держкомпаніями, Міністром аграрної політики та продовольства України анонсовано приватизацію, під яку підпадуть 150-180 державних підприємств підпорядковані Міністерству. Земля повинна перейти до тих, хто її реально обробляє, і процес розпаювання - діючий законний механізм такого переходу. Але процес приватизації має бути абсолютно прозорим для громадськості і вносити пропозицію щодо приватизації одного підприємства не доцільно.

 

На голосування поставили пропозицію: Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про відхилення даного проекту Закону».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 21.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

 

1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про відхилення проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо виключення Державного племзаводу "Плосківський" з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації)», внесений народним депутатом України  Різаненком П.О., реєстр. № 1227 від 03.12.2014р.

2. Рішення  направити до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Вадатурського А.О. про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації на території України ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням, зареєстрованих в Європейському Союзі), внесений народним депутатом України  Вадатурським А.О., реєстр. № 1844 від 26.01.2015р.

В інформації зазначалось,  що проектом пропонується внести зміни до статті 14 «Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження щодо їх застосування» Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», відповідно до яких передбачається запровадження державної реєстрації на території України зареєстрованих в Європейському Союзі ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням, за спрощеною процедурою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

.

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету Бакуменко О.Б., Давиденко В.М., Люшняк М.В., Омельянович Д.С., Мушак О.П., Вітко А.Л., Мірошніченко І.В., Хлань С.В.

Під час обговорення народними депутатами України – членами Комітету було зазначено наступне.  Досвід використання ГМ культур в різних країнах підтверджує, що досі не існує даних щодо переваги трансгенних рослин над традиційними культурами. Вже відомі чисельні факти негативного впливу ГМО на довкілля, здоров’я людини та соціально-економічний розвиток регіонів. Серед найбільш розповсюджених проблем, пов’язаних з використанням трансгенів, можна зазначити наступні: генетичне забруднення традиційних та органічних культур, збільшення використання хімічних засобів захисту, алергічні реакції на ГМ продукти, передусім у дітей.

На сьогодні у всьому світі немає стандартної процедури дозволу на вирощування або обробку ГМ культур. Кожна країна має свої закони щодо цього питання. Багато країн, крім США, розглядають трансгенні рослини як нові продукти харчування, схвалення яких часто чітко регулюється з метою запобігання можливих негативних наслідків для здоров’я людини і навколишнього середовища. Все більше країн та окремих територій оголошують себе зонами вільними від ГМО. На ввіз ГМ харчової сировини й продуктів його переробки уведений мораторій в Австрії, Великобританії, Греції, Люксембурзі, Франції й деяких інших країнах.

Існуюча в Україні законодавча база, як основа функціонування системи біобезпеки, є недосконалою, що в свою чергу ускладнює процедуру легальної реєстрації ГМО, створює передумови для неконтрольованого використання ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням. На сьогодні, в Державному реєстрі ГМО нічого не зареєстровано, в тому числі жоден сорт сільськогосподарських рослин. Крім того, є неврегульованим питання щодо критеріїв оцінки безпечності для здоров’я людини і тварин.

Тому необхідно подальше вдосконалення вітчизняної нормативно-правової бази згідно міжнародних вимог, зокрема, розроблення чіткого механізму реєстрації ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням.

 

На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про направлення даного законопроекту на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 18; «проти» - 2; «утрим.» - 1.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

 

1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про направлення   на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації на території України ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням, зареєстрованих в Європейському Союзі), внесеного народним депутатом України  Вадатурським А.О., реєстр. № 1844 від 26.01.2015р.

2. Рішення  направити до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, визначеному головним з опрацювання зазначеного законопроекту.

 

Рішення прийнято.

 

7

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народних депутатів України – членів Комітету Кучера М.І. та Лабазюка С.П. щодо необхідності проведення комітетських слухань на тему: «Функціонування ринку мінеральних добрив в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку та залучення інвестицій».

 

На голосування поставили пропозицію: «Включити до плану роботи Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин питання щодо проведення Комітетських слухань на тему: «Функціонування ринку мінеральних добрив в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку та залучення інвестицій». Провести зазначені Комітетські слухання 15 липня 2015 року».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 21.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

 

1. Включити до плану роботи Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин питання щодо проведення Комітетських слухань на тему: «Функціонування ринку мінеральних добрив в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку та залучення інвестицій».

2. Провести зазначені Комітетські слухання 15 липня 2015 року.

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Заступник Голови

Комітету                                                                              Г. ЗАБОЛОТНИЙ

 

 

Секретар Комітету                                                            В. ЛУНЧЕНКО