Рекомендації комітетських слухань на тему: «Про стан інфраструктури меліоративних систем зрошуваного землеробства та її окремих об’єктів в Україні»

28 травня 2015, 11:00

СХВАЛЕНО

на комітетських слуханнях

18 березня 2015 року

Протокол № 1

 

 

 

РЕКОМЕДАЦІЇ

КОМІТЕТСЬКИХ СЛУХАНЬ НА ТЕМУ:

«ПРО СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ЇЇ ОКРЕМИХ ОБЄКТІВ В УКРАЇНІ»

 

За результатами проведення 18 березня 2015 року у Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин комітетських слухань на тему «Про стан інфраструктури меліоративних систем зрошуваного землеробства та її окремих об’єктів в Україні» та розгляду проблем сучасного стану і перспектив розвитку зрошуваного землеробства учасники слухань відзначають таке.

Відносини в галузі меліорації земель регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Законом України «Про меліорацію земель» та іншими нормативно-правовими актами.

З метою ефективного використання меліоративних систем Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 13.08.2003 № 1253 «Про затвердження Порядку безоплатної  передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників», якою всі внутрішньогосподарські меліоративні системи підлягали передачі в комунальну власність.

У 2009 році для ефективного використання меліорованих земель та залучення коштів інвесторів для будівництва, реконструкції та експлуатації внутрішньогосподарських меліоративних систем прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності використання меліорованих земель» та ситуація на краще не змінилася, враховуючи, що останні меліоративні системи за рахунок державних коштів були побудовані в середині 1990 років.

Законом України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», прийнятим у 2012 році, визначені заходи з реконструкції меліоративних систем та джерела фінансування, у тому числі передбачено залучення коштів як з державного та місцевих бюджетів, так і з інших джерел, у тому числі за рахунок інвестиційних коштів. Зокрема, за зазначеною програмою передбачено розвиток меліорації відбуватиметься за рахунок забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем, в тому числі на площі 645,5 тис. га – реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем та 171,5 тис. га – будівництво та реконструкція крапельного зрошення.

З метою ефективного використання зрошуваних земель було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 975-р «Про затвердження плану заходів щодо розширення площ зрошуваних земель у південних областях та забезпечення їх ефективного використання на період до 2017 року», яке на сьогодні потребує перегляду.

Верховною Радою України 05.03.2015 прийнято за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної і комунальної власності, на яких ці об’єкти розташовані» (реєстр. № 1128 від 01.12.2014), внесений народними депутатами України Гордєєвим А.А. та ін., що дасть можливість створити умови для забезпечення  технологічної цілісності меліоративних систем та їх ефективного функціонування, сприятиме збереженню мереж та обладнання систем, створить передумови для їх відновлення та розвитку, що в свою чергу позитивно вплине на зрошуване землеробство в Україні.

Протягом 2012 – 2014 років щороку до поливного сезону готувалося понад 800 тис. га зрошувальних систем. В середньому щороку полив проводився на площі понад 600 тис. га. У 2014 році було полито 476,6 тис. га (без врахування Автономної Республіки Крим).

В 2015 році  площа підготовки до поливу сільськогосподарських культур становить 663 тис. га (без урахування площ Автономної Республіки Крим).

За результатами аудиту стану використання зрошуваних земель та інвентаризації інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських зрошувальних систем 2013 року площа зрошуваних земель в Україні становить 2,17 млн. га (1,77 млн. га без урахування площ зрошення Автономної Республіки Крим) з яких на площі 737,5 тис. га можливо здійснювати полив без додаткових капітальних вкладень у зрошувальні системи.

Проведеною інвентаризацією внутрішньогосподарських зрошувальних систем встановлено, що без визначення господарської належності налічується 411,8 тис. га (балансова вартість 444 млн. грн.) зрошувальних систем.

У комунальну власність передано 1208,2 тис. га (балансова вартість 1666,6 млн. грн.), на балансі господарств залишилося 482,7 тис. га (балансова вартість 522,0 млн. грн.) зрошувальних систем.

З причин незадовільного технічного стану внутрішньогосподарських зрошувальних систем (925,7 тис. га), насосно-силового обладнання (122,1 тис. га), відсутності дощувальної техніки (660,2 тис. га), незадовільного гідрогеолого меліоративного стану (10,2 тис. га) внутрішньогосподарська меліоративна мережа не використовувалася на площі 1470,8 тис. га. Із необхідних за проектними рішеннями 25266 одиниць техніки в робочому стані збереглося 5590 одиниць, з них по марках машин: Фрегат – 3949, Дніпро – 77, ДДА-100 – 533, інших – 1010 штук.

Крім зазначених обставин, причинами невикористання зрошуваних земель також є відмова одноосібних землевласників надавати розпайовані зрошувані землі в оренду, розграбування зрошувальних трубопроводів та об’єктів інженерної інфраструктури, тощо.

Згідно з технічними даними та можливостями цих систем площа земель, на якій реально можливо відновити зрошуване землеробство, складала 884,5 тис. га, зокрема в Автономній Республіці Крим – 147,7 тис. га, Одеській області – 175,2, Запорізькій – 172,2, Херсонській – 108,9, Дніпропетровській - 80,4 та Миколаївській – 36,5 тис. га.

Держводагентством України також проведено інвентаризацію меліоративних фондів міжгосподарських зрошувальних систем, які знаходяться у державній власності та перебувають на балансі бюджетних водогосподарських організацій.

Загальна балансова вартість державних меліоративних фондів у зоні зрошення становила 8,0 млрд. грн., при цьому сума зносу цих фондів складає 6,2 млрд. грн.

До складу міжгосподарських зрошувальних систем входять 423 головні водозабірні споруди, 1730 насосних станцій, 96 водосховищ з корисним об’ємом 463 млн. куб. метрів. Протяжність постійної зрошувальної мережі складає 7,3 тис. км, у тому числі канали – 3,3 тис. км та трубопроводи – 3,9 тис. кілометрів.

Колекторно-дренажна мережа, що побудована у зоні впливу зрошувальних систем, складає 7,7 тис. км, на якій споруджено 3,2 тис. гідротехнічних споруд, а також 930 дренажних насосних станцій, у тому числі 815 свердловин вертикального дренажу.

Учасники комітетських слухань відзначили, що загальнодержавні меліоративні системи та міжгосподарські меліоративні системи у більшості випадків були збережені, є функціонуючими і перебувають в основному у задовільному технічному стані.

Внутрішньогосподарські меліоративні системи з причин неякісного вирішення питань власності на окремі об’єкти інженерної інфраструктури даних систем та земель під ними були у значній мірі зруйновані та пограбовані.

Пріоритетом діяльності держави у сфері розвитку зрошуваного землеробства є не будівництво нових, а відновлення та підтримка існуючих зрошувальних систем з обов’язковою переорієнтацією на споживачів послуг щодо меліорації земель.

В той же час, використанню потенціалу зрошуваного землеробства перешкоджає недостатня фінансова підтримка з боку держави та відсутність чітких і зрозумілих підходів до залучення інвестицій у сферу меліорації земель, невирішеність низки юридичних проблем, які були спричинені зміною структури належності меліоративних фондів, пограбування трубопроводів і інших об’єктів інженерної інфраструктури та, відповідно, порушення технологічної цілісності всього комплексу меліоративних систем України.

Державним бюджетом України у 2014 року не було в повному обсязі забезпечено фінансування видатків організацій, які належать до сфери управління Держводагентства України, у відповідності до якого на експлуатаційні заходи водогосподарських організацій було виділено лише 971,8 млн. грн., що складає 53,9% від потреби. При цьому, не враховані капітальні видатки (потреба – 58,0 млн. грн.) та не запроваджена бюджетна програма 2407120 «Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь», за якою передбачені заходи з реконструкції меліоративних систем.

Аналогічна ситуація і в Державному бюджеті України на 2015 рік.

Враховуючи значимість меліоративних систем для зрошуваного землеробства України та, відповідно, забезпечення продовольчої безпеки  держави, зміцнення національної економіки та  зважаючи на необхідність вжиття невідкладних заходів щодо комплексного розв’язання проблеми агропромислового комплексу в період фінансової кризи учасники Комітетських слухань р е к о м е н д у ю т ь:

 

1.     Верховній Раді України:

1.1. Підтримати проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель, на яких ці об’єкти розташовані», реєстр. № 1128, в другому читанні та в цілому, як Закон України.

1.2. Провести у вересні 2015 року парламентські слухання на тему: «Вдосконалення правового регулювання меліорації земель України: проблеми та шляхи їх вирішення».

1.3. Внести у 2015 році зміни до Земельного кодексу України, Законів України «Про меліорацію земель», «Про правовий режим земель охоронних зон обєктів магістральних трубопроводів», «Про трубопровідний танспорт», тощо з метою сприяння відновленню та збереженню меліоративних систем та розвитку зрошуваного землеробства України зокрема.

 

2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин:

2.1. Внести на найближче засідання Верховної Ради України підготовлений до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель, на яких ці об’єкти розташовані», реєстр. № 1128, прискорити розгляд у встановленому порядку інших законопроектів, спрямованих на забезпечення розвитку меліоративних систем зрошуваного землеробства агропромислового комплексу та мінімального впливу фінансової кризи на галузь.

2.2. Звернутись до Світового банку та USAID з пропозицією про співпрацю в сфері відновлення меліоративних систем та розвитку зрошуваного землеробства в Україні.

2.3. Забезпечити контроль за виконанням даних рекомендацій комітетських слухань.

 

3.    Кабінету Міністрів України:

3.1. Утворити при Міністерстві аграрної політики та продовольства України робочу групу за участі представників Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державного агентства водних ресурсів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою підготовки відповідних змін до чинного законодавства щодо відновлення меліоративних систем та розвитку зрошуваного землеробства України.

3.2 Під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати у повному обсязі від потреби видатки на забезпечення виконання заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, а також можливість отримання під державні гарантії кредитів вітчизняними суб’єктами, які виконують відповідні меліоративні послуги. 

3.3. Переглянути розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 975-р «Про затвердження плану заходів щодо розширення площ зрошуваних земель у південних областях та забезпечення їх ефективного використання на період до 2017 року».

3.4. Під час проведення переговорів з міжнародними фінансовими організаціями і міжнародними організаціями технічної допомоги (такими, як Світовий банк, агентство USAID) розглянути питання фінансової підтримки відновлення меліоративних систем та розвитку зрошуваного землеробства України.

 

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Міністерству аграрної політики та продовольства України:

4.1. Підготувати відповідні пропозиції щодо можливих джерел фінансування розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь України, в тому числі за рахунок чергових траншів фінансової допомоги від міжнародних валютно – фінансових організацій, кредитів (позик) залучених під державні гарантії, тощо. Розробити механізм залучення інвестицій у сферу розбудови меліоративних систем зрошуваного землеробства України для державних водогосподарських організацій.

4.2. Забезпечувати надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для придбання сучасної дощувальної техніки та систем краплинного зрошення, зокрема на умовах лізингу, та компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях.

 

5. Міністерству екології та природних ресурсів України, Державному агентству водних ресурсів України:

5.1. Провести аудит використання зрошуваних земель та інвентаризацію інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських зрошувальних систем.

5.2. Прискорити роботи щодо проектування та будівництва у 2015 році капітальної споруди на Північно – Кримському каналі з облаштуванням вузла водообігу для гарантованого забезпечення потреб у водних ресурсах Херсонської області.

 

6. Обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

6.1. Під час розроблення та затвердження місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів) щодо відновлення меліоративних систем та розвитку зрошуваного землеробства.