Протокол виїзного засідання Комітету № 68 від 13.02.2018

22 лютого 2018, 15:01

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

    Протокол № 68                                                                             


 

13 лютого 2018 року

Національний лісотехнічний університет, м. Львів,

вул. Генерала Чупринки, 103. Зала засідань Вченої ради

 14.00 год.

                                                           

 

Головував: заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б.

Присутні: народні депутати України члени Комітету: Бобов Г.Б., Бриченко І.В., Вадатурський А.О., Вітко А.Л., Дмитренко О.М., Дідич В.В., Заболотний Г.М., Івченко В.Є., Кіт А.Б., Кулініч О.І., Люшняк М.В., Мірошніченко І.В., Негой Ф.Ф., Хлань С.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 16

Відсутні: народні депутати України – члени Комітету: Давиденко В.М., Добкін Д.М., Єдаков Я.Ю., Корнацький А.О., Козаченко Л.П.,  Кузьменко А.І., Кучер М.І., Лабазюк С.П., Лунченко В.В., Мартиняк С.В., Мушак О.П., Нестеренко В.Г., Омельянович Д.С., Петьовка В.В.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.     Проблематика реформування лісового господарства України.

2.     Різне.

 

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний та регламент виїзного засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б. запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного та регламенту виїзного засідання Комітету.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний та регламент виїзного засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про проблематику реформування лісового господарства України.

ВИСТУПИЛИ: заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б., Голова Львівської обласної державної адміністрації Синютка О.М., заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України Бондар В.Н., ректор Національного лісотехнічного університету Туниця Ю.Ю., начальник Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства Тищенко В.В., начальник Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства Ревенко Н.О., начальник Київського обласного управління лісового та мисливського господарства Бойко О.Л., начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Курінський А.Б., начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Дейнека А.М., Голова професійної спілки працівників лісового господарства України Кривов’язий С.Й., завідувач кафедри дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України Марчук Ю.М., які доповіли по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету:  Кіт А.Б., Мірошніченко І.В., Івченко В.Є., Юрчишин П.В., Дідич В.В., Бобов Г.Б., Хлань С.В., Вадатурський А.О., Заболотний Г.М., Негой Ф.Ф.; народні депутати України: Довбенко М.В., Барна О.С., Рибак І.П., Дубневич Б.В., Бондар М.Л., Лопушанський А.Я.; Голова Тернопільської  обласної державної адміністрації Барна С.С.; Голова Київської обласної державної адміністрації Горган О.Л.; Голова Волинської обласної державної адміністрації Гунчик В.П.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати висловлені під час обговорення на засіданні Комітету пропозиції щодо недопущення концесії, продажу та відчуження іншими способами лісів в Україні, оскільки у відповідності до статті 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу, а також згідно із статтею 1 Лісового кодексу України, усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України перебувають під охороною держави.

2. З метою втілення  Указу Президента України № 381 від 21.11.2017 року «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природо-заповідного фонду» необхідно передбачити механізми удосконалення системи фінансування та розвитку лісового господарства шляхом створення державного фонду розвитку лісового господарства для забезпечення потреб південного та східного регіонів України та розвитку діючих державних лісогосподарських підприємств.

3. Враховуючи інтенсивний процес реформи децентралізації, формування об’єднаних територіальних громад в Україні, зберегти статус державних лісогосподарських підприємств в Україні як юридичних осіб, обласних об’єднань на базі лісогосподарських підприємств, як таких, що забезпечують суттєве наповнення місцевих бюджетів.

4. З метою реалізації єдиної державної політики у сфері використання та відтворення лісових ресурсів України, вважати за доцільне:

- залишити за Державним агентством лісових ресурсів України виконання завдань щодо здійснення державного управління в галузі ведення лісового і мисливського господарства з обов’язковим представництвом в усіх областях України й з розповсюдженням функцій регулювання на постійних лісокористувачів усіх форм власності;

- відокремити функції регулювання, нагляду і контролю від здійснення господарської діяльності у лісовому господарстві;

- переглянути, з метою спрощення, кількість регуляторних актів та дозвільних документів в галузі ведення лісового і мисливського господарства;

- передбачити, з метою забезпечення моніторингу стану ведення лісового господарства, відповідно до кращих світових практик, створення Національного центу інвентаризації та моніторингу лісу у структурі Національної академії наук України.

5. Необхідно створити ефективний орган державної лісової охорони, діяльність якого розповсюджуватиметься на всіх постійних лісокористувачів усіх форм власності відповідно до чинного законодавства.

6. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Національній академії аграрних наук України розробити єдину концепцію відтворення лісових екосистем природних зон Карпатських гір, Полісся, Лісостепу та Степу України.

7. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

7.1. При перегляді Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачити виділення коштів на лісове господарство в розмірі 50 млн. грн. на будівництво сучасного лісорозсадницького комплексу для вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою у Львівській області;

7.2. Подати на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актів України щодо повернення частини надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, з державного бюджету України до місцевих бюджетів;

7.3. Врегулювати та проконтролювати вирішення питання щодо узаконення самозаліснених сільськогосподарських паїв шляхом створення приватних лісів, а також, задля відтворення лісів, розглянути питання створення правової можливості вирощування приватного лісу на державних і комунальних землях лісогосподарського призначення (землях лісового фонду), які не вкриті лісовою рослинністю;

7.4. Прискорити розгляд питання щодо призначення Голови Державного агентства лісових ресурсів України відповідно до чинного законодавства.

8. Доручити Міністерству аграрної політики та продовольства України здійснити облік земель сільськогосподарського призначення та лісозахисних смуг з визначенням площ еродованих та заліснених земель, а також надати пропозиції щодо можливості здійснювати заліснення еродованих земель власниками та користувачами.

9. Державному агентству лісових ресурсів України в тижневий строк подати до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин проект фінансування розвитку лісового господарства України на 2019 рік з відповідним фінансово-економічним обґрунтуванням.

10. Розглянути на своєму найближчому засіданні проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування дров, що відпускаються населенню для побутових потреб» (реєстр. № 2406а від 17.07.2015).

11. У найкоротші строки розглянути на своєму засіданні після реєстрації в установленому порядку такі проекти законодавчих актів:

щодо створення Державного лісового фонду України (4 проекти Законів України щодо внесення змін до Податкового, Бюджетного та Лісового кодексів України, а також Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»);

«Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо національної інвентаризації лісів»;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони лісів»;

«Про внесення зміни до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» (щодо охорони тваринного світу).

12. На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин у червні поточного року розглянути питання про стан виконання цього рішення і рішення Комітету від 1 листопада 2016 року (протокол № 48) «Про виїзне засідання на тему: «Про проблеми та перспективи розвитку лісової галузі України».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2.   В різному

СЛУХАЛИ: Інформацію щодо необхідності широкого обговорення законопроектів щодо сільськогосподарської кооперації.

ВИСТУПИВ: директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Хмиз Н.С.

Інформацію заслухано.