Головна > Текстові публікації > Звіти про роботу Комітету
23 липня 2018, 10:49

ЗВІТ про роботу Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання

 

ЗВІТ

про роботу Комітету Верховної Ради України з питань

аграрної політики та земельних відносин за період роботи
восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання

 (лютий 2018 року – липень 2018 року)

 

Відповідно до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання протягом звітного періоду Комітет проводив засідання, в тому числі виїзне, «круглі столи», засідання робочих груп та робочі зустрічі.

Протягом восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
до Комітету надійшло 12 законопроектів, з опрацювання яких Комітет визначений головним, та 33 законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено не головним.

За поданням Комітету Верховною Радою України прийнято 3 закони України:*

-   Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 10.07.2018 № 2496-VIII.

Зазначений Закон спрямований на гармонізацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу та удосконалення засад правового регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Реалізація положень прийнятого Закону сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції і розширенню зовнішніх ринків її збуту, гарантуватиме споживачам впевненість у продуктах, маркованих як органічні, матиме позитивний вплив на захист операторів органічного ринку від недобросовісної конкуренції, а також забезпечить прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів.

-   Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 № 2498- VIII.

Зазначеним Законом створюється ефективний механізм використання масивів земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання рейдерству та стимулювання зрошення, а також вирішення проблеми використання земель колективної власності на землю.

-   Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур»
від 10.07.2018 № 2501-VIII.

Реалізація положень зазначеного Закону сприятиме підвищенню ефективності системи фітосанітарного контролю в Україні в умовах зростаючих обсягів виробництва та експорту продукції рослинного походження. 

За поданням Комітету Верховною Радою України прийнято в першому читанні:*

-  проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності (реєстр. № 7060 від 04.09.2017).

Зазначеним законопроектом пропонуються зміни, які направлені на спрощення доступу громадян України, які виявили намір створити або розширити сімейне фермерське господарство, до земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.

-   проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (реєстр. № 8121 від 14.03.2018).

Зазначеним законопроектом пропонується запровадити на законодавчому рівні дієві запобіжники для захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, удосконалити процедуру державної реєстрації земельних ділянок, речових прав на них, порядок взаємодії Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вирішити ряд інших питань у сфері регулювання земельних відносин.

-   проект Закону України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів (реєстр. № 8450 від 07.06.2018).

Зазначений законопроект розроблено з метою гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу, забезпечення належного рівня захисту здоров’я та інтересів споживачів, їх поінформованості, встановлення засобів гарантування права споживачів на інформацію та процедури надання інформації про харчові продукти.

Проект Закону встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти, загальні принципи та вимоги щодо інформації про харчові продукти, зокрема, стосовно маркування харчових продуктів, а також обов’язки операторів ринку з доведення цієї інформації до інших операторів ринку та до споживачів.

Верховною Радою України повернуто суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій реалізації учасниками бойових дій та осіб, прирівняних до них, в тому числі учасниками антитерористичної операції, Революції Гідності та їх сім’ями пільг на одержання земельних ділянок, а також припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності (реєстр. № 7511 від 19.01.2018).

Метою зазначеного законопроекту є забезпечення гарантій реалізації учасниками бойових дій та осіб, прирівняних до них, в тому числі, учасниками антитерористичної операції, Революції Гідності та сім’ями загиблих таких осіб, пільг на одержання земельних ділянок, а також припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності.

Верховною Радою України направлено на повторне друге читання проект Закону України про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру (реєстр. № 4532 від 27.04.2016).*

Завданням законопроекту є збереження потенціалу бурякоцукрової галузі та забезпечення її подальшого розвитку на ринкових засадах.

Верховна Рада України відхилила проект Закону України про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку (реєстр. № 8171 від 21.03.2018).*

 

Засідання Комітету

За звітний період відбулось 6 засідань Комітету, на яких розглянуто 36 питань, в тому числі 29 законопроектів, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет визначений головним.

                                    

Виїзне засідання Комітету

13 лютого 2018 року у м. Львові проведено виїзне засідання Комітету, під час якого заслухано та обговорено питання: «Проблематика реформування лісового господарства України».

Участь у засіданні Комітету та обговоренні порушеного питання взяли народні депутати України, голови окремих облдержадміністрацій, заступник Міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко, заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар, начальники обласних управлінь лісового та мисливського господарства, уповноважені представники Кабінету Міністрів України, провідних аграрних вищих навчальних закладів, громадськості та науковці.

Під час розгляду порушеного питання присутні обговорили проблеми, які притаманні лісовій галузі України, зокрема, відсутність затверджених стратегічних документів з розвитку цієї галузі, відсутність належного фінансування заходів щодо розвитку лісового господарства, погіршення соціально-економічного стану сільських територій, різке збільшення незаконних рубок, погіршення санітарного стану лісів, недосконалу процедуру продажу необробленої деревини, а також шляхи вирішення зазначених проблем.

Також всі учасники засідання висловились щодо недопущення реалізації схваленої Кабінетом Міністрів України 15 листопада 2017 року Стратегії реформування лісового господарства України на період до 2022 року, якою, серед іншого, передбачається утворення нового суб’єкта господарювання в галузі лісового господарства, управління корпоративними правами якого здійснюватиме Кабінет Міністрів України.

За результатами проведення виїзного засідання прийнято відповідне рішення Комітету.


«Круглі столи», засідання робочих груп та робочі зустрічі

Для обговорення та опрацювання законопроектів в рамках роботи Комітету було проведено значну кількість засідань робочих груп, робочих зустрічей і нарад, в тому числі ряд зустрічей з керівництвом Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері агропромислового комплексу.Так, протягом восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання працювали робочі групи, створені при Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин:

-  з доопрацювання проекту Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (реєстр. № 5448 від 24.11.2016) (рішення Комітету від 23.05.2017, протокол
№ 56).

-   з розробки проекту Закону України стосовно інформації для споживачів щодо харчових продуктів (рішення Комітету від 17.10.2017, протокол № 61). Пропозиції, напрацьовані робочою групою, увійшли до поданого народними депутатами України Бакуменком О.Б., Мірошніченком І.В., Юрчишиним П.В. та іншими проекту Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (реєстр. № 8450 від 07.06.2018).

-   з напрацювання пропозицій щодо проведення земельної реформи (рішення Комітету від 05.12.2017, протокол № 65).

        Також протягом восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання активно проводилась робота з доопрацювання проектів Законів України:

         «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками» (реєстр. № 3157 від 21.09.2015);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур» (реєстр. № 6673 від 06.07.2017);

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру» (реєстр. № 4532 від 27.04.2016);

«Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» (реєстр. № 7060 від 04.09.2017);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» (реєстр. № 6049-д від 26.12.2017);

«Про сільськогосподарську кооперацію» (реєстр. № 6527-д від 25.06.2018).

 

3 квітня 2018 року відбулась робоча зустріч членів Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин з делегацією міжпарламентської групи дружби Палати представників Національних зборів Йорданії з Україною та Депутатською групою Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Йорданським Хашимітським Королівством.

Під час зустрічі були обговорені питання, зокрема, щодо розвитку торговельно-економічних відносин у сфері агропромислового комплексу, створення Посольства Хашимітського Королівства Йорданія в Україні, надання допомоги студентам Йорданії, які навчаються у вищих навчальних закладах України, розвитку лікувально-оздоровчого та релігійного туризму тощо.

18 квітня 2018 року в Комітеті було проведено робочу зустріч з німецькими експертами, а саме: представником Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Уте Шультхайс, співробітниками Управління екології району Штендаль Крістіаном Візе і Денісом Грубером, а також менеджером проектів товариства BVVG Крістофом Конрадом Гільгеном.

Зустріч була присвячена темі: «Охорона ґрунтів. Досвід законодавчого врегулювання в Федеративній Республіці Німеччина».

У заході взяли участь народні депутати України – члени Комітету, працівники секретаріату Комітету, помічники народних депутатів України, представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Інституту охорони ґрунтів України і громадських організацій.

Іноземні експерти детально розповіли про досвід Німеччини в законодавчому забезпеченні охорони ґрунтів.

Під час обговорення учасники заходу відмітили, що в Україні відсутній ефективний механізм державного контролю за охороною ґрунтів. Тому для напрацювання шляхів законодавчого врегулювання цього питання міжнародний досвід є надзвичайно цінним.

27 червня 2018 року відбулась робоча зустріч членів Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин з делегацією комітету Палати Народних Представників Республіки Індонезія з питань внутрішніх справ, регіональної автономії, адміністративних реформ та аграрних питань.

Народними депутатами України – членами Комітету та представниками делегації були обговорені питання, зокрема, щодо подальшого співробітництва в напрямках обміну інформацією у сфері сільського господарства; формування та реалізації наукових, технічних та технологічних програм з розвитку важливих галузей аграрного сектору та взаємного застосування результатів спільної діяльності; обміну фахівцями з питань сільського господарства та сільськогосподарських технологій; співробітництва у галузі тваринництва тощо.

11 липня 2018 року Комітетом проведено круглий стіл на тему: «Стан, проблеми та перспективи розвитку молочної галузі України».

У заході взяли участь народні депутати України – члени Комітету, заступник Міністра аграрної та продовольства України Олена Ковальова, Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, представники наукових установ, галузевих асоціацій, а також суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та переробку молока.

Учасники круглого столу обговорили поточну ситуацію в молочній галузі та проблеми її розвитку. Зокрема, було наголошено, що до основних негативних явищ у молочному скотарстві, які спостерігаються впродовж останніх років, відносяться постійне скорочення поголів’я корів; закриття тваринницьких комплексів, яке призводить до зростання безробіття на селі; низька якість молока; висока вартість готових молочних продуктів, що призводить до скорочення їх споживання; фальсифікація молочних продуктів.

Разом з тим, було відзначено, що молочна галузь України продовжує відігравати важливе значення у розвитку вітчизняного агропромислового комплексу, щорічно забезпечуючи вагому частку виробництва валової продукції сільського господарства і має великий не реалізований потенціал.

 

Опрацювання вхідної кореспонденції

За період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий 2018 року – липень 2018 року) у Комітеті опрацьовано 1025 документів від органів державної влади, громадських організацій та громадян.

 

               

 

 

* 10 липня 2018 року Верховна Рада України присвятила розгляду аграрних законопроектів