Протокол засідання Комітету № 140 від 26.01.2024

09 лютого 2024, 13:56

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

                                                                           

  

   

Протокол 140

26 січня 2024 року

 

11 год. 30 хв., у режимі відеоконференції

 

 

Головував: Голова Комітету Гайду О.В.

Присутні народні депутати України члени Комітету: Богданець А.В., Бунін С.В., Герасимов А.В., Грищенко Т.М., Гузенко М.В., Костюк Д.С., Кучер М.І., Кириченко М.О., Лабазюк С.П., Литвиненко С.А., Мейдич О.Л., Нагаєвський А.С., Нікітіна М.В., Петьовка В.В., Рудик С.Я., Салійчук О.В., Соломчук Д.В., Столар В.М., Тарасов О.С., Тимофійчук В.Я., Торохтій Б.Г., Халімон П.В., Чайківський І.А., Чорноморов А.О., Чернявський С.М., Шол М.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 28

Відсутні народні депутати України – члени Комітету: Стернійчук В.О., Христенко Ф.В.

 

Присутні від секретаріату Комітету: керівник секретаріату Старинець О.Г., заступники керівника секретаріату Гаркавенко Ю.М., Рудень О.В., головні консультанти Коляда О.М., Чужмир К.М., старший консультант Кантур С.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення щодо проектів Законів:

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів з попередження нецільового використання земель Каховського водосховища, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 10135);

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель, яке займало Каховське водосховище, поданий народними депутатами України Торохтієм Б.Г., Бондаренком О.С., Буніним С.В. та іншими (реєстр. № 10135-1);

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для відновлення Каховського водосховища (доопрацьований Комітетом).

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України, друге читання (реєстр. № 9627 від 21.08.2023).

3. Різне

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні Голова Комітету Гайду О.В., який запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

ВИРІШИЛИ:

затвердити порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 26.

Рішення прийнято.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про прийняття рішення щодо проектів Законів:

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів з попередження нецільового використання земель Каховського водосховища, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 10135);

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель, яке займало Каховське водосховище, поданий народними депутатами України Торохтієм Б.Г., Бондаренком О.С., Буніним С.В. та іншими (реєстр. № 10135-1);

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для відновлення Каховського водосховища (доопрацьований Комітетом).

ВИСТУПИВ: Голова Комітету Гайду О.В., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати редакцію доопрацьованого у Комітеті з питань аграрної та земельної політики проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для відновлення Каховського водосховища, доручити народним депутатам України – членам Комітету відповідно до частини другої статті 110 Регламент Верховної Ради України оформити та в установленому порядку зареєструвати даний проект і внести його на розгляд Верховної Ради України.

2. Рекомендувати Верховній Раді України:

2.1 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів з попередження нецільового використання земель Каховського водосховища (реєстр. № 10135 від 09.10.2023), поданий Кабінетом Міністрів України та проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель, яке займало Каховське водосховище (реєстр. № 10135-1 від 25.10.2023), поданий народним депутатом України Торохтієм Б.Г. та іншими і проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для відновлення Каховського водосховища включити до порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

2.2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для відновлення Каховського водосховища за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Про регламент Верховної Ради України”, прийняти його за основу.

2.3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів з попередження нецільового використання земель Каховського водосховища (реєстр. № 10135 від 09.10.2023), поданий Кабінетом Міністрів України, відхилити.

2.4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель, яке займало Каховське водосховище (реєстр. № 10135-1 від 25.10.2023), поданий народним депутатом України Торохтієм Б.Г. та іншими, відхилити.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 26.

Рішення прийнято.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України, друге читання (реєстр. № 9627 від 21.08.2023).

ВИСТУПИВ: народний депутат України Кисилевський Д.Д., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяв участь голова підкомітету з питань земельних відносин Нагаєвський А.С.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати порівняльну таблицю, підготовлену до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України (реєстр. № 9627) з пропозиціями, внесеними від Комітету, та редакційним уточненням її положень.

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект у другому читанні та в цілому як Закон у редакції, запропонованій Комітетом, з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 23

Рішення прийнято.

 

За наполяганням народного депутата України – члена Комітету Буніна С.В., головуючий на засіданні Голова Комітету Гайду О.В. поставив на голосування пропозицію Буніна С.В. доповнити порівняльну таблицю до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України, реєстр. № 9627, наступним положенням:

«підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроєкту після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:

«у абзаці сьомому пункту 61 слова та цифри «з 1 січня 2024 року» замінити

словами, цифрами та знаками «через два роки з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX»;

абзац перший пункту 15 викласти в такій редакції:

«15. У період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та протягом двох років з дня його припинення або скасування:».».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 2; «утрим.» - 15.

Рішення не прийнято.