Стенограма засідання Комітету № 148 від 20.05.2024

27 травня 2024, 10:13

СТЕНОГРАМА

засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики

20 травня 2024 року

Веде засідання голова Комітету ГАЙДУ О.В.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Іван Адамович, давайте будемо проводити реєстрацію присутніх членів комітету, щоб розпочати вже наше засідання.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую. Розпочинаємо.

Колеги, розпочинаємо реєстрацію.

Гайду Олександр.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На місці.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Мейдич Олег.

 

МЕЙДИЧ О.Л. Іван Адамович, є. На місці теж.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Олег Леонідович, вітаю.

Рудик Сергій.

 

МЕЙДИЧ О.Л. Я вас теж вітаю, Іване Адамовичу.

 

РУДИК С.Я. Вітаю.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Сергій Ярославович, не бачу тебе.

 

РУДИК С.Я. Є.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Бачу. Гарний. Все.

Халімон Павло.

 

ХАЛІМОН П.В. Присутній.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Павло Віталійович, мої  вітання.

Чернявський Степан.

 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ С.М. Є, Іване Адамовичу. Всім добрий день, колеги.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Степан Миколайович, вітання.

Чайківський є.

Богданець Андрій.

 

БОГДАНЕЦЬ А.В. Присутній.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Вітаю!

Бунін Сергій.

Герасимов Артур.

Грищенко Тетяна.

 

ГРИЩЕНКО Т.М. Доброго дня! Присутня.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Добрий день, Тетяно Миколаївно.

Гузенко Максим.

Кириченко Микола.

 

КИРИЧЕНКО М.О. На місці. Присутній. Всім доброго дня! Кириченко  присутній.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Да, Миколо Олександрович, добрий день.

Костюк Дмитро.

 

КОСТЮК Д.С. Добрий день. Присутній.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дмитро Сергійович, добрий день.

Кучер Микола.

 

КУЧЕР М.І. Присутній.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Добрий день.

Лабазюк Сергій.

 

ЛАБАЗЮК С.П. Присутній, Іване Адамовичу. Доброго дня, колеги.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Добрий день.

Литвиненко Сергій.

 

ЛИТВИНЕНКО С.А. Присутній. Доброго дня всім.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Добрий день.

Нагаєвський Артем.

Нікітіна Марина.

 

НІКІТІНА М.В. Доброго дня. Присутня.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Добрий день.

Петьовка Василь.

Салійчук Олександр.

 

САЛІЙЧУК О.В. Добрий день, колеги. Присутній.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Доброго дня.

Соломчук Дмитро.

 

СОЛОМЧУК Д.В. Доброго дня, колеги. Присутній.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Добрий день.

Стернійчук Валерій.

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. Доброго дня всім. Присутній. 

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Добрий день, Валерій.

Столар Вадим.

Тарасов Олег.

 

ТАРАСОВ О.С. Добрий день усім. Так, присутній.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Добрий день, Олеже.

Торохтій Богдан.

 

ТОРОХТІЙ Б.Г. Доброго дня. Присутній.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Тимофійчук Володимир.

 

ТИМОФІЙЧУК В. Я. Доброго дня. Присутній.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Добрий день.

Христенко Федір.

Чорноморов Артем.

 

ЧОРНОМОРОВ А.О. Присутній.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Доброго дня.

Шол Маргарита.

 

ШОЛ М.В. Я присутня, Іван Адамович. Всіх вітаю.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Добрий день.

Юрчишин Петро.

 

ЮРЧИШИН П.В. Я з вами.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

І того, 23 народних депутати присутні на засіданні аграрного комітету.

Олександр Васильович, прошу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Іван Адамович.

Починаємо наше засідання комітету. До розгляду на сьогоднішньому засіданні пропонується питання про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин (друге читання) (реєстраційний номер 11150) та "Різне".

Проект порядку денного вам було розіслано, пропоную його затвердити.

Іван Адамович, голосуємо.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Я тут. Всіх вітаю ще раз.

Гайду Олександр.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я – за.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Мейдич Олег.

 

МЕЙДИЧ О.Л. Іван Адамович, я –за.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Рудик  Сергій.

 

РУДИК С.Я. Підтримую.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Халімон Павло.

 

ХАЛІМОН П.В. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Чернявський Степан.

 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ С.М. За, Іван Адамович.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Чайківський – за.    

Богданець.

 

БОГДАНЕЦЬ А.В. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Дякую.

Грищенко Тетяна.

 

ГРИЩЕНКО Т.М. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Кириченко Микола.

 

КИРИЧЕНКО М.О. За, Іван, Адамович.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Костюк Дмитро.

 

КОСТЮК Д.С. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Кучер Микола.

 

КУЧЕР М.І. Кучер – за.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Лабазюк Сергій.

 

ЛАБАЗЮК С.П. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Литвиненко Сергій.

 

ЛИТВИНЕНКО С.А. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Нікітіна Марина.

 

НІКІТІНА М.В. За.  

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Салійчук Олександр.

 

САЛІЙЧУК О.В. Підтримую, колеги.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Соломчук Дмитро.

 

СОЛОМЧУК Д.В. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Стернійчук Валерій.

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Тарасов Олег.

 

ТАРАСОВ О.С. Підтримую. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Торохтій Богдан.

 

ТОРОХТІЙ Б.Г. За.

       

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Тимофійчук Володимир.

 

ТИМОФІЙЧУК В.Я. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Чорноморов Артем.

 

ЧОРНОМОРОВ А.О. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Дякую.

Шол Маргарита.

 

ШОЛ М.В. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Дякую.

Юрчишин Петро.

 

ЮРЧИШИН П.В. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Дякую.

Колеги, ніхто не доєднався більше? Бунін…

 

НАГАЄВСЬКИЙ А.С. Іван Адамович, Нагаєвський.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Нагаєвський Артем –  зареєстрував.

 

НАГАЄВСЬКИЙ А.С. Доброго дня, колеги.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. За порядок денний, Артем.

 

НАГАЄВСЬКИЙ А.С. За що голосуємо? За порядок денний – за, підтримую.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Дякую.

І того: 24 народних депутатів за порядок денний.

Олександр Васильович, прошу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Адамович.

Переходимо до розгляду питань. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин (друге читання, реєстраційний номер 11150).

Колеги, матеріали до законопроекту з усіма внесеними поправками було розіслано через СЕДО та електронну пошту, підготовлену до другого читання порівняльну таблицю до законопроекту містить 283 поправки, також до порівняльної таблиці внесена 21 пропозиція, якою пропонується підтримати на засіданні комітету відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України". Таким чином за результатами розгляду пропонується врахувати 95 пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, з них врахувати 4, врахувати частково 6, врахувати редакційно 85 та відхилити 188 пропозицій. Було проведено декілька узгоджувальних нарад з метою узгодження позицій стосовно опрацювання поправок та пропозицій, зокрема, з авторами та Мінагрополітики.

Я зараз хочу до слова запросити автора законопроекту Стернійчука Валерія Олександровича. Будь ласка, вам слово, Валерій Олександрович.

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. Колеги, ще раз всім вітання. Щодо законопроекту під реєстраційним номером 11150, хочу наголосити те, як ви знаєте, по-перше, що дійсно сказав Олександр Васильович, я і ціла низка наших шановних колег є авторами цього законопроекту. І власне для прийняття його в першому читанні нами було проведено дійсно цілий ряд узгоджувальних нарад і з міністерствами, і з представниками інших комітетів, і з експертами. І власне цей закон вже було напрацьовано, і підготовлено до другого читання.

Якщо говорити власне про частину особливостей застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин, то секретаріат, експерти відпрацювали редакцію вже нової статті 17 прим.2 Земельного кодексу України із Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також із нашою колегою, яка є співавтором цього законопроекту, Ларисою Білозір. За це окрема подяка.

І хочу наголосити, що в ту п'ятницю лише ми вийшли на певне бачення цього законопроекту. Тому окрема подяка також і експертам із секретаріату, які працювали над редакцією цього законопроекту і на цих вихідних.

Водночас в процесі доопрацювання моєї правки під номером 141 щодо застосування принципу мовчазної згоди у статті 186 Земельного кодексу ми дійшли згоди щодо компромісного рішення. Тож я хочу під стенограму зараз оформити як поправку комітету таку пропозицію. Зачитаю: "Частину сьому статті 186 Земельного кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі, якщо протягом 10 робочих днів з дня одержання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель в результаті проведення державної інвентаризації земель землекористувач, якому належить право постійного користування земельною ділянкою, і який належить до підприємств, установ та організацій, що належать до державної власності, не надав свої висновки про її погодження або про відмову в погодженні з обов'язковим посиланням на визначені цією статтею підстави відмови, така технічна документація з землеустрою щодо інвентаризації земель вважається погодженою ним".

Колеги, я прошу підтримати цей законопроект, а також надати далі слово нашому експерту Сергію Біленку, для того щоб він міг висвітлити основні положення законопроекту.

Дякую.

 

ГЕРАСИМОВ А.В. Колеги, доброго дня. Вибачте за затримку. Радий доєднатися до вас.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Адамович, будь ласка, зареєструйте нашого колегу Артура Володимировича Герасимова, він зараз на зв'язку.

 

ГЕРАСИМОВ А.В. Щиро вам дякую, Олександре Васильовичу!

 

БУНІН С.В. Іван Адамович, і мене зареєструйте, будь ласка. Бунін.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І, будь ласка, Буніна Сергія Валерійовича, Іван Адамович, зареєструйте. Іван Адамович?

 

ГЕРАСИМОВ А.В. Все, Іван Адамович пішов у відказ, каже, нет, все, пропустили час.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, давайте, щоб не гаяти час, будь ласка, надамо слово Біленку Сергію, і потім зареєструємось, Іван Адамович.

Сергій, будь ласка.

 

БІЛЕНКО С.Б. Дякую. Я хотів би озвучити ті норми, які були додані до законопроекту в процесі доопрацювання його до другого читання з урахуванням пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи.

Перше. До законопроекту включена норма, яка надає можливість використання коштів, які надходять до відповідних бюджетів у порядку відшкодування втрат лісогосподарського виробництва на розроблення робочих проєктів землеустрою та реалізацію заходів, що передбачені цими проектами. Ця норма необхідна в тому числі для проведення робіт з відновлення, проведення культивації земель, консервації земель, яка необхідна внаслідок, із-за того, що на певних територіях проводились бойові дії і землі потребують у тому числі рекультивації.

Далі. Пару років тому були виключені із Земельного кодексу України поняття втрат сільськогосподарського виробництва. Тобто на сьогодні при зміні цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення вказані витрати не сплачуються. Проте у місцевих бюджетах, в принципі, накопичилась певна сума коштів, які надходили від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, які надійшли ще до прийняття вказаних змін. І зараз виникає багато питань щодо того, на які цілі мають витрачатися ці кошти. Пропонується закріпити правило, яке вже існувало у Земельному кодексі, тобто що ці кошти витрачаються виключно на охорону земель, в тому числі на культивацію, як було озвучено раніше.

Далі. Пропонується виключити із Земельного кодексу України, із Закону України "Про оцінку земель" застарілу норму щодо визначення купівельної ціни земельних ділянок державної та комунальної власності – понад 50 гектарів, призначених для розміщення відкритих спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд. Ця норма була внесена ще на етапі підготовки до проведення Євро-2012, зараз вже втратила актуальність. Купівельна ціна земельних ділянок державної  та комунальної власності має визначатись за ринковою ціною шляхом проведення експертної грошової оцінки, а не нормативної грошової оцінки.

Далі. Пропонується врахувати декілька поправок суб'єктів   законодавчої ініціативи і підкреслити в Земельному кодексі України та інших законодавчих актах, які регулюють земельні відносини, правила, відповідно до якого землі в межах територіальних громад, на яких відсутні об'єкти державної власності, які розташовані в межах акваторії морських портів, є комунальною власністю. Це, в принципі, існуюча норма, просто з врахуванням судової практики, яка у нас є, є (нерозбірливо) уточнення відповідних положень. Тобто мова йде про землі, зайняті там державними ... (Не чути), мова йде про ті землі на яких відсутні будь-які державні об'єкти.

Далі. Пропонується врахувати комплекс поправок народного депутата Кучера, які врегульовують питання використання невитребуваних паїв. У нас є норма, згідно з якою термін дії договорів оренди невитребуваних паїв закінчується з моменту державної реєстрації права власності на них. Виникає питання, що у нас більшість невитребуваних паїв, вони перейдуть до комунальної власності. І для того, щоб дати землекористувачу, який нормальним чином виконував договори оренди, якийсь люфт у випадку закінчення строку оренди, пропонується встановити дворічний термін закінчення строку оренди. Тобто реєстрація йде комунальної власності, проходить два роки і автоматично виключається запис на реєстрацію права оренди  із Державного  реєстру речових прав на нерухоме майно.

Далі. У нас був нещодавно прийнятий законопроект 8588, який встановив, що суборенда земельних ділянок сільськогосподарського призначення, в яких орендарем виступає господарське товариство, яке було реорганізовано з державного підприємства, і суборенда йде виключно через земельні торги, для визначення суборендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Але ці норми не були імплементовані належним чином у Закон України "Про оцінку земель". Цим законопроектом пропонується цю проблему врегулювати і зазначити в Законі України "Про оцінку земель" обов'язковість використання нормативної грошової оцінки для  визначення плати за суборенду от в таких от випадках.

Далі. У нас є поправки враховані народного депутата Стернійчука, щодо яких пропонується встановити обов'язковість долучення до документації землеустрою, яка розробляється з метою внесення до Державного земельного кадастру, відомостей про вже сформовані земельні ділянки, копій документів, на підставі яких набуто право власності і користування на  об'єкт нерухомості,  що розташований на земельній ділянці. Ця норма є логічною, вона потрібна державним кадастровим реєстраторам для того, щоб визначити, чи може відповідна особа, яка замовила документацію з землеустрою, бути взагалі її замовником, тобто чи належить їй право власності на або ділянку, або об'єкт нерухомості.

Далі. У нас є поправка народного депутата Кучера, яка пропонує відновити дію положень Закону України "Про оренду землі" щодо здійснення заходів з обміну правами користування земельними ділянками сільськогосподарського   призначення, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, на підставі рішення суду. Ця норма, вона втратила чинність через два роки після зняття мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення і,  в принципі , так нормально і не запрацювала. Не запрацювала тому, що у нас була відсутня технологічна можливість внесення до Державного земельного кадастру відомостей про масиви земель сільськогосподарського призначення. Тобто ті заходи з консолідації земель на правах оренди, які були передбачені Земельним кодексом та Законом України "Про оренду землі", вони так і не задіяли. Тому пропонується відновити вказані норми і щоб запустити процес консолідації земель.

Далі. Пропонується поширити повноваження Кабміну щодо затвердження Порядку вирубування дерев і чагарників та використання одержаної при цьому деревини на випадки проведення геологорозвідувальних, геодезичних та інших робіт, які не потребують оформлення прав на земельні ділянки. Там є цілий ряд положень, всі вони зазначені в інформаційній довідці, яка була надіслана. Готовий відповісти на питання щодо змісту врахованих чи відхилених поправок. 

Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій.

Іван Адамович, ви нас чуєте? Іван Адамович!

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Так, чую. Чую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут просять зареєструвати, Бунін Сергій Валерійович, вони вийшли на зв'язок, та Герасимов Артур Володимирович.

 

ГЕРАСИМОВ А.В. Так, присутні, Іван Адамович, готові зареєструватися і підняти праву руку, і сказати як...

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Артур Володимирович, ми раді вас вітати, вас зареєстрував.

 

БУНІН С.В. І підтримати порядок денний.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. І скажіть, будь ласка, за порядок денний, він вас влаштовує?

 

ГЕРАСИМОВ А.В. Я підтримую. Я ознайомився, підтримую.

 

БУНІН С.В. Підтримую, Бунін теж підтримує.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

 

ГУЗЕНКО М.В. Іван Адамович, і Гузенко, доброго дня всім, також зареєструйте.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Чекайте-чекайте, друзі, Бунін Сергій, Бунін Сергій.

 

БУНІН С.В. Бунін присутній, підтримую порядок денний.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Гузенко Максим.

 

ГУЗЕНКО М.В. Присутній, порядок денний підтримую.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Щиро дякую.

 

МЕЙДИЧ О.Л. Іван Адамович!

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Слухаю вас.

 

МЕЙДИЧ О.Л.  А за що голосування?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще голосування немає.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Олег Леонідович, поки що ми тільки голосували за порядок денний.

 

_______________. Це ми підтримали порядок денний, тому що трохи пізніше доєдналися.

 

МЕЙДИЧ О.Л.  Все-все, я вибачаюсь. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Колеги, хто ще з депутатів хоче додати, висловитись? Я тоді передаю слово Тарасу Миколайовичу Висоцькому, який зараз присутній. Будь ласка, вам слово по цьому законопроекту.

 

ВИСОЦЬКИЙ Т.М. Дякую, Олександр Васильович.

Вітаю, шановні народні депутати, присутні на засіданні аграрного комітету. Як ми бачимо, дане законодавство, дійсно, залишається критично важливим у функціонуванні держави. У вашому скликанні вже було, мабуть,  як ніколи, прогресивних змін розглянуто і прийнято в земельному законодавстві, починаючи від ринку землі, централізації іншим, за що велика вдячність. Цей законопроект знову втілений на дійсно об'єктивну реакцію на виклики часу, в тому числі пов'язані з воєнним часом, повномасштабним  вторгненням, в частині відновлення країни, розвитку, відновлення ґрунтів, розвитку бізнесу, спрощення доступу для можливостей будівництва нових об'єктів і їх реалізації в різних сферах. Тому, звісно, це в цілому гарні ініціативи, які загалом нами підтримуються.

Як практика і дискусія показали, ще є ряд напрацювань, які також конче необхідні, але десь потребують ще одного кола обговорення. Надіємося, що коли, ви чули, певну пропозицію по підтримці мовчазної  згоди по державних підприємствах, державних землях, це важливо, в тому числі, щоб обмежений ресурс бюджетний використовувався ефективно при інвентаризації, пан Валерій Стернійчук, народний депутат, зазначав. Але в цілому правильно обговорити загальний підхід –  по черговості  розгляду, по мовчазній згоді, по підставах відмов і розгляду реєстраторами, щоб вже так довгостроково, фундаментально закріпити оновлені правила, надати більше прозорості.

Тому ми б пропонували, надіємося на підтримку, після розгляду цього законопроекту, після рішення комітету і залу, розуміючи вже кінцеву редакцію, при першій можливості, коли всім буде зручно, організувати обговорення, земельний круглий стіл, щоб ті речі, які наразі ще треба доопрацювати, щоб знайти консенсус, також обговорити і при першій можливості розглядати у вигляді законодавчих ініціатив.

Впевнені, що в цілому ці зміни в земельне законодавство, вони зроблять важливий внесок в нашу економічну спроможність …(Не чути)  За поточні ініціативи і підтримку багатьох з них дякуємо і також говоримо, що ми готові як Мінагрополітики і надалі працювати, дискутувати, обговорювати наступні зміни, щоб …(Не чути), щоб дійсно максимально, що можна оновити, дерегулювати, зробити прозорим у земельному законодавстві, зробити це найближчим часом.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарас Миколайович.

То ж, колеги, я тоді ставлю на голосування пропозицію: підтримати пропозицію комітету та порівняльну таблицю, підготовлену до другого читання, до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паї), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин (реєстраційний номер 11150) з урахуванням пропозицій, озвучених народним депутатами Стернійчуком, та редакційним уточненням її положень. Доручити секретаріату комітету внести відповідні зміни до порівняльної таблиці.

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект у другому читанні та в цілому як закону у редакції, запропонованій комітетом, з необхідними техніко-юридичними доопрацюваннями.

Колеги, прошу голосувати. Іван Адамович.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Так, прошу, голосуємо, колеги.

Гайду Олександр.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я – за.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А.  Мейдич Олег.

 

МЕЙДИЧ О.Л.  Підтримую.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Рудик Сергій.

 

РУДИК С.Я.  Підтримую.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Халімон Павло.

 

ХАЛІМОН П.В. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Чернявський Степан.

 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ С.М. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Чайківський – за.

Богданець Андрій.

 

БОГДАНЕЦЬ А.В. Богданець – за.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Бунін Сергій.

 

БУНІН С.В. Бунін – за.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Герасимов Артур.

 

ГЕРАСИМО А.В. Утримався.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Утримався. Принципіально.

Грищенко Тетяна.

 

ГРИЩЕНКО Т.М.  Підтримую.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Гузенко Максим.

 

ГУЗЕНКО М.В. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Кириченко Микола.

 

КИРИЧЕНКО М.О. За, Іване Адамовичу.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Костюк Дмитро.

 

КОСТЮК Д.С. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Кучер Микола.

 

КУЧЕР М.І. Я – за. Але я б хотів би після голосування …(Не чути) слово по двох своїх правках, які не прийняті. Я б хотів, щоб вони були, наголосити на те, що вони повинні були десь включені в слідуючий законопроект.

Дякую.

 

_______________. …(Не чути) поставити їх на голосування зараз.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Лабазюк Сергій.

 

ЛАБАЗЮК С.П. За. Підтримую.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Колеги, я  прошу, ми зараз пройшли процедуру голосування. Все треба було до того, голова давав можливість висловитися, треба було висловлюватися.

Литвиненко Сергій.

 

ЛИТВИНЕНКО С.А. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Нагаєвський Артем.

 

НАГАЄВСЬКИЙ А.С. За, підтримую.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Нікітіна Марина.

 

НІКІТІНА М.В. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Салійчук Олександр.

 

САЛІЙЧУК О.В. Підтримую.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Соломчук Дмитро.

 

СОЛОМЧУК Д.В. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Стернійчук Валерій.

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Тарасов Олег.

 

ТАРАСОВ О.С. Підтримую.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Торохтій Богдан.

 

ТОРОХТІЙ Б.Г. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Тимофійчук Володимир.

 

ТИМОФІЙЧУК В.Я. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Чорноморов Артем.

 

ЧОРНОМОРОВ А.О. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Шол Маргарита.

 

ШОЛ М.В. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Юрчишин Петро.

 

ЮРЧИШИН П.В. За.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Дякую.

Ітого: 26 народних депутатів – за і 1 – утримався. Рішення прийнято.

Я думаю, в "Різному" можна висказуватися, хто про що хоче.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Адамович. Рішення прийнято.

Переходимо до "Різного". Будь ласка, Микола Іванович, в "Різному" можете взяти слово.

 

КУЧЕР М.І. Я хотів по двох моїх правках, які були відхилені. Я вважаю, що в якісь наступні законопроекти вони повинні бути включені, тому що вони дуже важливі. Перша правка – це 265-а. Це все, що стосується відтермінування положень щодо внесення до… (Не чути) відомостей про функціональні зони територій, обмеження використання земель у сфері забудови, плани зонування територій, детальні плани територій щодо територій, розташованих за межами населених пунктів та стосовно яких не затверджені комплексні плани просторового розвитку територіальних громад.

Це питання чому виникло? Тому що те, що ми спілкуємося з громадами, то майже ні в кого немає цих затверджених планів, і до 01.01.2025 року вони їх фізично не зможуть прийняти і затвердити. Для цього потрібен час і кошти. І якщо їх не затвердити, то, виходячи з положень прийнятих змін, не можна буде робити взагалі нічого: ні зробити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, ні розпочати будівництво. І це буде великою проблемою для бізнесу, особливо це для малого бізнесу, які захочуть розширювати виробництво чи будувати якісь нові об'єкти чи об'єкти торгівлі, тому я хотів, щоб ми все-таки в слідуючих законах внесли цю правку.

І друга правка, це 270-а, вона важка, звичайно, там буде супротив. Під час війни бізнесу необхідно вирішувати свої юридичні питання,  пов'язані з майном, із землею, договорами, і розширення повноважень нотаріусів дозволить швидше обслуговувати потреби підприємств і в першу чергу ринок землі.

Також з огляду на впровадження ринку землі не всі нотаріуси в округах мають практику роботи в оновленому земельному законодавстві. І відповідно бізнес, громади не можуть скористатися нотаріальними послугами по купівлі-продажу, оформленю земель. Тому я б хотів, щоб ми все-таки ці дві  правки в слідуючих законопроектах врахували.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Микола Іванович.

Я дуже попрошу пана Біленка Сергія, ті норми, які  озвучив Микола Іванович, в робочому порядку проговорити з комітетом Шуляк та комітетом Маслова для того, щоб узгодити основні ці позиції і прийти до якогось компромісного рішення, щоб ми могли ці норми проговорити чи прописати в наступному законопроекті, чи у вигляді правок, чи у вигляді норм.

Колеги, у кого є в "Різному" ще пропозиції?

Дякую, колеги, тоді  оголошую комітет закритим. Всім дякую за ваш час і побачимося завтра в залі. До побачення.

 

ЧАЙКІВСЬКИЙ І.А. Всім гарного дня, початку доброго тижня. І все хай буде добре.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іване Адамович.

До побачення.