КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

 

      

Протокол №   22

 

5    листопада     2015

 

Засідання Комітету

вул. Грушевського, 5, конференц-зала,

14.00 год.

 

ГОЛОВУЄ:  Голова Комітету  Кутовий Т.В.

 

Присутні: народні депутати України - члени Комітету:  Бакуменко О.Б., Бобов Г.Б., Бриченко І.В., Вадатурський А.О., Вітко А.Л., Давиденко В.М., Дмитренко О.М., Добкін Д.М., Заболотний Г.М., Івченко В.Є., Козаченко Л.П., Кузьменко А.І., Кулініч О.І., Кучер М.І., Лунченко В.В., Лабазюк С.П., Люшняк М.В., Мірошніченко І.В., Мушак О.П., Негой Ф.Ф., Петьовка В.В., Хлань С.В., Юрчишин П.В.

Відсутні: народні депутати України – члени Комітету: Дідич В.В., Кіт А.Б., Корнацький А.О., Мартиняк С.В., Нестеренко В.Г., Омельянович Д.С.

   Від секретаріату Комітету присутні: завідувач секретаріату Комітету Змій Ю.М., заступник завідувача секретаріату Данченко А.А., головні консультанти Коляда О.М., Чернишенко І.І., Гаркавенко Ю.М., Жидков О.Є., Боремська З.В., Шумейко С.Г., Корякіна І.І., старший консультант Кантур С.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

 1. Про проект Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель», внесений народним депутатом України Кутовим Т.В. та іншими, реєстр. № 3404 від  05.11.2015;
 2. Про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України» (щодо продовження строку дії мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні), поданий народними депутатами України Головком М.Й., Іллєнком А.Ю. та іншими, реєстр. № 1070 від 27.11.2014;
 3. Про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення», поданий народним депутатом України Королевською Н.Ю., реєстр. № 1070-1 від 11.12.2014;
 4. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про встановлення мораторію на купівлю-продаж та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення», поданий народними депутатами України Лабазюком С. П., Литвином В. М. та іншими, реєстр. № 2227а від 02.07.2015;
 5. Про проект Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо захисту прав землевласників», поданий народним депутатом України Тимошенко Ю.В., реєстр. № 2791 від 07.05.2015;
 6. Про проект Закону України «Про заборону торгівлі землею  сільськогосподарського призначення», поданий народними депутатами України Левченком Ю.В., Іллєнком А. Ю. та іншими, реєстр. № 2906 від 19.05.2015;
 7. Про проект Закону України «Про внесення зміни до Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (щодо заборони відчуження земель, розташованих за межами населених пунктів)», поданий народними депутатами України Дерев’янком Ю.Б., Березою Б.Ю., та іншими, реєстр. № 2291 від 03.03.2015;
 8. Про розвиток рибного господарства: сучасний стан рибної галузі та напрями реформування.
 9. Про інформацію Голови Рахункової палати України щодо результатів   аудиту річної фінансової та бюджетної звітності центрального апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

 

1

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Кутового Т.В. про проект Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель», внесений народним депутатом України Кутовим Т.В. та іншими, реєстр. № 3404 від  05.11.2015;

В інформації зазначалось, що проектом пропонується продовжити на один рік строк дії мораторію на продаж чи іншим способом відчуження земель сільськогосподарського призначення.  Відміна в умовах військового стану та економічної кризи мораторію на відчуження сільськогосподарських земель, без врегулювання на законодавчому рівні процедури обігу земель сільськогосподарського призначення є загрозою як національній, так і продовольчій безпеці нашої держави, яка може втратити найцінніший ресурс - українські сільськогосподарські землі. Продовження мораторію дозволить зняти соціальну напругу, яка виникла у суспільстві на фоні політичних спекуляцій з даного питання та надасть можливість з часом напрацювати обґрунтовану та зрозумілу для широкої громадськості покрокову дорожню карту дій держави стосовно земельної реформи.

Також законопроектом пропонується, що для правового врегулювання подальшого запровадження ринку сільськогосподарських земель прийняти Закон України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», в зв'язку з чим  дати відповідне доручення   Кабінету Міністрів України.

Перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Шемелинець Л.М. висловилася на підтримку даного законопроекту.

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету Мірошніченко І.В., Івченко В.Є., Бакуменко О.Б.

 

На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України даний проект Закону прийняти за основу і в цілому».

 

 ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 22, «проти»-1; «утрим.» - 1

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

   1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель», внесений народним депутатом України Кутовим Т.В. та іншими, реєстр. № 3404 від  05.11.2015, прийняти за основу і в цілому.

2.  Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету Кутового Т.В.

Рішення прийнято.

 

2

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Головка М.Й.  про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України» (щодо продовження строку дії мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні), поданий народними депутатами України Головком М.Й., Іллєнком А.Ю. та іншими, реєстр. № 1070 від 27.11.2014.

В інформації зазначалось, що метою законопроекту  є внесення зміни до пунктів 14, 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, якими передбачається до 1 січня 2026 р. заборона на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств та купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, визначених у пункті 15 цього розділу.

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету Люшняк М.В., Вадатурський А.О., Мірошніченко І.В., Лабазюк С.П.

Під час обговорення було зазначено, що продовження дії мораторію на 10 років може викликати у суспільстві негативні наслідки, оскільки частина населення (особливо люди пенсійного віку і частина селян) ставляться до заборони на продаж земель як до порушення їх конституційних прав. Зокрема, статті 22 Конституції України, якою визначено, що Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Відповідно до статті 90 Земельного кодексу України власники земельних ділянок мають право продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину. Статтею 41 Конституції України визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Разом з тим було зазначено, що з метою створення відповідної нормативно-правової бази пунктом 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України визначено, що купівля-продаж земель сільськогосподарського призначення запроваджується за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення.

 

 На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України даний законопроект відхилити».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 24.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо продовження строку дії мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні), поданий народними депутатами України Головком М.И., Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю.В., Марченком О.О., Осуховським О.І. та Левченком Ю.В. (реєстр. № 1070), відхилити.

Співдоповідачем з цього питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету Кутового Т.В.

 Рішення прийнято одноголосно.

 

3

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Королевської Н.Ю. про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення», поданий народним депутатом України Королевською Н.Ю., реєстр. № 1070-1 від 11.12.2014.

В інформації зазначалось, що даним законопроектом пропонується шляхом внесення змін до пунктів 14 та 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України встановити на законодавчому рівні вимоги, згідно яких внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств та купівля-продаж земель сільськогосподарського призначення запроваджується за умови проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету Люшняк М.В., Вадатурський А.О., Мірошніченко І.В., Лабазюк С.П.

Під час обговорення було зазначено, що питання ініціювання та проведення всеукраїнського референдуму виключно шляхом безпосереднього волевиявлення народом з тих чи інших питань передбачені Конституцією України та Законом України «Про всеукраїнський референдум».  Конституція України та Закон України «Про всеукраїнський референдум» передбачають повноваження Верховної Ради України щодо ініціювання проведення всеукраїнського референдуму лише стосовно певних питань (зокрема, про внесення змін до розділів І, III, XIII Конституції України), до яких не входить питання щодо можливості запровадження вільної купівлі-продажу сільськогосподарських земель.

Український же народ згідно з цими законами може ініціювати проведення всеукраїнського референдуму з будь-яких питань, включаючи й те,   про   що   йдеться  у  проекті.   При   цьому   встановлено,   що   вимагати проведення всеукраїнського референдуму має не менше як три мільйони громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. Відповідно вимога щодо проведення всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, що фактично має місце у даному законопроекті, не вписується у встановлений Конституцією України та Законом України «Про всеукраїнський референдум» порядок організації всеукраїнського референдуму.

Отже, питання щодо продовження мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до проведення всеукраїнського референдуму з цього питання», сформульоване як ціль цього проекту закону, не може бути вирішене шляхом внесення запропонованих змін до пунктів 14, 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Воно потребує здійснення комплексу організаційних заходів з ініціювання та проведення всеукраїнського референдуму в порядку, передбаченому Законом України «Про всеукраїнський референдум».

 

 На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України даний законопроект відхилити».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 24.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

  1.Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України внесення змін до Земельного кодексу України щодо мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, поданий народним депутатом України Королевською Н.Ю. (реєстр. № 1070-1 від 11.12.2014 р.), відхилити.

Співдоповідачем з цього питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету Кутового Т.В.

 Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Лабазюка С.П. про проект Постанови Верховної Ради України «Про встановлення мораторію на купівлю-продаж та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення», поданий народними депутатами України Лабазюком С. П., Литвином В. М. та іншими, реєстр. № 2227а від 02.07.2015.

            В інформації зазначалось, що положеннями данного проекту  передбачається встановити мораторій на здійснення купівлі-продажу та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення до проведення повної інвентаризації цих земель та набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2026 р., а також контроль за додержанням зазначеної заборони покласти на органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади та центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи.

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету   Люшняк М.В., Мірошніченко І.В., Івченко В.Є.,  Мушак О.П.

Під час обговорення народними депутатами – членами Комітету було зазначено наступне. У пояснювальній записці до зазначеного проекту постанови немає належного обґрунтування щодо продовження мораторію на зазначений термін, а саме до 1 січня 2026р.  Продовження дії заборони на купівлю-продаж та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення на 10 років обмежуватиме законні права власників земельних ділянок вільно розпоряджатися своїми ділянками і може викликати у суспільстві негативні наслідки.

Не підтримана була і запропонована авторами пропозиція щодо встановлення мораторію на купівлю-продаж та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення до проведення повної інвентаризації цих земель, оскільки постійно відбувається процес перерозподілу земель. І тому повна інвентаризація земель сільськогосподарського призначення, враховуючи зазначений факт, не може бути проведена. Також, положеннями проекту постанови не визначено, якими центральними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та місцевими органами виконавчої влади має здійснюватись контроль за дотриманням мораторію на купівлю-продаж та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення незалежно від форми власності.

Крім того, Кабінет Міністрів України не може визначати порядок і умови набрання чинності законодавчим актом або його окремими положеннями про що зазначається у підпункті 1 пункту 4 проекту постанови. Зазначеними положеннями передбачається доручити Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо введення в дію закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. На сьогодні проекту законодавчого акта з порушеного питання у Верховній Раді України не зареєстровано.

Згідно зі статтею 138 Регламенту Верховної Ради України постанови Верховної Ради України приймаються з конкретних питань з метою здійснення установчої, організаційної, контрольної та інших функцій верховної Ради України. Враховуючи це, продовження чи скасування мораторію має регулюватися законом, а не постановою Верховної Ради України.

              На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України  даний проект відхилити».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 24.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

1.  Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України «Про встановлення мораторію на купівлю-продаж та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення», поданний народними депутатами України Лабазюком С. П., Литвином В. М. та ін. (реєстр. № 2227а), відхилити.

2.           Співдоповідачем з цього питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету Кутового Т.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Івченка В.Є.    про проект Закону України  «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо захисту прав землевласників», поданий народним депутатом України Тимошенко Ю.В., реєстр. № 2791 від 07.05.2015.

В інформації зазначалось, що даним проектом передбачається внести зміни до пунктів 14 та 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони на купівлю-продаж та іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020р. та доповнити його новим пунктом 15-1, в якому пропонується передбачити для власників зазначених земельних ділянок можливість викупу державою в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу цих земельних ділянок, вартість яких визначатиметься відповідно до затвердженої КМУ методики з урахуванням цін на подібні земельні ділянки у країнах Європейського Союзу.

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету Івченко В.Є., Заболотний Г.М., Мушак О.П.

Під час обговорення було зазначено наступне. У пояснювальній записці до проекту відсутнє обґрунтування необхідності запровадження дії такої заборони саме до вказаного строку 1 січня 2020р. Заборона на купівлю-продаж та іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення порушує права землевласників, оскільки обмежує законні їх права вільно розпоряджатися своїми ділянками і може викликати у суспільстві негативні наслідки. Також проектом Закону не визначено, якому конкретно органу, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, буде надано повноваження щодо можливості викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, та не передбачено порядку викупу уповноваженим органом зазначених земельних ділянок у їх власників.

Неприйнятною також є пропозиція щодо викупу державою в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів органу та проведення розрахунків за земельні ділянки с/г призначення за ринковою вартістю відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики з урахуванням цін на подібні земельні ділянки у країнах Євросоюзу, оскільки рівень економічного розвитку і стан ринку земельних ділянок в Україні і в країнах Європейського Союзу суттєво різниться, а отже недоцільно враховувати ціни, які склались у країнах Європейського Союзу на подібні земельні ділянки в Україні.

Відповідно до Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 11.10.2002р. № 1531, вартість земельної ділянки безпосередньо залежить від стану розвитку ринку нерухомості в районі, розташування земельної ділянки, рівня дохідності подібних земельних ділянок.

 

На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України даний проект Закону  відхилити».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 24.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо захисту прав землевласників, поданий народним депутатом України Тимошенко Ю.В. (реєстр. № 2791), відхилити.

2. Співдоповідачем з цього питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету Кутового Т.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Головка М.Й.   про проект Закону України «Про заборону торгівлі землею
сільськогосподарського призначення», поданий народними депутатами України Левченком Ю.В., Іллєнком А. Ю. та іншими, реєстр. № 2906 від 19.05.2015.

В інформації зазначалось,  що проектом пропонується заборонити купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), за винятком, коли земельна ділянка сільськогосподарського призначення може бути відчужена виключно державі в особі спеціально уповноваженого органу в порядку та на умовах, визначених законом та встановити, що набуття земельної ділянки сільськогосподарського призначення у порядку спадкування за заповітом допускається у випадках, якщо спадкоємцями є члени сім'ї спадкодавця першого  ступеня споріднення.

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету Івченко В.Є., Заболотний Г.М., Мушак О.П., Мірошніченко І.В., Кіт А.Б.

Під час обговорення було зазначено, що повна заборона на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) порушує конституційні права власників земельних ділянок, оскільки обмежує законні їх права вільно розпоряджатися своїми ділянками і може викликати у суспільстві негативні наслідки. Неприйнятною є і норма про те, що власник земельної ділянки матиме можливість відчужити земельну ділянку сільськогосподарського призначення виключно державі в особі спеціально уповноваженого органу. Це може призвести до появи тіньових схем відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, збільшення кількості  зловживань та корупційних правопорушень у процесі викупу таких земельних ділянок.

Крім того, статтею 2 проекту  встановлюється, що набуття земельної ділянки сільськогосподарського призначення у порядку спадкування за заповітом допускається у випадках, якщо спадкоємцями є члени сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення. Цей припис не узгоджується із нормами Цивільного кодексу України щодо спадкового права (глави 84 та 85).

 

На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України даний проект Закону  відхилити».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 24.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

1.   Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення, поданий народними депутатами України Левченком Ю.В., Іллєнком А. Ю., Осуховським О. І., Головком М.Й., Бубликом Ю.В. (реєстр. № 2906), відхилити.

2.   Співдоповідачем з цього питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету Кутового Т.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Дерев’янка Ю.Б. про проект Закону України «Про внесення зміни до Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (щодо заборони відчуження земель, розташованих за межами населених пунктів)», реєстр. № 2291 від 03.03.2015.

В інформації зазначалось, що  проектом передбачається встановити, що до 1 січня 2016р. забороняється відчуження земельних ділянок державної чи комунальної форми власності, розташованих за межами населених пунктів, а також передача таких земельних ділянок в користування, оренду, суборенду строком понад 3 роки.

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету Івченко В.Є.,   Мушак О.П., Мірошніченко І.В., Кіт А.Б.

Під час обговорення було зазначено, що на сьогодні діє мораторій на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (підпункт «б» пункту 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України). Законопроектом  пропонується запровадити до 1 січня 2016р. додаткову заборону щодо відчуження земельних ділянок державної чи комунальної форми власності, розташованих за межами населених пунктів. Тобто, встановлюється заборона на продаж земельних ділянок державної чи комунальної форми власності за межами населених пунктів, що, в свою чергу, звужує права громадян.

Запровадження зазначеної у законопроекті норми унеможливить викуп земельних ділянок громадянами у разі набуття права власності на нерухоме майно, розташоване на таких земельних ділянках, що передбачено статтею 120 Земельного кодексу України.

           Крім того, запропонована норма щодо заборони передачі земельних ділянок державної чи комунальної форми власності, розташованих за межами населених пунктів в користування, оренду, суборенду строком понад З роки не узгоджується зі статтею 19 Закону України «Про оренду землі», якою визначено, що при передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського       призначення    для            ведення                                                          товарного

сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим, як 7 років, що, в свою чергу, не сприятиме ефективному господарюванню на землі та здійсненню видатків на заходи з охорони земель, оскільки основна польова сівозміна передбачає ротацію культур через 7 років.

 

На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України даний проект Закону  відхилити».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 24.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення зміни до Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо заборони відчуження земель, розташованих за межами населених пунктів, поданий народними депутатами України Дерев'янком Ю.Б., Березою Б.Ю., Парасюком В.З., Луценком І.В., Сусловою І.М. (реєстр. № 2291), відхилити.

2. Співдоповідачем з цього питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету Кутового Т.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

8

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови державного агентства рибного господарства України  Коваліва Я.Б. про розвиток рибного господарства: сучасний стан рибної галузі та напрями реформування.

 За результатами обговорення, народними депутатами України – членами Комітету було зазначено наступне.  Україна є морською державою та історично має значний рибогосподарський потенціал. Унікальні природні ресурси країни, значний досвід і кваліфікація працівників галузі, наукова база та традиції дозволяють вести мову про перспективу розвитку та становлення вітчизняного рибного господарства. Наявний науковий рибогосподарський потенціал має достатньо високий фаховий рівень і спроможний конкурувати з провідними країнами світу. Але відсутність технічного забезпечення вітчизняної рибогосподарської науки та вкрай недостатнє фінансування державного замовлення наукових досліджень не сприяє ефективній роботі наукових установ.

Протягом попередніх років суттєві надбання українського рибного господарства було значною мірою втрачено, що є наслідком недостатньої уваги керівництва держави в цілому та аграрного комплексу зокрема до проблем та специфіки галузі. Рибне господарство України, як цілісний комплекс, відіграє важливу роль в економіці України. Основним завданням рибогосподарської галузі є забезпечення продовольчої безпеки, сталості видобутку риби з природного середовища, гармонійний розвиток рибогосподарського комплексу країни, забезпечення охорони водних біоресурсів та боротьба з незаконним, нерегульованим та непідзвітним рибальством, іншою незаконною господарською   діяльністю   з   вилову   та   продажу   риби   як   такими,   що перешкоджають запровадженню принципів сталого розвитку, відповідального використання наявної сировинної бази, відновлення риболовецького флоту.

З метою створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного рибного господарства була підготовлена та затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1245 Державна цільова економічна програма розвитку рибного господарства на 2012-2016рр., яка, на жаль, за весь період виконання профінансована з Державного бюджету України лише на 1,5 % від запланованої потреби.

З огляду на зазначене, Комітет бачить необхідність публічного обговорення комплексу проблем рибної галузі, системи їх вирішення та виведення рибної галузі з кризи з урахуванням європейського досвіду.

Сьогодні перед рибною галуззю стоїть завдання розвитку, в першу чергу, внутрішнього виробництва з метою збільшення на ринку свіжої якісної риби та збільшення частки вітчизняного продукту. Ключовими проблемами галузі на сьогодні залишаються значний рівень корупції та повсякденне хабарництво, неефективна система контролю та охорони водних біоресурсів, складність отримання дозвільних документів для здійснення рибогосподарської діяльності, зношеність основних фондів та матеріально-технічної бази, падіння обсягів виробництва та неефективне управління державними підприємствами та установами. З метою усунення всіх негативних факторів в рибному господарстві керівництвом Державного агентства рибного господарства України розроблено концепцію його реформування.

Під час виступу Голови Держрибагентства, члени Комітету підтримали розпочату роботу, зокрема:

-        щодо необхідності розробки та внесення законодавчих змін направлених на підвищення інвестиційної привабливості рибної галузі;

-        забезпечення прозорості, публічності та відкритості роботи Держрибагентства та його територіальних органів;

-    побудови ефективної системи державного нагляду та контролю за станом використання водних біоресурсів з метою їх сталого розвитку;

-    підвищення соціальної відповідальності та культури промислового та любительського рибальства;

-    вжиття рішучих заходів з дерегуляції в рибній галузі України з метою скорочення кількості дозвільних документів та адміністративних послуг, а також спрощення процедури їх видачі.

Було відзначено, що за останні десятиріччя у вітчизняному рибному господарстві спостерігається глибока структурна деформація, відставання від світових темпів динамічного розвитку, зменшення показників виробництва рибної продукції та рівня її споживання населенням України з надмірною часткою на внутрішньому рибному ринку імпортованої риби і рибної продукції не завжди належної якості.

Стабілізація ситуації у вітчизняному рибному господарстві потребує комплексного розв'язання проблеми із здійсненням гармонійного розвитку всіх структурних елементів галузі, насамперед підвищення ефективності використання морського флоту рибної промисловості та подальшого динамічного розвитку аквакультури і рибальства на внутрішніх водоймах з пріоритетним значенням аквакультури.

 

            На голосування поставили пропозицію: «Взяти до відома інформацію Голови Державного агентства рибного господарства України Коваліва Я.Б. та підтримати запропоновані напрями реформ, підтримати звернення Державного агентства рибного господарства України до Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету Верховної Ради України щодо забезпечення належного фінансування рибної галузі починаючи з 2016 року за напрямами відповідно до КПКВК:

 • керівництво та управління у сфері рибного господарства у сумі 316,8 млн. грн.;
 • організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства у сумі 121,5 млн. грн.;
 • прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства у сумі 21,0 млн. грн.;
 • селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні у сумі 69,0 млн.грн.;
 • міжнародна діяльність у галузі рибного господарства у сумі 11,1 млн. грн.

                   Розглянути на наступному засіданні Комітету проект Закону України «Про введення заборони (мораторію) на промисловий вилов водних живих ресурсів на деяких водоймах України» (реєстр № 2454а від 27.07.2015 р.). З метою більш ефективної взаємодії в питаннях законотворчості створити спільну робочу групу з депутатів - членів Комітету, представників Державного агентства рибного господарства України та громадськості».

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 24.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

1. Взяти до відома інформацію Голови Державного агентства рибного господарства України Коваліва Я.Б. та підтримати запропоновані напрями реформ.

2.    Підтримати звернення Державного агентства рибного господарства України до Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету Верховної Ради України щодо забезпечення належного фінансування рибної галузі починаючи з 2016 року за напрямами відповідно до КПКВК:

 • керівництво та управління у сфері рибного господарства у сумі 316,8 млн. грн.;
 • організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства у сумі 121,5 млн. грн.;
 • прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства у сумі 21,0 млн. грн.;
 • селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів увнутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні у сумі 69,0 млн.грн.;
 • міжнародна діяльність у галузі рибного господарства у сумі11,1 млн. грн.

3.     Розглянути на наступному засіданні Комітету проект ЗаконуУкраїни «Про введення заборони (мораторію) на промисловий вилов воднихживих ресурсів на деяких водоймах України» (реєстр № 2454а від27.07.2015 р.).

             4. З метою більш ефективної взаємодії в питаннях законотворчості,з депутатів - членів Комітету, представників Державного агентства рибного господарства України та громадськості.

Рішення прийнято одноголосно.

9

СЛУХАЛИ: Інформацію члена Рахункової палати, головного контролера - директора Департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я. про результати аудиту річної фінансової та бюджетної звітності центрального апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України.

В інформації зазначалось, що неефективність управлінських дій посадових осіб Міністерства, негативно вплинули на результативність виконання бюджетних програм та сприяли накопиченню дебіторської і кредиторської заборгованості. Зокрема:

-   фінансова та бюджетна звітність апарату міністерства за 2014 рік містить ряд викривлень, що не забезпечує достовірну інформацію про його фінансовий та майновий стан;

-   рівень здійснення внутрішнього контролю низький;

-    організація і ведення бухгалтерського обліку здійснювалися з недотриманням окремих вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Через недотримання вимог бюджетного законодавства не забезпечене правильне ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності, внаслідок чого вартість необоротних активів завищена відповідно на 63,8 млн. гривень. Облік розрахунків з дебіторами, через неналежний внутрішній контроль, Міністерством у 2014 році не вівся. Аудитом встановлено, що дебіторська заборгованість за фінансовою допомогою, яка надавалась на зворотній основі сільськогосподарським підприємствам АПК у 1998-1999 роках в сумі 59,0 млн. грн. є безнадійною.

Відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік розрахунків за окремими програмами міністерством не ведеться. Як наслідок, зростають ризики неповернення бюджетних коштів у сумі 179,5 млн. грн., які було надано у попередні роки зі стабілізаційного фонду на поворотній основі. Але не тільки Мінагрополітики не забезпечено виконання своїх повноважень. За звітній період Державною фінансовою інспекцією України не було здійснено зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту міністерства, отже рекомендації щодо його удосконалення та усунення недоліків не надавалися.

Незважаючи на введення в дію з 01.01.2016р. плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, станом на 15.07.2015р. залишається незатвердженою інструкція застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. Ця інструкція мала бути розроблена Міністерством фінансів України ще у 2013 році.

Особливу увагу Комітету було звернуто на два основних питання:

-  касове виконання бюджетних програм апарату Мінагрополітики у 2014 році, яке склало лише 7,9 відс. (в тому числі по загальному фонду - 81,8 відс. та спеціальному фонду - 0,04 відс), а за 9 місяців поточного року за загальним фондом лише 18 відс, за спеціальним - 26 відсотків. Це спричинило накопичення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014р. та 01.01.2015р. на загальну суму 1,0 млрд. гривень. В той же час, Державна фіскальна служба України в судовому порядку стягує з Мінагрополітики дебіторську заборгованість за фінансовою допомогою, яка надавалась на зворотній основі сільськогосподарським підприємствам у 1998-1999 роках, блокуючи його рахунки, що унеможливлює виконання покладених повноважень та здійснення відповідних розрахунків;

-   втрата Міністерством частини своїх службових приміщень, з 2013 року їх площа скоротилася з 11 120 м до 9 57 їм у 2015 році.

Враховуючи наведене, Колегією Рахункової палати надано ряд рекомендацій Кабінету Міністрів України і Міністерству аграрної політики та продовольства України щодо усунення порушень.

Про роботу з усунення порушень, виявлених аудитом Рахункової палати України, у своїй доповіді зазначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Краснопольський Я.В.

Зауваження які виправлено:

-   облік малоцінних та швидкозношуваних предметів приведено у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" № 996-ХУІ та Національного положення   (стандарту)   бухгалтерського   обліку   в   державному   секторі,

затвердженого   наказом   Міністерства   фінансів   України   від    12.10.2010

№ 1202;

-  укладено договори та виставлені рахунки на відшкодування витрат за комунальні послуги іншими організаціями (на даний час відшкодовано за теплопостачання ТОВ «ГлавПивТрест» - 24,6 тис. грн. та ТОВ «Фалькон- трейдінг» - 24,5 тис. грн.).

Виправлення іншої частини зауважень потребують певного часу на проведення організаційних заходів та будуть завершені у найкоротші терміни, зокрема:

-         забезпечення бухгалтерської служби належною чисельністю працівників (зазначене питання буде вирішене в ході впровадження нової структури центрального апарату міністерства);

-         здійснюється підготовча робота із проведення інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу відповідно вимог чинного законодавства;

-  питання щодо завищення в обліку вартості нематеріальних активів, поставлені на облік відповідно до наказів Мінагрополітики від 24.09.2010р. № 587 та від 24.01.2011р. № 28.

Результати наукових розробок схвалені на засіданнях секцій науково-технічної ради та рекомендовані до впровадження у виробництво.

На основі отриманого роз'яснення Міністерства фінансів України, здійснюється робота щодо уточнення суті та характеристик наукових робіт без наявних сертифікатів, патентів та ліцензій з метою правильного їх відображення в обліку.

Дебіторська заборгованість в сумі 179,4 млн. грн., що відзначена у звіті - це кошти надані із Стабілізаційного фонду державного бюджету на поворотній основі на здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів на підтримку окремих проектів в агропромисловому комплексі. Станом на 01.10.2015 року сума погашення становить 2,6 млн. гривень.

Питання щодо дебіторської заборгованості за фінансовою допомогою, наданою на зворотній основі сільгосптоваровиробникам протягом 1998-1999 років за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України та обліку кредиторської заборгованості потребують вирішення на урядовому рівні.

Міністерство аграрної політики та продовольства України неодноразово зверталося до Міністерства фінансів України про надання дозволу на списання заборгованості за суб'єктами, діяльність яких припинена і яка є безнадійною, а також доручити Державній казначейській службі України здійснити перереєстрацію заборгованості за безпосередніми одержувачами фінансової допомоги та бюджетних позичок.

Кредиторська заборгованість за бюджетними програмами 2801050 «Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і держзамовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові

розробки у сфері стандартизації та сертифікації с/г продукції» становить 54,5 тис.грн., за КПКВК 2801180 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі» становить 6782,7 тис. грн., за КПКВК 2801520 «Фінансова підтримка створення оптових ринків с/г продукції» становить 84951,0 тис.грн., яка виникла внаслідок невиконання Державною казначейською службою взятих зобов'язань у 2012 році.

У 2013-2015рр. зазначені програми законами України про Державний бюджет не передбачались, незважаючи на неодноразові пропозиції Мінагрополітики щодо необхідності погашення вказаної кредиторської заборгованості.

 

На голосування поставили пропозицію:

«1. Взяти до відома інформацію першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Краснопольського Я.В., члена Рахункової палати України, головного контролера - директора департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я.

1.         Рекомендувати Міністерству аграрної політики та продовольства України у найкоротші терміни вирішити питання реорганізації бухгалтерської служби міністерства з метою забезпечення ефективного виконання нею функцій у відповідності до вимог чинного законодавства.

3.       Рекомендувати Міністерству фінансів України разом з Міністерством аграрної політики та продовольства України вирішити питання щодо дебіторської заборгованості за фінансовою допомогою, наданою на зворотній основі сільгосптоваровиробникам протягом 1998-1999 років за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України за суб'єктами, діяльність яких припинена, а також забезпечити перереєстрацію Державною казначейською службою України заборгованості за безпосередніми одержувачами фінансової допомоги та бюджетних позичок.

4.   Рекомендувати Міністерству фінансів України при доопрацюванні проекту Державного бюджету України на 2016 рік передбачити кошти на погашення бюджетної кредиторської заборгованості минулих років у відповідності до наданих Міністерством аграрної політики та продовольства України пропозицій»

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 24.

 

За результатом розгляду та голосування вирішили:

1. Взяти до відома інформацію першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Краснопольського Я.В., члена Рахункової палати України, головного контролера - директора департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я.

2. Рекомендувати Міністерству аграрної політики та продовольства України у найкоротші терміни вирішити питання реорганізації бухгалтерської служби міністерства з метою забезпечення ефективного виконання нею функцій у відповідності до вимог чинного законодавства.

3. Рекомендувати Міністерству фінансів України разом з Міністерством аграрної політики та продовольства України вирішити питання щодо дебіторської заборгованості за фінансовою допомогою, наданою на зворотній основі сільгосптоваровиробникам протягом 1998-1999 років за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України за суб'єктами, діяльність яких припинена, а також забезпечити перереєстрацію Державною казначейською службою України заборгованості за безпосередніми одержувачами фінансової допомоги та бюджетних позичок.

4. Рекомендувати Міністерству фінансів України при доопрацюванні проекту Державного бюджету України на 2016 рік передбачити кошти на погашення бюджетної кредиторської заборгованості минулих років у відповідності до наданих Міністерством аграрної політики та продовольства України пропозицій.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“III сесія 8 скликання”

04 травня 2016 12:28
04 травня 2016 12:21
29 березня 2016 12:16
29 березня 2016 12:12
29 березня 2016 12:11
29 березня 2016 12:10
02 березня 2016 15:11
02 березня 2016 15:04
02 березня 2016 14:58