КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

                                                                           

  

 

Протокол № 69

                                                                                              

 15  березня  2018  року

 

вул. Грушевського, 5, конференц-зала

 14.00 год.

 

 

Головував: заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б.

Присутні: народні депутати України члени Комітету: Бобов Г.Б., Бриченко І.В., Вадатурський А.О., Вітко А.Л., Дідич В.В., Дмитренко О.М., Єдаков Я.Ю., Заболотний Г.М., Івченко В.Є., Кіт А.Б., Козаченко Л.П.,
Кулініч О.І., Кучер М.І.,
Лунченко В.В., Люшняк М.В., Мірошніченко І.В.,
Негой Ф.Ф., Нестеренко В.Г., Петьовка В.В., Хлань С.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 22

Відсутні: народні депутати України – члени Комітету: Давиденко В.М., Добкін Д.М., Корнацький А.О., Кузьменко А.І., Лабазюк С.П., Мартиняк С.В., Мушак О.П., Омельянович Д.С.

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.       Про розподіл коштів державної підтримки АПК.

2.       Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками», реєстр. № 3157
від 18.12.2015, друге читання.

3.       Про проект Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»,
реєстр. № 5448 від 24.11.2016, повторне перше читання.

4.       Про проект Закону України «Про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок з метою збереження об’єктів фізичної культури і спорту», реєстр. № 6487 від 23.05.2017, поданий народними депутатами України Силантьєвим Д.О., Ляшком О.В., Івченком В.Є. та іншими.

5.       Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів стосовно забезпечення простежуваності», реєстр. № 7489 від 16.01.2018, поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., Юрчишиним П.В., Заболотним Г.М. та іншими.

6.       Про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій реалізації учасниками бойових дій та осіб, прирівняних до них, в тому числі учасниками антитерористичної операції, Революції Гідності та їх сім’ями пільг на одержання земельних ділянок, а також припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності», реєстр. № 7511 від 19.01.2018, поданий народними депутатами України Івченком В.Є., Петьовкою В.В., Марченком О.О. та іншими.

7.       Про результати проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію державної політики з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

8.       Про проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування дров, що відпускаються населенню для побутових потреб», реєстр. № 2406а від 17.07.2015,
поданий народними депутатами України Давиденком В.М., Кучером М.І.,
Юрчишиним П.В. та іншими
.

9.       Про звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 році відповідно
до предмету відання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

10.   Різне.

 

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б. запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

Народний депутат України, член Комітету Люшняк М.В. запропонував першим до порядку денного засідання Комітету включити питання про розподіл коштів державної підтримки АПК.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Кулініч О.І., Кіт А.Б., Мірошніченко І.В.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати пропозицію народного депутата України, члена Комітету Люшняка М.В. щодо включення першим до порядку денного засідання Комітету питання про розподіл коштів державної підтримки АПК.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13; «проти» - 7; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято.

 

 

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б. запропонував народним депутатам України – членам
Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету
з урахуванням підтриманої пропозиції народного депутата України, члена Комітету Люшняка М.В.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про розподіл коштів державної підтримки АПК.

ВИСТУПИВ: Народний депутат України, член Комітету Люшняк М.В., який поінформував по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Заболотний Г.М., Люшняк М.В., Кіт А.Б., Кучер М.І., Кулініч О.І.,
Негой Ф.Ф., Івченко В.Є., Мірошніченко І.В., Хлань С.В., Юрчишин П.В.,
а також перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюк М.П.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати висловлені під час обговорення на засіданні Комітету пропозиції щодо встановлення обмеження обсягу державної допомоги за програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» на 2018 рік
у розмірі не більше 150 мільйонів гривень на одну юридичну особу
з урахуванням пов’язаних з нею осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

2. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету погодити Розподіл за напрямами коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» на 2018 рік за умови попереднього урахування обмежень, зазначених у цьому рішенні.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України внести відповідні зміни до:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 128-р «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» на 2018 рік»;

постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13; «проти» - 7; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів
у комплексі з земельними ділянками», реєстр. № 3157 від 18.12.2015.

ВИСТУПИВ: голова підкомітету з питань земельних відносин Комітету Кулініч О.І., який доповів по суті доопрацьованого до другого читання законопроекту та запропонував його підтримати.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Хлань С.В., Кулініч О.І., Івченко В.Є., а також перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюк М.П.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати підготовлену до другого читання порівняльну таблицю проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів
у комплексі з земельними ділянками (реєстр. № 3157) з урахуванням пропозицій народного депутата України Хланя С.В.,  висловлених під час засідання Комітету, щодо врахування в порівняльній таблиці законопроекту його пропозиції (№ 12), поданої в установленому порядку, і відхилення пропозицій та поправок народного депутата України Левченка Ю.В. (№ 13), народного депутата України Івченка В.Є. (№ 14) і народних депутатів України

Недави О.А., Рибака І.П., Диріва А.Б., Дзюблика П.В., Люшняка М.В. (№ 15), поданих в установленому порядку.

2. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований до другого читання з урахуванням пропозицій та поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів
у комплексі з земельними ділянками (реєстр. № 3157) прийняти у другому читанні та в цілому як Закон.

3. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утрим.» - 1.

Рішення прийнято.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», реєстр. № 5448 від 24.11.2016, повторне перше читання.

ВИСТУПИВ: голова підкомітету з питань удосконалення структури державного управління в сфері агропромислового комплексу, інновацій та
з питань базових галузей в агропромисловому комплексі Комітету
Дідич В.В., який доповів по суті підготовленого законопроекту і запропонував його підтримати та подати на розгляд Верховної Ради України на повторне перше читання.

В обговоренні взяв участь перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюк М.П.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати доопрацьований проект Закону України про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і подати його на розгляд Верховної Ради України на повторне перше читання.

2. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований проект Закону України про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції прийняти за основу.

3. Доповідачем із зазначеного питання визначити члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Кота А.Б.

4. Співдоповідачем із зазначеного питання визначити заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про мораторій
на зміну цільового призначення земельних ділянок з метою збереження об’єктів фізичної культури і спорту», реєстр. № 6487 від 23.05.2017,
поданий народними депутатами України Силантьєвим Д.О., Ляшком О.В.,
Івченком В.Є. та іншими.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Силантьєв Д.О., який доповів
по суті поданого законопроекту.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: голова підкомітету з питань земельних відносин Комітету Кулініч О.І., Бакуменко О.Б.

ВИРІШИЛИ:

1.        Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок з метою збереження об’єктів фізичної культури і спорту (реєстр. № 6487 від 23.05.2017),
поданий народними депутатами України Силантьєвим Д.О., Ляшком О.В., Івченком В.Є. та іншими, прийняти за основу.

2.       Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету
Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів стосовно забезпечення простежуваності», реєстр. № 7489 від 16.01.2018, поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., Юрчишиним П.В., Заболотним Г.М., Єдаковим Я.Ю. та іншими.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Бакуменко О.Б., який доповів
по суті даного законопроекту і запропонував його підтримати.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени
Комітету:
голова підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами Комітету Юрчишин П.В., Івченко В.Є., а також перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюк М.П., Голова Держпродспоживслужби Лапа В.І.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів стосовно забезпечення простежуваності (реєстр. № 7489 від 16.01.2018), поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., Юрчишиним П.В., Заболотним Г.М. та іншими, прийняти за основу.

2. Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету
Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій реалізації учасниками бойових дій та осіб, прирівняних до них, в тому числі учасниками антитерористичної операції, Революції Гідності та їх сім’ями пільг на одержання земельних ділянок,
а також припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності», реєстр. № 7511 від 19.01.2018,
поданий народними депутатами України Івченком В.Є., Петьовкою В.В., Марченком О.О. та іншими.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Івченко В.Є., який доповів
по суті даного законопроекту
та запропонував його підтримати.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: голова підкомітету з питань земельних відносин Комітету Кулініч О.І., а також перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюк М.П. і координатор із земельних питань ради ветеранів АТО
м. Києва Шевченко А.В.

ВИРІШИЛИ:

1.   Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій реалізації учасниками бойових дій та осіб, прирівняних до них, в тому числі учасниками антитерористичної операції, Революції Гідності та їх сім’ями пільг на одержання земельних ділянок, а також припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності (реєстр. № 7511 від 19.01.2018), поданий народними депутатами України Івченком В.Є., Петьовкою В.В., Марченком О.О. та іншими, прийняти за основу.

2. Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету
Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: Про результати проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію державної політики з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами Комітету Юрчишин П.В., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію державної політики з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, взяти до відома.

2. З метою стабілізації загальної епізоотичної, санітарно-епідемічної та фітосанітарної ситуації в Україні рекомендувати Кабінету Міністрів України:

2.1. Проаналізувати причини не прийняття чи несвоєчасного прийняття уповноваженими центральними органами виконавчої влади відповідних нормативно-правових актів, а також причини несвоєчасної підготовки пропозицій щодо внесення змін до законів України, спрямованих на реалізацію державної політики з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, і притягнути винних посадових осіб до відповідальності
в установленому порядку;

2.2. Взяти на контроль розробку відповідними центральними органами виконавчої влади та прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України проектів щодо внесення змін до законів України:

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про захист прав споживачів»
і «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», зокрема, в частині визначення повноважень Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, МОЗ, а також інших питань, спрямованих на реалізацію державної політики з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi», зокрема, в частині визначення особливостей здійснення державного нагляду (контролю) у сферах, віднесених до повноважень Держпродспоживслужби, насамперед в умовах загального обмеження здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах економіки держави, а також врегулювання та узгодження з вимогами Закону України «Про звернення громадян» процедури здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сферах, віднесених до повноважень Держпродспоживслужби;

2.3. Забезпечити розробку та прийняття:

2.3.1. Порядку поводження з продукцією, яка містить генетично модифіковані організми (ГМО);

2.3.2. Нормативно-правових актів для виконання функцій із здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної
і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

2.3.3. Нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення здійснення ефективного державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, зокрема щодо визначення об’єктів, які мають найбільше соціальне значення, та медичних вимог безпеки, застосування фінансових і штрафних санкцій до порушників санітарного законодавства.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства України і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів вжити заходів щодо:

3.1. Посилення контролю щодо ефективного використання коштів за бюджетними програмами Держпродспоживслужби;

3.2. Усунення виявлених недоліків та недопущення їх у подальшій роботі;

3.3. Врегулювання питання щодо штатної чисельності державних фітосанітарних інспекторів головних управлінь Держпродспоживслужби
в областях та їх постійного перебування у митницях призначення для безперебійного оформлення вантажів в інформаційній системі «єдине вікно», інспекторів регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті;

3.4. Прискорення процедур реорганізації (ліквідації) територіальних органів, установ та підприємств, що перебували у віданні центральних органів виконавчої влади, які реорганізовано при створенні Держпродспоживслужби та які перебувають на тимчасово окупованих територіях країни.

4. Направити звернення до Рахункової палати щодо інформування Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на засіданні у травні поточного року про стан виконання Кабінетом Міністрів України та відповідними центральними органами виконавчої влади рекомендацій, викладених у Рішенні «Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію державної політики з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» від 28 листопада 2017 року № 24-4.

5. Дане рішення направити до Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для відповідного реагування.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

8. Розгляд питання про проект Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування дров,
що відпускаються населенню для побутових потреб», реєстр. № 2406а від 17.07.2015, поданий народними депутатами України Давиденком В.М., Кучером М.І., Юрчишиним П.В. та іншими
, перенесено.

 

9. Розгляд питання про звіт Кабінету Міністрів України про хід
і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
у 2017 році відповідно до предмету відання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин перенесено.

 

 


 

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку