КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

                                                                           

  

 

Протокол № 73

від 3 липня 2018 року

14:00 год.

 

 

Головував: заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б.

Присутні: народні депутати України члени Комітету: Бриченко І.В., Вадатурський А.О., Вітко А.Л., Давиденко В.М., Дідич В.В., Дмитренко О.М., Заболотний Г.М., Єдаков Я.Ю., Івченко В.Є., Кулініч О.І., Кучер М.І., Козаченко Л.П., Лабазюк С.П., Лунченко В.В., Мірошніченко І.В., Негой Ф.Ф., Петьовка В.В., Хлань С.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 20

Відсутні: народні депутати України – члени Комітету: Бобов Г.Б.,      Добкін Д.М., Корнацький А.О., Кіт А.Б., Кузьменко А.І., Люшняк М.В., Мартиняк С.В., Мушак О.П., Нестеренко В.Г., Омельянович Д.С.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» (щодо уточнення деяких положень редакції порівняльної таблиці законопроекту), друге читання, реєстр. № 7060 від 04.09.2017;

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» (щодо уточнення деяких положень редакції порівняльної таблиці законопроекту), друге читання, реєстр. № 6049-д від 26.12.2017;

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур» (щодо уточнення деяких положень редакції порівняльної таблиці законопроекту), друге читання, реєстр. № 6673 від 06.07.2017;

4. Про затвердження Звіту про роботу Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий 2018 року –  липень 2018 року);

5. Про затвердження Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018 року –  січень 2019 року);

6. Про затвердження пропозицій до проекту порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018 року – січень 2019 року).

 

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б. запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про перегляд рішення Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин  від 21.06.2018 (протокол № 72) про проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності, друге читання, реєстр. № 7060 від 04.09.2017.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету з питань земельних відносин Комітету Кулініч О.І., який поінформував народних депутатів України – членів Комітету щодо необхідності техніко-юридичного і редакційного уточнення деяких положень редакції порівняльної таблиці даного законопроекту, який був розглянутий на засіданні Комітету 21 червня 2018 року (протокол № 72) і відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» запропонував прийняти відповідне рішення.

ВИРІШИЛИ:

Переглянути рішення Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин від 21 червня 2018 року (протокол № 72) «Про проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності  (реєстр. № 7060) (друге читання)».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» (щодо уточнення деяких положень редакції порівняльної таблиці законопроекту), друге читання, реєстр. № 7060 від 04.09.2017.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету з питань земельних відносин Комітету Кулініч О.І., який доповів по суті поданого законопроекту і запропонував його прийняти у другому читанні та в цілому як Закон із техніко-юридичним доопрацюванням.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати підготовлену до другого читання порівняльну таблицю проекту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності (реєстр. № 7060) з урахуванням техніко-юридичного і редакційного уточнення деяких її положень.

2. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований до другого читання проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності (реєстр. № 7060) прийняти в другому читанні та в цілому як Закон із техніко-юридичним доопрацюванням.

3. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету Івченка В.Є.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про перегляд рішення Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин від 21.06.2018 (протокол № 72) про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні, друге читання, реєстр. № 6049-д від 26.12.2017.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету з питань земельних відносин Комітету Кулініч О.І., який поінформував народних депутатів України – членів Комітету щодо необхідності техніко-юридичного і редакційного уточнення деяких положень редакції порівняльної таблиці даного законопроекту, який був розглянутий на засіданні Комітету 21 червня 2018 року (протокол № 72) і відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» запропонував прийняти відповідне рішення.

ВИРІШИЛИ:

Переглянути рішення Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин від 21 червня 2018 року (протокол № 72) «Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні (реєстр. № 6049-д) ( друге читання)».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» (щодо уточнення деяких положень редакції порівняльної таблиці законопроекту), друге читання,   реєстр. № 6049-д від 26.12.2017.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету з питань земельних відносин Комітету Кулініч О.І., який доповів по суті поданого законопроекту і запропонував його прийняти у другому читанні та в цілому як Закон із техніко-юридичним доопрацюванням.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати підготовлену до другого читання порівняльну таблицю проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні (реєстр. № 6049-д) з урахуванням техніко-юридичного і редакційного уточнення деяких її положень.

2. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований до другого читання проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні (реєстр. № 6049-д) прийняти в другому читанні та в цілому як Закон із техніко-юридичним доопрацюванням.

3. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань земельних відносин  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Кулініча О.І.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію про перегляд рішення Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин від 21.06.2018 (протокол № 72) про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур, друге читання, реєстр. № 6673 від 06.07.2017.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету з питань удосконалення структури державного управління в сфері агропромислового комплексу, інновацій та з питань базових галузей в агропромисловому комплексі Комітету Дідич В.В., який поінформував народних депутатів України – членів Комітету щодо необхідності техніко-юридичного і редакційного уточнення деяких положень редакції порівняльної таблиці даного законопроекту, який був розглянутий на засіданні Комітету 21 червня 2018 року (протокол № 72) і відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» запропонував прийняти відповідне рішення.

ВИРІШИЛИ:

Переглянути рішення Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин від 21 червня 2018 року (протокол № 72) «Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур (реєстр. № 6673) ( друге читання)».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур» (щодо уточнення деяких положень редакції порівняльної таблиці законопроекту), друге читання, реєстр. № 6673 від 06.07.2017.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету  з питань удосконалення структури державного управління в сфері агропромислового комплексу, інновацій та з питань базових галузей в агропромисловому комплексі Комітету Дідич В.В., який доповів по суті поданого законопроекту і запропонував його прийняти у другому читанні та в цілому як Закон із техніко-юридичним доопрацюванням.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати підготовлену до другого читання порівняльну таблицю проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур (реєстр. № 6673) з урахуванням техніко-юридичного і редакційного уточнення деяких її положень.

2. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований до другого читання проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур (реєстр. № 6673) прийняти в другому читанні та в цілому як Закон із техніко-юридичним доопрацюванням.

3. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань земельних відносин  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Кулініча О.І.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію про затвердження Звіту про роботу Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий 2018 року – липень 2018 року).

ВИСТУПИВ: секретар Комітету Лунченко В.В., який доповів по суті даного питання і запропонував затвердити Звіт.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію про затвердження Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018 року – січень 2019 року).

 ВИСТУПИВ: секретар Комітету Лунченко В.В., який доповів по суті даного питання і запропонував затвердити План.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити план роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію про затвердження пропозицій до проекту порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018 року – січень 2019 року).

ВИСТУПИВ: секретар Комітету Лунченко В.В., який доповів по суті даного питання і запропонував затвердити пропозиції.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити пропозиції до проекту порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку