КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

                                                                           

  

Протокол № 72

від 21 червня 2018 року

 

вул. Садова, 3а, кім. 330

14.00 год.

                                                          

 

Головував: заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б.

Присутні: народні депутати України члени Комітету:
Бриченко І.В., Вадатурський А.О., Вітко А.Л., Давиденко В.М., Дідич В.В., Дмитренко О.М., Єдаков Я.Ю., Заболотний Г.М., Івченко В.Є., Кіт А.Б., Кулініч О.І., Кучер М.І.,
Козаченко Л.П., Лабазюк С.П., Люшняк М.В., Лунченко В.В., Мушак О.П., Мірошніченко І.В., Нестеренко В.Г., Негой Ф.Ф., Петьовка В.В., Хлань С.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 24

Відсутні: народні депутати України – члени Комітету: Бобов Г.Б., Добкін Д.М., Корнацький А.О., Кузьменко А.І., Мартиняк С.В., Омельянович Д.С.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про проект Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», реєстр. № 5448-д від 30.03.2018, друге читання.

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур», реєстр. № 6673 від 06.07.2017, друге читання.

3. Про проект Закону України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру», реєстр. № 4532 від 27.04.2016, друге читання.

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності», реєстр. № 7060 від 04.09.2017, друге читання.

5. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», реєстр. № 6049-д від 26.12.2017, друге читання.

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками» (щодо уточнення редакції пункту 2 розділу І), реєстр. № 3157 від 21.09.2015, друге читання.

7. Про проект Закону України «Про інформацію для споживачів          щодо харчових продуктів», реєстр. № 8450 від 07.06.2018, поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., Мірошніченком І.В., Юрчишиним П.В. та іншими.

8. Про проект Закону України «Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку», реєстр. № 8171 від 21.03.2018, поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., Кулінічем О.І., Литвином В.М. та іншими.

9. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» щодо переліку техніки і обладнання для агропромислового комплексу», реєстр. № 8275 від 17.04.2018, поданий народними депутатами України Козаченком Л.П., Мірошніченком І.В., Скрипником О.О. та іншими.

10. Про проект Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», реєстр. № 6527 від 31.05.2017, поданий народними депутатами України    Лабазюком С.П., Бакуменком О.Б., Галасюком В.В. та іншими.

11. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо становлення і розвитку сільськогосподарської кооперації та її державної підтримки» (доопрацьований), реєстр. № 6527-1 від 27.06.2017, поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Івченком В.Є.

12. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б. запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

Народний депутат України – член Комітету Мушак О.П. запропонував розглянути перших шість питань порядку денного та проект Закону України «Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку» (реєстр. № 8171 від 21.03.2018), а потім перейти до розгляду питання «Різне».

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний засідання Комітету з урахуванням пропозиції народного депутата України Мушака О.П.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», реєстр. № 5448-д від 30.03.2018.

ВИСТУПИВ: народний депутат України – член Комітету Люшняк М.В., який доповів по суті доопрацьованого законопроекту і запропонував його підтримати у другому читанні та в цілому як Закон з урахуванням техніко-юридичних правок.

В обговоренні взяла участь заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ковальова О.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (реєстр. № 5448-д) прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з урахуванням техніко-юридичних правок.

2. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур», реєстр. № 6673 від 06.07.2017.

ВИСТУПИВ: народний депутат України – член Комітету Люшняк М.В., який доповів по суті доопрацьованого законопроекту і запропонував його підтримати у другому читанні та в цілому як Закон з урахуванням техніко-юридичних правок.

В обговоренні взяли участь: Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Лапа В.І. і заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ковальова О.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований до другого читання з урахуванням пропозицій та поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур (реєстр. № 6673) прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з урахуванням техніко-юридичних правок.

 

2. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань земельних відносин Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Кулініча О.І.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію про доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру», реєстр. № 4532 від 27.04.2016.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами Комітету Юрчишин П.В., який доповів по суті доопрацьованого законопроекту і запропонував його підтримати у другому читанні читанні та в цілому як Закон.

В обговоренні взяла участь заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ковальова О.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру (реєстр. № 4532) прийняти у другому читанні та в цілому як Закон.

2. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію про доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності»,  реєстр. № 7060 від 04.09.2017.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету з питань земельних відносин Комітету Кулініч О.І., який доповів по суті доопрацьованого законопроекту і запропонував його підтримати у другому читанні та в цілому як Закон з техніко-юридичними правками.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Мушак О.П., Мірошніченко І.В., Юрчишин П.В., Заболотний Г.М., а також заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ковальова О.В., перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Шемелинець Л.М.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований до другого читання з урахуванням пропозицій та поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності (реєстр. № 7060) прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з техніко-юридичними правками.

2. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 1; «утрим.» - 2.

Рішення прийнято.

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію про доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», реєстр. № 6049-д від 26.12.2017.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету з питань земельних відносин Комітету Кулініч О.І., який доповів по суті доопрацьованого законопроекту і запропонував його підтримати у другому читанні та в цілому як Закон з техніко-юридичними правками.

В обговоренні взяли участь: заступник Міністра аграрної політики та продовольства України  Ковальова О.В. і перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Шемелинець Л.М.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований до другого читання з урахуванням пропозицій та поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні (реєстр. № 6049-д) прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з техніко-юридичними правками.

2. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію про перегляд рішення Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин від 15.03.2018 (протокол № 69) «Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками (реєстр. № 3157) (друге читання)».

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б., який поінформував про надходження до Комітету листа народного депутата України Хланя С.В. від 14.06.2018 № 65 щодо необхідності розгляду на засіданні Комітету з техніко-юридичною правкою проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками (реєстр. № 3157), який був розглянутий на засіданні Комітету 15 березня 2018 року (протокол № 69), і запропонував відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прийняти відповідне рішення.

ВИРІШИЛИ:

Переглянути рішення Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин від 15.03.2018 (протокол № 69) «Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками (реєстр. № 3157) (друге читання)».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками» (щодо уточнення редакції пункту 2 розділу І), реєстр. № 3157 від 21.09.2015.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Хлань С.В., який доповів про необхідність уточнення редакції пункту 2 розділу І проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками (реєстр. № 3157), який був розглянутий на засіданні Комітету 15 березня 2018 року (протокол № 69), а також суті зазначеного уточнення, і запропонував підтримати законопроект у другому читанні та в цілому як Закон.

Голова підкомітету з питань земельних відносин Комітету Кулініч О.І., який поінформував про підтримку техніко-юридичного і редакційного уточнення редакції пункту 2 розділу І законопроекту та запропонував підтримати законопроект з урахуванням зазначених уточнень в другому читанні та в цілому як Закон.

В обговоренні взяла участь заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ковальова О.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати підготовлену до другого читання порівняльну таблицю проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками (реєстр. № 3157) з урахуванням техніко-юридичного і редакційного уточнення редакції пункту 2 розділу І цього законопроекту.

2. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований до другого читання з урахуванням пропозицій та поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками (реєстр. № 3157) прийняти у другому читанні та в цілому як Закон.

3. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б. зазначив про надзвичайну важливість євроінтеграційного законопроекту «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», реєстр. № 8450 від 07.06.2018, і запропонував народним депутатам України – членам Комітету підтримати пропозицію щодо включення його до порядку денного засідання Комітету і розгляду наступним питанням.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Заболотний Г.М., Мушак О.П., Кулініч О.І.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати пропозицію заступника Голови Комітету Бакуменка О.Б. щодо включення до порядку денного засідання Комітету проекту Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», реєстр. № 8450 від 07.06.2018, і його розгляду наступним питанням порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято.

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», реєстр. № 8450 від 07.06.2018, поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., Мірошніченком І.В., Юрчишиним П.В. та іншими.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Бакуменко О.Б., який доповів по суті поданого законопроекту і запропонував його підтримати.

В обговоренні взяли участь: голова підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами Комітету Юрчишин П.В., народний депутат України – член Комітету Кулініч О.І., а також заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ковальова О.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проект Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (реєстр. № 8450 від 07.06.2018 р.), поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., Мірошніченком І.В., Юрчишиним П.В., Іоновою М.М. та іншими, і при розгляді у першому читанні прийняти його за основу.

 2. Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 23; «проти» - 0; «утрим.» - 1.

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку», реєстр. № 8171 від 21.03.2018, поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., Кулінічем О.І., Литвином В.М. та іншими.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Бакуменко О.Б., який доповів по суті поданого законопроекту і запропонував його підтримати.

В обговоренні взяли участь: народні депутати України – члени Комітету Люшняк М.В., Кулініч О.І., Заболотний Г.М., а також заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ковальова О.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати пропозиції, висловлені народним депутатом України Кулінічем О.І., до проекту Закону України про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку (реєстр. № 8171 від 21.03.2018), поданого народними депутатами України Бакуменком О.Б., Кулінічем О.І., Литвином В.М., Лабазюком С.П. та іншими.

2. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проект Закону України про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку (реєстр. № 8171 від 21.03.2018), поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., Кулінічем О.І.,
Литвином В.М., Лабазюком С.П. та іншими, і при розгляді у першому читанні прийняти за основу з урахуванням пропозицій Комітету:

статтю 1 законопроекту доповнити новим терміном такого змісту:

«послуги сільської гостинності – це послуги, які надаються членами особистого селянського господарства, та включають: розміщення (проживання) відпочиваючих (не більше ніж 10 ліжко-місць) у житлових будинках, в яких проживають члени особистого селянського господарства, присадибних земельних ділянках та забезпечення харчування таких відпочиваючих переважно продуктами цього господарства та/або створення умов для самостійного готування ними їжі; організацію дозвілля й заходів, пов’язаних із місцевими звичаями і традиціями гостинності тощо»;

підпункт 3 пункт 5 Розділу VI законопроекту викласти в такій редакції:

«3) у Законі України «Про особисте селянське господарство»:

«у частині першій статті 1 слова «й у сфері сільського зеленого туризму» замінити словами «послуги сільської гостинності»; частину першу статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту: «надавати послуги сільської гостинності».

3. Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Народний депутат України Козаченко Л.П. запропонував народним депутатам України – членам Комітету підтримати пропозицію щодо включення до порядку денного засідання Комітету проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» щодо переліку техніки і обладнання для агропромислового комплексу», реєстр. № 8275 від 17.04.2018, і його розгляду наступним питанням.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Бакуменко О.Б., Мушак О.П.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати пропозицію народного депутата України Козаченка Л.П. щодо включення до порядку денного засідання Комітету проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» щодо переліку техніки і обладнання для агропромислового комплексу», реєстр. № 8275 від 17.04.2018, і його розгляду наступним питанням порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

9. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» щодо переліку техніки і обладнання для агропромислового комплексу», реєстр. № 8275 від 17.04.2018, поданий народними депутатами України Козаченком Л.П., Мірошніченком І.В., Скрипником О.О. та іншими.

ВИСТУПИВ: Народний депутат України Козаченко Л.П., який доповів по суті поданого законопроекту і запропонував його підтримати.

В обговоренні взяв участь народний депутат України – член Комітету Мушак О.П.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» щодо переліку техніки і обладнання для агропромислового комплексу  (реєстр. № 8275 від 17.04.2018), поданий народними депутатами України Козаченком Л.П., Мірошніченком І.В., Скрипником О.О. та іншими, і при розгляді у першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон.

2. Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету  Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Народний депутат України Івченко В.Є. запропонував народним депутатам України – членам Комітету підтримати пропозицію щодо включення до порядку денного засідання Комітету проектів законів України щодо сільськогосподарської кооперації і їх розгляду наступними питаннями порядку денного.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Юрчишин П.В., Бакуменко О.Б., Лабазюк С.П., Мушак О.П., Лунченко В.В.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати пропозицію народного депутата України Івченка В.Є. щодо включення до порядку денного засідання Комітету проектів законів України «Про сільськогосподарську кооперацію», реєстр. № 6527 від 31.05.2017, і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо становлення і розвитку сільськогосподарської кооперації та її державної підтримки» (доопрацьований), реєстр. № 6527-1 від 27.06.2017, і їх розгляду наступними питаннями порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

10-11. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», реєстр. № 6527 від 31.05.2017, поданий народними депутатами України Лабазюком С.П., Бакуменком О.Б., Галасюком В.В. та іншими, і про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо становлення і розвитку сільськогосподарської кооперації та її державної підтримки» (доопрацьований), реєстр. № 6527-1 від 27.06.2017, поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Івченком В.Є.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Лабазюк С.П., який доповів по суті поданих законопроектів і запропонував підтримати доопрацьований на основі проекту Закону України реєстр. № 6527 та з урахуванням положень проекту Закону України реєстр. № 6527-1 проект Закону України про сільськогосподарську кооперацію.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Івченко В.Є., Заболотний Г.М., Юрчишин П.В., Лабазюк С.П., Кучер М.І., Бакуменко О.Б.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до частини третьої статті 93 і частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України про сільськогосподарську кооперацію та рекомендувати Верховній Раді України включити його до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання і при розгляді у першому читанні прийняти за основу.

2. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України Лабазюка С.П.

3. Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

12. В різному

СЛУХАЛИ: Інформацію про заяву заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Заболотного Г.М. про відкликання його з посади.

ВИСТУПИВ: заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Заболотний Г.М., який поінформував по суті своєї заяви про відкликання його з посади.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Кулініч О.І., Лунченко В.В., Івченко В.Є., Лабазюк С.П., Вадатурський А.О., Кучер М.І., Хлань С.В., Мірошніченко І.В., Бриченко І.В., Негой Ф.Ф., Нестеренко В.Г., Юрчишин П.В., Заболотний Г.М., Кіт А.Б., Бакуменко О.Б.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати заяву заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Заболотного Г.М. про відкликання його з посади.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17; «проти» - 0; «утрим.» - 3.

Рішення прийнято.

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про пропозицію секретаря Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Лунченка В.В. щодо рекомендації стосовно обрання народного депутата України Кота А.Б. заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

ВИСТУПИВ: секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Лунченко В.В., який поінформував по суті своєї пропозиції щодо рекомендації стосовно обрання народного депутата України Кота А.Б. заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Кулініч О.І., Лунченко В.В., Івченко В.Є., Лабазюк С.П., Вадатурський А.О., Кучер М.І., Хлань С.В., Мірошніченко І.В., Бриченко І.В., Негой Ф.Ф., Нестеренко В.Г., Юрчишин П.В., Заболотний Г.М., Кіт А.Б., Бакуменко О.Б.

Під час обговорення народні депутати України Кучер М.І., Хлань С.В., Мірошніченко І.В., Нестеренко В.Г. висловилися щодо недоцільності прийняття рішення з порушеного питання без проведення відповідних попередніх консультацій. Народний депутат України Бакуменко О.Б. зазначив, що питання щодо обрання заступника Голови Комітету не потребує прийняття рішення Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати пропозицію секретаря Комітету Верховної Ради України  з питань аграрної політики та земельних відносин Лунченка В.В. щодо рекомендації стосовно обрання народного депутата України Кота А.Б. заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

 

2. Рішення направити до Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13; «проти» - 0; «утрим.» - 7.

Рішення прийнято.

 

 

 

 

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку