СТЕНОГРАМА

засідання Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

від 12 травня 2015 року

Веде засідання Голова Комітету Т.В.КУТОВИЙ

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, мені повідомляють, що у нас кворум є. От зареєстровано, за попередньою інформацією, 22 народних депутати. Депутати підходять, тому, в принципі, він у нас уже зараз є, ми можемо починати наш комітет.

Як і обіцяно, на місці секретар комітету Валерій Валерійович. Тому можемо починати.

Шановні колеги, в четвер надісланий був порядок денний вам. І я би ще єдине…. ми там не розсилали, додав би "Різне", там є питання, по якому ми би повернулися до тих парламентських слухань, вірніше, не парламентських – комітетських слухань, які ми провели. І одне рішення, яке ми тоді прийняли, щоб ми його сьогодні обговорили, можливо, ну, фактично формалізували. Тому додаю, з вашого дозволу, до порядку денного пункт "Різне".

І прошу висловити свою думку, хто за запропонований порядок денний. Хто проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Мені повідомляють: 24 народних депутати зареєстровані на даний момент.

Тому в контексті порядку денного я би попросив тоді Вадима Євгеновича першого до виступу.

 

ІВЧЕНКО В.Є. Дякую, шановний голово, шановні колеги, що дали можливість першим виступити.

Шановні колеги, вашій увазі пропонується підготовлена до розгляду у другому читанні порівняльна таблиця до Закону про внесення змін до деяких законів щодо стимулювання діяльності сімейних фермерських господарств.

Хочу нагадати, що даний законопроект був прийнятий за основу 4 березня цього року. Відповідно до Регламенту в строк, відведений для подачі поправок, було подано 65 поправок. З них 23 пропонується врахувати, 2 – врахувати частково, 10 – врахувати по суті, і 31 правку відхилити.

За результатами опрацювання пропозицій і правок, поданих до даного проекту, підкомітет погоджується з правками щодо виключення пункту 4 розділу першого законопроекту, а саме: доповнення закону статтею 8-1 "Щодо особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи". Дане питання врегульовується правками 9 та 19, де визначаються умови  та статуси майна господарства як при створенні юридичної особи, так і при  реєстрації юридичної особи підприємця.

Також пропонується надати повноваження Кабінету Міністрів України за подання Міністерства аграрної політики, продовольства щодо визначення критеріїв для набуття фермерським господарством статусу сімейного фермерського господарства. Так само підкомітет погоджується із виключенням розділу другого законопроекту щодо внесення змін про особисті селянські господарства. Це, до речі, найконтроверсійніша норма, яка викликала у депутатів під час розгляду в першому читанні. За підсумками опрацювання в кінцевому варіанті законопроекту ми маємо два розділами – зміни до Закону про фермерські господарства та прикінцеві положення. Оскілки ми виключаємо розділ щодо внесення змін до Закону України про особисте селянське господарство, то виникає необхідність викласти назву законопроекту в іншій редакції, а саме, про  внесення змін до Закону України про фермерське господарство щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств. Дану поправку необхідно проголосувати на комітеті та внести її з голосу при розгляд даного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Шановні колеги, просимо підтримати даний законопроект із усіма правками, які пропонує підтримати підкомітет і рекомендувати Верховній Раді прийнято його у  другому читанні як закон. Дякую вам.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вадим Євгенович. В процесі обговорення, ну, по-перше, ми пройшлися по правкам, у Миколи Володимировича Люшняка там зауваження в контексті строків. Насправді, там строк пропущений був по поправке, але в нього є дійсно слушне, важливе зауваження, ми оце, я йому дав би  можливість зараз його озвучити. В стенограмі ми би його тоді підняли і під час розгляду ми, під час доповіді від комітету згадали би про цей момент і, можливо, проголосували цю правку із урахуванням позицій комітету. Микола Володимирович.

 

ЛЮШНЯК М.В. Доброго дня, шановне товариство. Микола  Люшняк, фракція "Блок Петра Порошенка", група "УДАР".

В мене є одне зауваження, я перепрошую, що вчасно я  не зміг внести. Але воно є досить суттєве. Законопроектом передбачено внесення змін до статті 8 Закону України про фермерські господарства щодо державної реєстрації фермерського господарства, але немає жодної норми , що визначає внесення змін, особливостей визначення, підстав та порядку припинення діяльності індивідуального та сімейного фермерського господарства, які є фізичними особами-підприємцями.

Це, фактично, означає, що припинити діяльність фермерського господарства із статусом фізичної особи-підприємця, керуючись цим законом, неможливо, оскільки стаття 35 визначає підстави, а стаття 36 – порядок припинення діяльності фермерського господарства виключно із статусом юридичної особи. Тому я вважаю, що … Немає.

Тому я вважаю/, що до статті 35 закону треба внести зміни, стаття 35.1: "Підстави для припинення діяльності фермерського господарства із статусом фізичної особи підприємця, прийняття фізичної особи підприємця рішенням про припинення діяльності фермерського господарства, смерті фізичної особи підприємця, постанови судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання без вісти пропавшою; постановою судового  рішення про визначення фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності; постановою судового рішення про припинення діяльності фермерського господарства.

Також до статті 36 Закону "Про фермерське господарство" зробити доповнення: "порядок припинення діяльності фермерського господарства із статусом фізичної особи підприємця" – "порядок припинення діяльності фермерського господарства із статусом фізичної особи підприємця відповідно до закону". Це є важлива правка, тому що ми десь зайдемо в тупік, тому що ми дали можливість створювати селянським фермерським господарства особам підприємцям, а призупинення такої діяльності, якщо буде потреба, в нас не буде.

Тому я прошу врахувати цю зміну, цю поправку як важливу. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я зараз надам. ……. Іванович давай ви, а ……

 

_______________. Тут в контексті "юридична яма", юристи, можливо там, секретаріат порекомендує. У нас, дійсно, тут є невеличке порушення. Порушення пов'язане з тим, що правка не була зареєстрована вчасно, і більше того, вона, фактично, вносить нову норму. Але норма стосується, фактично, припинення реєстрації, якщо ми цей момент не врахуємо в законі, то фактично, у нас буде колізія, коли ми зареєструвати фермерське особисте можемо, а ліквідувати його не можемо. От.

Якщо я би пропонував обговорити, у нас іншого шляху ніж з голосу під час доповіді цього законопроекту у другому читанні вноситься поправка під стенограму немає. От.

Тому нам треба сьогодні визначитися рішенням комітету. Оскільки така нестандартна ситуація і пропозиція від члена нашого комітету. Тому я би пропонував обговорити, Аркадій Олексійович, будь ласка.

 

КОРНАЦЬКИЙ А.О. Шановні колеги, я від самого початку був, як ви знаєте, категорично проти цього законопроекту, взагалі.

Але подав до нього поправки, щоб мати можливість при обговоренні у другому читанні у сесійні залі взяти слово. Хочу донести до вас ще раз, так як і при першому розгляді, в чому є абсолютна неприйнятність цього закону? Весь цей  закон, як мені уже пояснювали і люди з експертного середовища і навіть з Мінагрополітики приймається за для того, щоб легітимізувати поняття сімейно-фермерського господарства.

Шановні, легітимізувати поняття сімейного фермерського господарства, от якраз доказує оця остання маленька дискусія, яка тільки що відбулася, можна виключно в один  спосіб не його реєстрацією, як юридичної особи,  не його реєстрацією по тій, взагалі, не прийнятній схемі одна особа, фізична особа підприємець член сім'ї, а інші укладають договори про спільну діяльність – ні в якому разі.

Тому що коли ми заставляємо одного члена сім'ї зареєструватися в якості фізичної особи-підприємця і укласти договори про спільну діяльність з іншими членами сім'ї ми таким самим способом підміняємо стосунки, як в середині сім'ї, засновані на сімейному законодавстві заміняємо бізнес-нормами. Тобто ми закладаємо міну уповільненої дії під усі селянські сім'ї.

Тому є дуже простий і елегантний спосіб законом, якщо це нам потрібно визнати усі  нині діючі сімейні фермерські господарства, які є у кожному селянському дворі в Україні, просто визнати їх сімейними фермерськими господарствами. Вони можуть працювати виключно на базі сімейного права, і не на базі якогось іншого права. Всі інші можливості для створення фермерських господарств як юридичних осіб визначені чинним Законом "Про фермерські господарства". Всі інші можливості для створення особистого селянського господарства визнані тим законом.

Тому, повірте мені, що цей закон, навіть за тих поправок, які враховані, за що я вдячний, вони враховані, виключена та норма примусу позаправового, тобто заборона селянам продавати продукцію, поки вони не зареєструються, вона вилучена. Це вже добре. Але, якщо ми хочемо мати в Україні масовий середній клас в особі успішних сімейних фермерських господарств, нам не потрібно заставляти їх реєструватися. Ні через ТОВ, ні через юридичну особу, а тільки визнати їх усіх де-факто і зробити де-юре.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аркадій Олексійович. Ну, я по поправках, дійсно, майже всі ваші поправки враховані. Я розумію, що є загальна позиція по закону. Я думаю, якраз під час поправок ви зможете висловити свою думку в контексті загального бачення по законопроекту в другому читанні. На жаль, зараз ми вже це рішення не приймаємо, у нас друге читання і поправки. Вадим Євгенович, є бажання прокоментувати Аркадія Олексійовича?

 

ІВЧЕНКО В.Є. Шановні колеги, ми, знаєте, ми можемо постійно дебатувати: потрібно, не потрібно… Але напередодні, між травневими, точніше, святами я особисто поїхав і подивився в Кіровоградській області на ці сімейні фермерські господарства і сімейні ферми, і багато чого можу сказати. Що сьогодні вони чекають даний законопроект, оскільки вони не хочуть реєструватися юридичними особами, вони не хочуть вести бухгалтерський облік, вони сьогодні хочуть отримувати кошти, бюджетну підтримку від держави, а держава не може їм цього зробити. У нас сьогодні 550 мільйонів розподіляє Міністерство АПК, Аркадій Олексійович. Жодної копійки на сімейну ферму нема, тому що у нас не визначено законом, що таке "сімейна ферма", і не визначено їхній юридичний статус і не дано статус сільгосптоваровиробника.

А з приводу обов'язковості реєстрації ми чітко вказали. Обов'язкова реєстрація має бути на організованому ринку. Не мені вам казати, що таке "організований ринок" і що таке "надлишки продукції". Ми говоримо про ринок між юридичними особами, коли одна юридична особа сільгосптоваровиробник купує у іншої особи, яка має статус товаровиробника, де всі тварини зареєстровані, проіндефіковані і так далі. Але всі норми контраверсійні, ще раз колеги, вони всі убрані. Сьогодні залишилось тільки одне в цьому законі: ми вводимо новий статус сімейного фермера і даємо йому можливість продавати свою продукцію як сільгосптоваровиробник.

З приводу, колеги, Миколи Володимировича і його правок хочу сказати, що ми убрали норму, яку ми вставляли пункт стаття 8-1 повністю, але залишився, дійсно, стаття 8 про реєстрацію фермерського господарства, тому доцільно було, звичайно, ну скажімо, прийняти норму про його ліквідацію. Тобто якщо там сімейне фермерське або фермерське господарство хоче ліквідуватися або зупинити його діяльність було б доцільно прийняти, але б дуже хотілося, щоб ми ще з підкомітетом відпрацювали вашу пропозицію і внесли ці правки з голосу безпосередньо на сесійному засіданні Верховної Ради. Тому ці слушні норми я пропоную теж підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, є базовий варіант, який Микола Володимирович зачитав. У мене пропозиція наступна. В принципі в цілому, якщо немає зауважень і ми за це  проголосуємо, ми за цю базову норму про скасування, ліквідацію підтримаємо, даємо можливість автору по результатам стенограми, умовно кажучи, в контексті загальної фабули поправки відпрацювати і винести той текст на друге читання, щоб ми його при зачитуванні від комітету могли оголосити. Приймається така пропозиція? Якщо поправки Миколи Володимировича ми приймаємо, тоді у мене, будь ласка, позиція Владислави Валеріївни…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну я так розумію, що…

 

РУТИЦЬКА В.В. Ми підтримуємо законопроект у редакції, яка запропонована комітетом. Крім того, хочемо сказати, що ми ще доопрацюємо закон, який зараз міністерство розробляє держпідтримки це от те, що там говорили, допомога селянам на селі і господарствам.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, селяни ж ждали 550 мільйонів на посівну. Чесно кажучи, трошки не дочекалися, будемо чекати, що закон так само з'явиться вчасно.

Колеги, є позиція міністерства про підтримку. Є у когось ще бажання висловитися з приводу поправок і, можливо, хтось із народних депутатів і запрошених так само? Будь ласка.

 

_______________. Я вносив поправку, але вона вже просто не встигла ввійти. Я хотів просто звернути увагу. Що по переліку членів сім'ї є колізія, там є посилання на, да, на Цивільний кодекс, а в основному законі родичів визначено значно більше, там із прабабусями, тобто є дві норми в одному законі. Зверніть на це увагу, щоб потім ми ще не розсварити сім'ї родичів, і потрібно якусь прийняту одну із двох.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. .... пропозиція, попрошу автора тоді, ми в цьому от в контексті зауважень ..., якщо можна, тоді вивчить питання, якщо уже все рівно у нас з голосу піде правка, можливо, ми якесь питання зможемо відкоригувати на цьому рівні.

А взагалі до всіх членів комітету, колеги, дуже прошу, там як раз от час відведений для поправок всі поправки необхідні вносити, щоб ми в таку ситуацію більше не потрапляли. Це, виключно з поваги до членів нашого комітету, ми це питання зараз так приймаємо, на майбутнє – давайте триматися в рамках регламенту. Добре?

Колеги, є пропозиція: підтримати даний законопроект в редакції запропонованій комітетом. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Проти – 2. Утрималися? Один, двоє утрималися. Двоє - 2, утрималися, 2 – проти. Рішення прийнято. Дякую, колеги.

Колеги, до мене звернувся... Щодо стосується порядку денного, переходимо до другого пункту. До мене звернувся член також нашого комітету, який повинен доповідати наступний законопроект. Можливо, Сергій Петрович, я вам буквально два слова дам. Є бачення перенести даний законопроект, його розгляд, оскільки, ну, частина моментів вже іншими законопроектами, в тому числі, врегульована і він є, ну, такий історично досить довгий. Сергій Петрович, пару слів і ...

 

_______________. Доброго дня, колеги, дійсно є пропозиція, щоб ми перенесли даний… розгляд данного законопроекту на наступне засідання потрібно проконсультуватися багато з ким з членів комітету. Та як основна позиція, думаю, нашого комітету, - будь-який законопроект розглядається, він у нас має бути погоджений, узгоджений. І тільки тоді вже вноситися вже в сесійну залу. Тому прохання сьогодні перенести. Ми ще поспілкуємося, а тоді приймемо рішення. Дякую. 1418.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мова йде про 1418. Ну, загально суть в чому. Тобто із законопроектом є певна історія, певні позиції вже врегульовані були попередньо. Те, що і стосується, наприклад, там виплати в грошовій формі, те, що стосується мінімального терміну оренди і так далі. Ми би могли всі ці речі узгодити. Просто у нас реально немає іншої процедури. А як, ну, фактично, завалить законопроект. Але там є навали, які би хотілося все-таки побачити.

Тому прийнято рішення авторами знайти форму разом з комітетом, яким чином або буде переподаний законопроект, або, можливо, ми подумаємо, яким чином це можна влаштувати. І тому пропозиція цей законопроект від автора не розглядати.

Тому переходимо до наступного законопроекту. Законопроект 1028. У нас присутній його автор – Єгор Павлович Фірсов. Будь ласка, прошу.

 

ФІРСОВ Є.П. Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлагается законопроект 1028. Суть законопроекта достаточно проста. Есть 208 статья Земельного кодекса, которая предусматривает четкий перечень объектов, при строительстве которых не уплачиваются потери и ущербы за отведенные земли.

То есть среди этого перечня школы, садики, больницы. И есть, вы, наверное, знаете о том, что не платит эту тарифную сетку "Автодор". То есть при прокладке дороги они не уплачивают эти сборы. Я предлагаю в этот перечень включить пункт, что не уплачивают эти сборы "державні об'єкти авіаційної інфраструктури".

У нас есть Программа развития авиационной инфраструктуры, которая была утверждена в 2013 году. Да, тогда было другое положение вещей, не было войны, в бюджете было больше денег. Она предусматривает, что завершиться она должна в 2023 году и получается такая странная ситуация, что, по сути, в этом случае государство, чтобы начать развитие этого, ну, как бы проекта должно платить само себе. А из-за этого, ну, из-за таких бюрократических процедур страдает в общем-то весь проект. Поэтому я предлагаю вам поддержать эту инициативу, она достаточно простая, я думаю, что как бы специалисты в развитии отрасли авиа могут подтвердить мои слова. Да, я, ну, государственная земля, конечно, государственная земля. Я хотел бы подчеркнуть, что речь идет ни о каких-то там частных строительствах, речь идет о государственных, то есть, тут никакого…

 

_______________. Земля принадлежит государству, государству.

 

_______________. Дякую, Ігор Павлович. Кльово. У когось є зауваження з цього приводу? Питання? Да, будь ласка.

 

_______________. Скажіть, будь ласка, що входить до об'єктів, авіаційної інфраструктури? Які саме об'єкти ви туди включаєте?

 

_______________. К объектам авиационной инфраструктуры принадлежит, но согласно проектам, те земли, которые находятся, ну, скажем так, во владении самого аэропорта. На самом деле почему сложилась такая ситуация, вы, я думаю, каждый был, там, в старых аэропортах, они маленькие и не способны принимать международные рейсы и им нужно будет расширяться. Чтобы расширяться, нужно прокладывать новые полосы и соответственно, там, заходить на какую-то часть других государственных земель. Так вот за эти государственные земли, чтобы расширить свои объекты полос они должны заплатить. Вот, собственно говоря, ну, вот…

 

_______________. А до інфраструктури не відносяться кемпінги, готелі, ресторани і так дальше, і так дальше? Бо завтра в появляться люди, які будуть претендувати…

 

_______________. Ну, люди, еще раз подчеркну, речь идет о державних об'єктах авіаційної інфраструктури. Тобто, если даже у нас будут кемпінги, готелі, там, ресторани і казино, это все будет принадлежать государству.  Но я уверен, что такого не будет. Но здесь речь идет о том, что исключительно, скажем так, владение площадкой аэропорта будет расширяться.

 

_______________. Я думаю,… структуру більш чітко… об'єктів.

_______________. Ну, согласен, да. В отношении дефиниции, да.

 

_______________. Шановні колеги, тут іде мова про те, що якщо треба розширити злітну полосу будь-якого аеропорту, тобто за державну землю, яка знаходиться, платити не треба буде, так як ми не беремо грошей за будівництво автостради. Державна земля є, державний "Автодор". Так само і тут. Мова не йде про інфраструктуру кемпінгів. На злітній полосі ми не будуємо кемпінгів, ……….. тільки розширити.

 

_______________. Денис Сергійович… Это соседний.

 

_______________. Во-первых, хотелось бы напомнить и автору, и уважаемым коллегам, что в 2010-2012 году, когда, собственно говоря, принималась программа развития авиационной структуры Украины, в том числе и в рамках ведения программы "Евро-2012" и строились Донецкий, Львовский, расширялся Харьковский, Одесский аэропорты, даже тогда подобной правки в нашем законодательстве не было. Это во-первых.

А во-вторых, ведь речь идет не о выкупе государственных земель или земель коммунальной собственности, а речь идет об отмене компенсации за снятие плодородного слоя земель сельхозназначения или уплаты компенсации при отведении земель сельхозназначения под строительство на них инфраструктурных объектов. В данном случае инфраструктурных объектов авиаотрасли.

Я понимаю логику этого законопроекта, но не понимаю логику, почему данная правка возникает сейчас, в 2015 году. Я не припомню, чтобы в бюджете 2015 года была хоть одна копейка, заложенная на развитие инфраструктуры нашей страны, а не в 2010 или 2012 году, когда аэропорты фактически строились. Спасибо.

 

_______________. Дякую.

 

_______________. Я могу ответить………. К сожалению, не могу отмотать время назад. Дело в тому, что данная норма будет приниматься не  2015 год, не на 2016, а если  ее принять сейчас, она будет действовать всегда. Да.

То есть в любом случае, я думаю, когда  мы  придем к тому, что будем расширять свои аэропорты, у нас появятся деньги в бюджете, и в любом случае, мы придем  к этой норме.

 

_______________.  Сергій Іванович …

 

_______________. Колеги, є ще бажання між депутатами обговорювати? Аркадій Олексійович, якщо можна коротко, щоб ми далі йшли.

 

КОРНАЦЬКИЙ А.О. Мені завжди доводиться  чомусь коротко, я вибачаюся…

 

_______________. Я вас дуже прошу…

 

КОРНАЦЬКИЙ А.О. Я стараюся завжди як коротше, але інколи, не дуже  получається.

 

_______________. Я ні в якому разі…

 

_______________. Шановні колеги, я перш за все нагадую в черговий раз всім, що в України відповідно до 13 статті Конституції України: "Земля України є об'єктом права власності українського народу".

Тому та земля, яка не приватизована вона є народною землею. Немає в Україні державних земель і навіть, оскільки, в Земельному кодексі є статті 84, яка пише: "Що землі в Україні є державною власністю" вона не працює, то мертва стаття. Тому що є Конституція, яка має вищу юридичну силу. Це перше.

Друге. Тут чітко написано, земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення.

Ми маємо в Україні десятки аеродромів, які робилися, наприклад, для так званого ДОСАФ…, який колись був, знаєте? Потім цей ДОСАФ приватизував один з олігархів і ті землі є дуже привабливими, як для розвитку інфраструктури аеропортів, так і під кемпінги і все інше. Про що Георгій Михайлович запитував.

Тому вибачте, але чому той, хто приватизував інфраструктуру і аеропорти не повинен платити компенсації втрат, реальних втрат земель сільгосппризначення, так само ми знаємо, було дуже багато сільськогосподарський аеродромів для так званої сільгоспавіації і вони під Києвом є.

Я таких знаю, наприклад, у Васильківському районі, високоцінна земля чому запитується, коли воно буде використовуватися  навіть під будівництво приватного аеродрому, а скоріш за все, буде тільки приватні. Чому не повинна платитись компенсація? Абсолютно не зрозуміло, вилучається  сотні або навіть тисячі гектарів земель. Тому я ж нічого не заперечую проти цього.

 

_______________. Дякую.

 

_______________. Речь идет не о частных строительствах, я подчеркну, а о государственных. Если представить, что у государства есть деньги, ресурсы на расширение аэропорта, почему не дать ….

 

_______________. Та всі за це, але тут є... госпризначення.

_______________. Ну да…

 

_______________. Всі суб'єкти діяльності в Україні є рівними, в тому числі держава нехай платить з інвестиційних коштів компенсацію ….

 

_______________. …. Вы понимаете что она платит …. по сути.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор … Є певні уточнення і з частиною цих уточнень ми так само сьогодні погодилися і переважна із них більшість якраз знаходиться в межах дефініцій. Тобто що саме говориться, має під інфраструктурою, яким чином воно відводиться і далі і так далі. Тобто у колег дійсно виникли запитання, я вважаю, що вони дійсно обґрунтовані. Я, маючи загальний настрій, якщо інші пропозиції, колеги, в мене є пропозиція направити законопроект автору на доопрацювання. І для того, щоб ми могли відпрацювати питання дефініцій перш за все, опрацювати питання там якраз от взаємопов'язаності державних підприємств, державної землі, якої насправді в нас вся земля народна, от, щоб ми всі ці питання могли зв'язати в одному законопроекті і запропонувати комітету і Верховній Раді якийсь новий, оновлений законопроект. Ми з радістю, я абсолютно гарантую вам, що ми, ну як тільки він буде готовий, знову його розглянемо на комітеті і, можливо, тоді буде в нас рішення.

Я, чесно кажучи, не відчуваю, що в нас є, колеги, сьогодні загальна думка підтримати цей законопроект, ми обговорювали з вами до цього. Тому я виношу пропозицію направити даний законопроект автору на доопрацювання, я би не хотів його там відхиляти сьогодні, оскільки є там моменти, над якими, можливо, варто було б продовжити працювати.

Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто – проти? Утримались?

1 – утримався. Інші – "за". Рішення прийнято.

Ігор Павлович, дякую вам за присутність на нашому комітеті.

Колеги, у нас по порядку денному наступний законопроект групи народних депутатів, номер 1108.

Чи присутні хтось, чи Михайло Йосипович, чи Юрій Володимирович, із авторів щодо презентації його законопроекту?

Шановні колеги, є в мене пропозиція наступна. Я, в принципі, в нас була практика – за відсутності авторів не розглядати законопроекти, але, скажу наступне, є законопроекти, по яким є певна позиція, у нас їх просто накопичуються. Вони потім попадають нам в статистику як не розглянуті, а, насправді, вини комітету в тому, що вони не розглянуті немає. Я би все-таки пропонував голові підкомітету, якщо є можливість і інформація по цьому законопроекту, доповісти нам його, сьогодні обговорити і прийняти рішення як по ньому, так і по наступному законопроекту для того, щоб накопичувати масу законопроектів.

Але відсутність авторів ми в тому числі врахуємо при рішенні комітету....

 

_______________. Законопроект – дуже простий, популістичний, я б сказав би, навіть комуністично-популістичний...

 

_______________. Ні, ну, вже це не будемо. Він про продовження мораторію, так званого мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення, при чому на дуже тривалий термін. Я особисто і підкомітет вважають його неприйнятний і є пропозиція: його відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... Олексійович, дякую за позицію. В мене єдине заперечення, я вибачаюсь, я під час розгляду попереднього законопроекту не надав міністерству слово. Якщо у вас позиція спів падає з рішенням комітету, то, можливо, ну, просто озвучте, щоб ми вже дотрималися процедури. Ваша думка, в тому числі і автора, я думаю, буде зрозуміла. Його .... позиція міністерства для доопрацювання вашого законопроекту.

 

_______________. Співпадає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ваша позиція так само по позиціям, які ми озвучили на комітеті – доопрацювати авторам. Будь ласка, ще?

 

_______________. Я ще, користуючись нагодою, озвучу позицію Держ....кадастру, тому що прозвучало, що держава при створенні об'єктів  авіаційної інфраструктури відшкодовує сама собі втрати від вилучення земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення. Насправді, відповідно до Бюджетного кодексу, при вилученні сто відсотків такої компенсації йде до бюджетів міст Києва і Севастополя, 75  відсотків – до бюджетів міст республіканського та обласного значення і 60 відсотків – до бюджетів міста районного значення, сіл, селищ. Тобто це розщеплення, воно переважно на користь місцевих бюджетів, це необхідно враховувати, ну, при доопрацюванні законопроекту. Дякую.

 

_______________. … Насправді, слушне дуже зауваження ми його з колегами так само обговорювали в контексті  місцевих бюджетів, можливо, подумати як можна покращити законопроект. Все, я вам ще раз дякую. Дякую міністерству.

Є пропозиція Аркадія Олексійовича, відхилити законопроект базуючись на баченні підкомітету номер 1108 чи є в когось інші думки  з цього приводу?

 

_______________. Немає.

_______________. Немає. Позиція міністерства, будь ласка,  1108.

 

_______________. Він заслуговує на підтримку, але нам потрібно чітко розібратися з питаннями, які стосуються саме мораторію і все.

 

_______________. І ще раз, можна…

 

_______________. По-перше, у нас зараз діє мораторій, але ми вважаємо, - міністерство вважає,  що законопроект заслуговує на підтримку. 

 

_______________. А що саме, можна у знати, що саме заслуговує на підтримку законопроекту.

 

_______________. На сьогоднішній момент нам треба чітко опрацювати  все законодавство, яке стосується …

_______________. ….…тут у нас комітет, але не ви з Аркадієм Олексійовичем, якщо можна, для  всіх членів комітету, щоб ми могли обговорити. Які саме новели цього законопроекту на вашу думку і на думку міністерства заслуговують підтримки.

 

_______________. Дивіться, нам на сьогоднішній день основна задача, яка стоїть перед нами це опрацювати  законодавство, яке стосується землі за для того, щоб ми були готові до будь-яких змін, які будуть, наприклад, озвучені стосовно мораторію. Ми вважаємо, що цей законопроект  є одним з таких в ньому ми дуже чітко визначимо питання, яке стосується договорів. Зачитувати?

 

_______________. Добре, якщо ми говоримо про ринок землі……, то я думаю, що це треба мати один великий комплексний законопроект і в рамках нього розглядати ці питання. Я не думаю, що це предмет регулювання конкретно цього законопроекту особливо, якщо ми говоримо про тіньовий облік землі до чого тут ринок землі про який ви говорите в даній  ситуації.

Колеги, є пропозиція Аркадія Олексійовича відхилити… можлива, ремарка, Аркадій …

 

_______________. Хотів сказати, що нічого….. що стосовно запобігання якимось тіньовим схемам не має. Є одне тільки продовження мораторію наскільки я  пам'ятаю, з його розгляду у мене зараз немає тексту, а все остальне це просто там абсолютно пусті слова. Тому не треба прикривати реальну ціль, реальну мету якимись гарними словами: "запобігання тіньовому обігу" і так далі. Для того щоб не було тіньового обігу, треба зробити його законним, легітимним. І тоді не буде тіньового обігу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аркадій Олексійович. Я пропоную це відхилити… А, Леонід Петрович.

 

КОЗАЧЕНКО Л.П.  Я одне застереження. Йдеться, я думаю, про те… я взагалі не читав оцей закон, на жаль, авторів тут немає. Йдеться про що? Є така практика: зараз підписують договори купівлі землі з відтермінуванням вступу цього договору в дію на 10-15 років. Якщо буде прийнятий Закон про ринок землі, в якому буде написано, що з 1 січня 2016 року діє така норма, що є обмеження розміру земельної ділянки, є обмеження по суб'єкту, що він повинен бути українець, там, скажімо, і так далі, то це вступить в дію з 1 січня 2016 року. Таких угод, про які йдеться, я так думаю, уже підписано дуже багато. Я свідком був десь років 5 тому: от в Київській області підписано на 11 тисяч гектарів землі з відтермінуванням 10-15 років. Якщо буде з 1 січня 2016-го, закон увійде в діє, який ще ми не прийняли, буде давати обмеження на площу земельної ділянки, хто має право, а цей раніше був укладений, то ми не зможемо обмежити права того, хто купив в такий спосіб землю і буде нею володіти, якщо почне діяти ринок землі - я умовно кажу, з 1 січня, через 8 місяців, - то він стане власником цих 11 тисяч гектарів землі. От, про що йдеться. Я думаю, що це є серйозна проблема, яку треба уникнути.

На жаль, немає авторів, я хотів їм це питання поставити. Якщо це саме те, то ми мусимо це обов'язково підтримати, не відхиляти. Ми маємо запросити авторів, щоб вони роз'яснили, або самому сісти і це добре вивчити, бо це є небезпека, і в такий спосіб у нас сотні тисяч гектарів уже скуплені.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Леонід Петрович і Аркадій Олексійович, от у мене насправді, ми зараз аналізуємо, і в тому …… міністерства питання, ми зараз обговорюємо законопроект номер 1108. Давайте все-таки до суті законопроекту повернемося, для того, щоб ми зараз тут не натворили. Суть законопроекту – внесення у Перехідні положення наступного формулювання: укладання попереднього договору у формі встановленні неосновного договору, відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення ……

 Тобто, фактично, мова, з мого розуміння, йде про заборону укладення договорів з …… умовами. Тобто тут мова йде не про те, що, Аркадій Олексійович, ви нам тільки що доповіли, а трошки про іншу історію. Якщо можна, прокоментуйте.

 

_______________. Да, мова йде  про законопроект 1070, про який я говорив, про продовження терміну дії мораторію до 1 січня 2026 року, вибачаюсь, вийшла маленька помилка. А в 1108, дійсно, пропонується заборонити укладення до попередніх договорів купівлі-продажу.

Що з цього приводу можна сказати? Це буде мертва норма. Тому що тоді треба скасовувати Цивільний кодекс України.

І взагалі, давайте ми, якщо ми новий парламент і якщо ми маємо угоду про євроасоціацію і коаліційну угоду, то будемо діяти у законні способи. Взагалі, весь пункт 15 Перехідних положень Земельного кодексу України є антиконституційним, тому що він  встановлює обмеження прав власника. А ми хочемо продовжувати тиражувати все це. То ж заборони у 15-му пункті встановлені абсолютно по повному колу всіх угод, які тільки є, які існують. В тому числі, там передбачаються попередні умови.

1108 пропонує нам додатково повторно ще раз окремим чином встановити заборону на укладення договорів попередніх. Та якщо вони вже вкладалися останні 15 років, то за останні 8 місяців їх більше вже не укладуть, ніж вони укладені. Тому у будь-якому випадку моя перша теза стосовно популістичного характеру цього закону, вона абсолютно залишається в силі. І я все одно пропоную, як мінімум, відправити його на доопрацювання.

_______________. Я пропоную все-таки обговорити це питання, тому що тут… Давайте вдумаємося по суті.

Умовно кажучи, мова йде, якщо простими словами, відкладальні умови. Сьогодні у нас вже почалась широка політична дискусія стосовно ринку продажу землі, відміни мораторію і так далі.

Мова іде про те, що сьогодні фактично можна підписати договір з відкладальною умовою, фактично в якій написати, там, скасування мораторію або щось інше, і фактично здійснити угоду. Я розумію, що до певної міри це там протирічить іншим законодавчим актам, там і кодексу, і так далі,  і так далі, от. Але мені здається, що от з наростанням такої активності навколо ринку продажу землі кількість таких угод з відкладальними умовами може зростати. Крім того, я хочу сказати, що багато підприємств можуть використовувати в тому числі всю цю історію для того, щоб  фактично заздалегідь почати всі ці угоди і громадянам з низькою юридичною освітою фактично нав'язати певні умови, пояснивши, що це фактично уже і є скасування мораторію для них, а потім, коли ми ввійдемо в реальну стадію ринку землі, якщо ми в нею ввійдемо, то вже будуть дуже багато протиріч, мені здається, може виникнуть, тому що буде певне регулювання на той момент, але до очевидного там або можливого покупця прийде хтось і скаже: "В мене осьо попередній  договір і він фактичний, я вже купив, відкладальна умова наступила. Що будемо робити?". Мені здається, може виникнути багато колізій.

Тому є думки з цього приводу? Я би, чесно кажучи, не був таким от таким категоричним питанням відкидання цього законопроекту. Будь ласка, Кулініч.

 

КУЛІНІЧ О.І. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу підтримати Тараса Вікторовича, я тоже не був би таким категоричним, як пан Корнацький. Єдине, що от можна було змінити, ну, мабуть, і доцільно, треба було б … законопроекту і розповсюдити заборону лише на вкладання попередній договорів …. на земельні ділянки, на які поширюється мораторій, і все. А … допрацювати, я думаю, що можна було б підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто є пропозиція до першого читання можна його пустити, в першому читання прийняти за основу.

Колеги, є дві пропозиції. Була пропозиція Аркадія Олексійовича, вона перша поступила, є пропозиція міністерства, яка озвучена в контексті того, що вони все-таки вважають, що це може бути кроком там до скасування мораторію. Перша позиція була відхилити даний законопроект,  я її першою поставлю на голосування.

Хто за те, щоб відхилити цей законопроект?

Другим буду ставити питання про підтримку його за основу.

Хто за те, щоб відхилити даний законопроект? 4 – відхилити. 

Хто проти? Проти відхилення, да. Ну, фактично я для того, щоби... і утримався?  Двоє утрималося, четверо проти відхилення, інші – "за". Рішення прийнято, мається на увазі, законопроект не  відхилено.

Тепер ставлю на голосування: хто за те, щоб підтримати даний законопроект за основу. Хто "за"? Хто проти? Двоє проти. Утрималися? Раз, два, три. Троє утрималися. Проти... Рішення прийнято. Тобто підтримка законопроекту в першому читанні. Дякую.

Колеги, ми фактично, Аркадій Олексійович уже трошки нам доповів законопроект 1240, який йде наступний по порядку денному, ми трошки... була пропозиція, Аркадій Олексійович, відхилити даний законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1368 – була. Вибачте, тоді 1240, давайте тоді йти по порядку денному, 1240, якщо можна, колеги, давайте розглянемо. У нас той самий авторський колектив, на жаль, ніхто із авторів не присутній. По підкомітету – у нас по розподілу це Валентин Володимирович. Розглядав підкомітет даний законопроект?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, тоді... Тільки спочатку, щоб....

 

_______________. Ви знаєте, пропозиції цікаві внесені, що треба підтримувати базу наше машинобудування, але єсть одна поправка, яка знімає шістдесятивідсоткові обмеження стосовно які зараз існують в наявності при наданні фінансових пільг та преференцій  українського виробництва. А тут, по цьому законопроекту не передбачається, це взагалі ліквідовується 60 відсотків. Тобто можна даже сто відсотків завозити і складати, потім, ну, є джерело корупційної складової, може бути або преференція певним товаровиробникам, ну, треба було послухати авторів, можливо, вони по-іншому мислять. В даному випадку моя думка така: доцільно законопроект відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колего. у кого є думки з цього приводу? Будь ласка…

 

_______________. Я повністю підтримую. Тут скасовується вимога локалізації власного виробництва 60 відсотків, і все вже було сказано до мене. Тому теж підтримую відхилити. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, …… Володимирович. Колеги, є інші думки  з цього приводу? Позиція міністерства. І будемо голосувати.

 

_______________. У міністерства тут була інша позиція. Ми підтримуємо зазначений проект закону з огляду на те, щоб підтримати нашого вітчизняного виробника сільгосптехніки і дозволити утворенню спільних підприємств на базі, наприклад, закордонних міжнародних компаній, задля того щоб частину їх ресурсної бази мати тут, але щоб це були спільні підприємства.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, розширте свою позицію. Тобто, ну, мова йде тут, у вашому формулюванні, мені приходиться вас розширювати постійно, …… Тобто мова йде про те, що при створенні спільних підприємств всі комплектуючі є партнера, і тут відбувається фактично загальна зборка. Про це йде мова? І при цьому ми створюємо преференції.

 

_______________. Міністерство підтримує створення вітчизняними виробниками вітчизняної сільськогосподарської техніки. Задля цього ми хочемо зберегти ті надбання, які є в нашій країні і, крім того, стимулювати їх розширення. Розуміючи, що на сьогоднішній момент наші технології не відповідають світовим – це ми всі абсолютно чітко розуміємо, - створити умови, сприяти спільним підприємствам, які могли б поєднувати нашого виробника і міжнародного виробника.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ………, я, чесно кажучи, не до кінця розумію. Якщо мова йде про те, що просто збирати, ну, це ж не питання розвитку локального виробника. Ну, завезли, ну, оʹкей, зібрали. Давайте тоді, ну, всім давати преференції. Тобто в контексті: зареєструвати спільне підприємство і здійснювати загальну збоку, там, сільськогосподарської техніки, - добре. Але ж мова законопроекту йде про преференції. І в цій ситуації, ну, напевно, що я не знаю, моя позиція насправді наскільки ми можемо говорити про преференцію, ситуацію, коли насправді виробництво не здійснюється. Здійснюється тільки …

 

_______________. … говоримо про  підприємства, які є вітчизняні, в першу чергу, цей законопроект підтримує вітчизняного виробника. Розуміючи, це підтримка їх розвитку. Розуміючи, що на сьогоднішній момент у нас немає можливості, щоб вони розвивалися таким чином як інші міжнародні компанії. Наша задача тоді сприяти також створенню спільних підприємств.

 

_______________. Будь ласка.

 

_______________. Уважаемые коллеги! Уважаемые представители министерства! Вы знаете, к сожалению, вынужден констатировать, что … свою точку зрения высказать…. со всем уважением к вам ……. Мы вынуждены констатировать, что может, не всегда стоит вам обращать столь пристальное внимание на советы ваших консультантов, когда вы выступаете в комитете. Почему?

_______________. Если вы заметили, я не обращала на это внимание, но если …

 

_______________. Мы же не пререкаемся, послушайте, мы же не пререкаемся, я высказываю свое мнение несколько  для вас, сколько для своих коллег. Мы часто обсуждаем на комитете качественность работы министерства.

И в даном случае, я являюсь представителем министерства, вы показываете качество работы этого ведомства в целом. И если министерство поддерживает данный законопроект это тоже … показатель качества работы  министерства. Поэтому я сейчас говорю не столько о вашей работе, сколько о работе вашего  ведомства.

Я полностью поддерживаю предложение коллег, относительно отклонения данного законопроекта. Он не просто не поддерживает отечественных или тех оставшихся редких отечественных производителей техники. Отечественных, не созданных на базе отчественных предприятий совместных предприятий в форме сборочных цехов. А именно отечественных производителей, он их практически ставит на них точку, это как бы, во-первых. А во-вторых, здесь есть очень интересные  законодательные новеллы, как-то, допустим, введение в ведомство компетенцию міністерства вживає заходів щодо модернізації і функціонування системи технічного регулювання у сфері виробництва і експлуатації техніки і обладнання. Это мы вводим новый, это статья 7, это компетенция центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику у проведенні державного…… машинобудування, агропромислового комплексу. Это мы уводим назад техническую сельхозинспекцию? Нет, так вы поддерживаете это! Давайте читать то, что черным написано по белому в законопроекте. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я від себе трішки додам. Я декілька тут моментів. От в контексті створення нових речей. "Кабінет Міністрів - і взагалі от тут питання повноважень Кабінету Міністрів, - Кабінет Міністрів України визначає і затверджує порядки та механізми захисту підприємств вітчизняного машинобудування та агропромислового комплексу від недобросовісної конкуренції на внутрішньому ринку". Ну, мені здається, чесно кажучи, як тільки мова йде про порядок, механізм захисту когось в умовах, про які ми говоримо кожен день в сесійній залі, то я, чесно кажучи, дзеркально зразу відображаю про усунення когось від захисту і про підсування когось ближче до захисту Кабінету Міністрів, а я думаю, що потім там ще і питання виникнуть інноваційних проектів державного значення і визначення того, який проект є державного значення інноваційний, а який є недержавного значення інноваційний.

Ми досить багато часу приділили цьому законопроекту. У мене теж є зауваження, і в контексті, звичайно, позначки 60 відсотків локалізації, якщо ми його знімаємо, то точно ми нікого стимулювати не будемо, а фактично все перенаправимо на імпорт.

Колеги, якщо є у когось із колег зауваження по цьому законопроекту… Якщо можна, ще Аркадій Олексійович, і я надам розширене слово міністерству.

 

КОРНАЦЬКИЙ А.О. Я коротко. Ми говоримо дуже часто про різні речі абсолютно. Зараз, як ми знаємо, якщо проводиться в Україні зборка імпортної техніки із локалізацією не менше 60 відсотків, держава надає підтримку. Якщо такої локалізації немає, а зборка проводиться виключно із  імпортних комплектуючих, значить, державної підтримки не повинно бути, от і все.

 

_______________. Про що ж мова іде? А тут, наскільки я розумію, обмеження стосовно локалізації просто знімається, тобто державна підтримка має надаватися  імпортному виробнику, який  буде збирати ....., це по-моєму правильно. Імпортний…. може збирати, але без державної підтримки – це правильно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так .... Васильович, насправді, я би іншими словами міг назвати: закон про підтримку  імпорту орієнтованого зборщика в Україні, ну, приблизно десь так. Будь ласка, міністерству – слово і будемо голосувати, колеги.

 

_______________. В у нас завжди є можливість допрацювати до другого читання все, з чим ми не згодні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто невеличкий коментар в контексті доопрацювання до другого читання. Якщо ідея і логіка законопроекту, новела його була регулювання, наприклад, норм локалізації і інші підходи, то треба було в законопроекті це  відображати. На жаль, у нас сьогодні, ну, немає авторів. Але я .... ми це будемо розглядати все рівно. Мова йде про скасування локалізації, тому, чесно кажучи, допрацювати там, ми скасовуємо локалізацію, а члени комітету, ну, з тих коментарів, які підтвердять зараз, можливо, голосування з цим не погоджуються.

Тому, колеги, була пропозиція: відхилити даний законопроект. Хто за те, щоб даний законопроект відхилити? Хто "за"? Вибачте, хто проти? Немає.  Утрималися? Немає. Одноголосно законопроект відхилений.

У мене наступна  пропозиція, .... ..., якщо ... і у вас по цьому законопроекту є позиція і ви її ..., ну, ніхто не заважає Кабінету Міністрів до Верховної Ради подати відповідний законопроект про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської техніки, відпрацювати всі моменти. Я думаю, що комітет радо його підтримає. Насправді, депутатський законопроект, який не був представлений на комітеті, на жаль, сьогодні підтримки не отримав. Але якщо у вас будуть такі законопроекти, ми завжди розглянемо і підтримаємо по суті. Дякуємо.

 

_______________.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, наступний законопроект у нас  по порядку денному 1368. Аркадію Олексійовичу.

 

_______________.  Зможу дуже коротко. Законопроект неприйнятний по жодній новелі, тобто і стосовно п'яти процентів вартості земельної ділянки як мінімальної орендної плати, тому що він пропонує встановити це імперативну норму, а тут може бути тільки рекомендація.

Друге, не можна і кримінальну відповідальність встановлювати, це суперечить всім абсолютно і правовим канонам,  тим більше, євроінтеграції. Це повинно бути цивільним процесом сторін. Да, це…

Значить, не можна навантажувати сільгоспвиробника, якого і так уже перенавантажили усім, чим тільки можна, у 21 раз збільшили фіксований податок. Ще двома процентами вартості орендованої  земельної ділянки, це абсолютно неприйнятно.

І також, звичайно, особливо видатною є норма про молоко та молочні продукти, що перепробне підприємство має здійснювати закупівлю молока лише… ну, коротше говоря, без посередників. Ну, який зміст у цього, абсолютно не бачу, чому зараз фізичні особи підприємці, які займаються закупівлею і поставкою на молокопереробні підприємства від фізичних осіб, від особистих селянських і фермерських господарств молока, не можуть продовжувати цю роботу, не зрозуміло.

Тому я особисто не бачу в цьому законопроекті, так само, і підкомітет, не бачимо жодного раціонального зерна, а бачимо популізм. Пропонується відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аркадій Олексійович, за думку. Чесно кажучи, ви тепер, коли починаєте виступ "я буду дуже коротко", мені хочеться вас просить, щоб ви… Дякую Аркадій Олексійович, за вашу позицію.

Колеги, ну, свою думку вискажу. Чесно кажучи, дуже багато в одному законопроекті зліплено до купи, і, чесно кажучи, таке от враження, що сільськогосподарський блок у плані обіцянок депутата у цьому … (Сміх)

Ну, Микола Іванович як досвідчений господарник каже, що це законопроект для Христинівського району.

Колеги, була пропозиція Аркадія Олексійовича відхилити даний законопроект. Яка позиція міністерства з цього приводу?

 

_______________. Не підтримує цей законопроект, не підтримує цей законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не підтримує цей законопроект. Дякую, дякую за вашу позицію.

Колеги, хто за те, щоб законопроект 1368 відхилити? Хто – проти? Утримались?

Одноголосно. Даний законопроект відхиляється.

Колеги, ми пройшли по порядку денному, в нас залишився розділ "Різне". Я би надав слово Олександру Борисовичу. З цього приводу скажу, що у нас питання стосується, ми трошки ретроспективно повертаємося до переднього засідання. Ви пам'ятаєте, що міністерство звернулося, в тому числі і ми висловили таку позицію, що ми би хотіли допомогти міністерству сьогодні профільним державним компаніям у поверненні коштів цій компанії,  і ми чули про широке коло зловживань, які були висвітленні на комітеті, тому є протокольне рішення. Олександр Борисович, будь ласка, озвучте.

 

_______________. Мы подготовили вам проект рішення сегодняшнего. Значит принципы, вы видите, за последнее время почти 9 миллиардов гривен нанесено коррупционными действиями, не правильными  действиями, не профессиональными убытка государств. Министр аграрной политики звертався с этого приводу, да, поэтому мы считаем, мы тогда приняли решение, вы помните, да, провести встречу с руководителем…., Генеральной прокуратуры и так далее, для того, чтобы выяснить в какой ситуации все находиться.

Мы подготовили с секретариатом проект. Предлагаем вашему вниманию провести опять комитетское слухання  3-го числа, это среда, во второй половине дня, будет у нас парламентский тиждень, куда пригласить руководителей Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, службы СБУ, потому что уголовные дела, которые нам предоставило министерство, разложены по количеству что, где и как. Кроме того, фискальна инспекция Украины…

… здесь для того, чтобы заслушать в каком состоянии  находятся эти уголовные производства, что мы можем дальше ожидать от этого всего? И комитетские слушанья имеют свой правовой статус, и мы считаем наиболее эффективный на сегодняшний день и заслушали бы все правоохранительные органы. И у меня есть предложения, чтобы государственная фискальная инспекция, вы знаете, это бывшее КРУ, чтобы провела сплошную проверку 2014 года и 2015 года для того, чтобы мы все как народные депутаты получили результаты проверки и понимали: а) кто конкретно и за что отвечает?

И это будет наш парламентский контроль, которым мы поможем, и министру в данной ситуации разобраться с этой ситуацией и навести здесь порядок.

Моя точка зрения, то, что я вот вижу, да из тех материалов, которые нам данные при их анализе как в 2014 году после уже Революции гидности система корупции процветала и есть определенные нарушения, которые осуществляются и в настоящий момент.

Поэтому для того, чтобы разобраться в этой ситуации предлагаю провести наши комитетские слушанья  3 числа вызвать руководителей  тех служб, которых я назвал, и когда они нам доложат, уже примем решение  о наших дальнейших действиях. Хотел, чтобы мы проголосовали это решение.

 

_______________. Дякую. …….. Я хотів би зосередити увагу на двох моментах: по-перше,  по кількісним показниках і по зверненню, по справах і по всьому це спільна робота з  міністерством.

Тобто чітко по тим справам Генеральна прокуратура 11справ, Міністерство внутрішніх справ 41 справа, СБУ – 10 справ і так далі.

Тобто ми чітко в …всіх справ і тієї інформації яку ми  отримали від міністерств просимо відповідно заслухати всі ці справи. І є одне питання,… рішення … комітету лист направити. Але враховуючи, чесно кажучи, ті обсяги зловживання там близько до 10 мільярдів гривень мова йшла, чесно кажучи, важливо, мені здається, щоб це було рішення комітету раз.

Крім того, нам паралельно треба прийняти колеги рішення, що ми знову таки відкритим робимо це засідання чи закритим? Оскільки ми запросили Служби безпеки України я просто боюся, щоб коли у нас буде якби широкий доступ, оскільки всі народні депутати мають доступи відповідні, то ми зможемо слухати  певну інформацію. В інакшому випадку нам просто буде говориться, що це закрита інформація, ми, чесно, кажучи, можемо багато чого й не почути. Тому пропозиція: те рішення, проект рішення, яке роздано вам на руках. Є  заперечення для нього якісь? Мушак, будь ласка.

 

МУШАК О.П. В мене не заперечення, в мене є побажання ще. Дивіться, в нас довідково ще один контролюючий орган з'явився – антикорупційне бюро. Там є новий керівник, заступники, вони у них одні з саме найбільш оплачуваних робітників. Там по 60 тисяч. Давайте, хай теж попрацюють, і запросимо їх, хай приєднаються.

 

_______________. ……, тут, насправді, питання не привернути увагу, а заслухати уже результати, оскільки, як нам було повідомлення, дані кримінальної справи розслідуються вже майже рік, а деякі з них більше року. Тому, чесно кажучи, хочеться послухати про результати, а не почути від відомств. Ну, нехай Антикорупційне бюро цим … займається.

Тому я не проти, щоб запросити високоповажних гостей на це заслуховування, але, чесно кажучи, хотів би, щоб це було заслуховування, а не просто привернення уваги до справ. Колеги, якщо зауважень більше немає, хто за те, щоб підтримати проект такого рішення комітету і направити його  відповідним ……………?

Хто проти? Один проти. Утримались… Один проти, всі – за.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка.

 

_______________. Уважаемые коллеги, с одной стороны, я полностью поддерживаю проведение подобных слушаний, а проголосовав против, зная, что комитет поддержит и однозначно слушания проведет, я с удовольствием приму в этом слушании участие.

А проголосовал против для того, чтобы иметь возможность высказать свою позицию. Я, к сожалению, думаю, что на этих слушаниях кроме статистики, которую мы сами же здесь приводим, мы от соответствующих органов ничего более не услышим от … ярлыком того, что все прочее является тайной следствия. Это с одной стороны.

А с другой стороны, мы даем очень хорошее прикрытие для действующего министра АПК, которому, на самом деле, ну, по крайней мере, у меня как у представителя Оппозиционного блока много вопросов к его текущей деятельности и связи с коррупционными скандалами, в том числе, не его лично, но, по крайне мере, работников госпредприятий, уже вновь назначенных, и его структурных подразделений, мы даем хороший повод прикрываться. Что именно я имею в виду? Действительно огромное количество обращений в правоохранительные органы, результата – ноль. А мы ему лишний раз даем повод говорить, что, ну, смотрите, ну, что я могу сделать? В прокуратуру я обращался, к депутатам я обращался, слушания проводили, то, что никого не посадили – уже не ко мне, я против подобной позиции. Поэтому естественно слушания  проводиться должны, мы должны максимально проводить депутатский контроль над деятельностью как профильного министерства, так и над расследованием всех коррупционных скандалов, которые в министерствах и в госпредприятиях происходят. Но, к сожалению, думаю, того эффекта, на который мы с вами рассчитываем, боюсь мы не получим. Надеюсь, что мои опасения будут ложными. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, ... Сергійович. Ну давайте спробуємо, як мінімум. Я, чесно кажучи, і повернуся і до попереднього нашого слухання, чому взагалі ми звертаємо на це увагу? Тому що, ну, на жаль, і тут Олександр Борисович правильно сказав, питання, в тому числі, знаходиться в політичній площині. І мова іде про те, що суттєва частина справ, про які йдеться мова, вона в тому числі вже заводилася і після Революції гідності. Тому з політичної навіть точки зору, дуже важливо сьогодні почути позицію і міністра внутрішніх справ, і Генерального прокурора, і, насправді, ну, от мені, чесно кажучи, дуже дійсно важливо, чути, що там зроблено. Але з точки зору допомоги є момент наступний, коли ніхто про це не говорить з парламентарів, а особливо комітету, то, можливо, і увага до цього не така велика. У нас десь там зловживання на 100 тисяч гривень – уже ґвалту на всю державу, а тут ми на комітеті фактично, ну, наскільки примітивні зловживання, коли просто валютна виручка назад в Україну не повертається і до них немає ніякої уваги. І мова іде про майже 10 мільярдів гривень і абсолютно в цій ситуації не зрозуміло, чому, по-перше, не говориться про це, по-друге, нема результату?

А в контексті вашого зауваження, що якщо не буде такої реакції і ми не побачимо ефективності такого засідання, то тоді ми будемо робити не просто відкрите засідання, а широке відкрите засідання з навмисним запрошенням всіх засобів масової інформації для того, щоб завернути увагу на ті зловживання, які насправді, не мають за собою ніякого покарання. Я думаю, що це буде гарний результат.

 

_______________. Одну секунду, если можна?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

_______________. Я еще бы одну минуту хотел бы вашего внимания привлечь в "Різному".

У нас происходит серьезнейшая ситуация сегодня по формированию Национального агентства по безопасности и качеству продуктов питания, и отсутствие руководства ветеринарной службы. Мы сегодня сидим на пороховой бочке и в Киевской области африканская чума. Не получают ветеринары-специалисты второй месяц зарплаты, уже полтора месяца мы не можем призначить голову службы, не может выбрать заместителя головы, нету Башинского. Ситуация просто катастрофическая, я не понимаю сегодня, как профессиональный человек, который 35 лет жил….., как это может быть.

У меня есть предложение, Тарас Викторович, ну вот уже куча. Давайте мы примем какое-то решение, отправим на сегодняшний день и Президенту, и Премьер-министру, срочно провести назначение руководителя Национального агентства по безопасности и качеству, и в течении этой недели назначить руководителя ветеринарной службы. Мы завтра остановим экспорт всех продуктов с Украины. Что происходит? Ну никто не дает ответов. Просто вызывают людей и не назначают на Кабинете Министров. Что это?

Я хотел бы, чтобы мы, как парламентарии, имеющие парламентский контроль, подготовил секретариат письмо на Президента и Премьера, и высказали там свою позицию. Я прошу вашей поддержки.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан …., є підтримка. Колеги, давайте тоді, ну якщо є загальне бачення, мікрофон тоді спрямуємо лист на Прем'єр-міністра з вимогою взагалі і побажаннями, і пропозицію прискорити даний процес, і в тому числі прояснити чому цей процес не відбувається в ті строки, які очікують цю галузь.

Давайте щоб, ми тут між собою можемо говорити різні варіанти і сценарій, чому це відбувається, але, по-перше, попросимо прискорити цей момент надзвичайно швидко, от, є у Валерія Валерійовича кандидатура відповідна…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, давайте на цьому завершимо, є у нас. Да, Андрій ….

 

_______________. Тарас Викторович, вопрос у меня относительно наших подкомитетов и их работы.

Какая у нас сейчас работа проводиться в подкомитетах и что мы будем с ними делать? Нужны они нам или нет. Если нет, давайте будем ликвидировать, если да, давайте будем собираться и работать. Спасибо.

 

_______________. … Васильович, і зауваження по роботі конкретного підкомітету у вас, вашого?

 

_______________. Дело в том, что я как раз являюсь членом почти всех подкомитетов. Ни один не собирается.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От сьогодні Аркадій Олексійович доповідав декілька законопроектів і позицію підкомітету. Можливо, вам не вдалося їх відвідати.

Колеги, слушна пропозиція. Я прошу, дійсно, ну, у нас підкомітети повинні бути дієві, повинні працювати, але я знаю, я, до речі, коли у нас була жвава дискусія по формуванню комітетів, обранню голів, я сказав, що досвід попередній показує, що збирати підкомітети насправді досить важко. Це от, ну чесно, тяжкий труд. Ми людей в зал не завжди можемо зібрати, а, чесно кажучи, на підкомітет, то це теж є проблема. Тому це, Аркадій Олексійович, чесно кажучи, мені здається, це питання нашої внутрішньої дисципліни як членів комітету.

Але хотів би так само наголосити до всіх голів підкомітетів. Будь ласка, якщо десь не систематизована ця робота, додатково систематизуйте. А до секретаріату, я попрошу, на наступний комітет щоб ми заслухали, які підкомітети, скільки раз збиралися, які рішення були прийняті. Дякую.

Будь ласка, колеги, ще завершуємо комітет.

 

_______________. Шановні колеги, у вас на руках є проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Купівля-продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні". Я думаю, що зачитувати її немає необхідності, ми про це говорили на попередньому засіданні. Питання дуже важливе, зараз про це багато говорять, в тому числі і спекулюють на цю тему. Я пропоную такі слухання провести на вересень місяць парламентські, тому що раніше ми не вистигаємо просто, і всебічно обговорити це питання з запрошенням і експертного середовища, і місцевих територіальних громад, і фермерів, ну, щоб це було фахово, це було професійно і це було зрозуміло.

І кілька слів, завершую. Тут немає підписів, крім мого, народних депутатів, під цією постановою. Я запрошую максимально всіх членів комітету підписати цю постанову. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …… дякую, дуже слушна пропозиція. Єдине, по-перше, окрім того що долучитися до постанови колег-депутатів з комітету, хотів би, можливо, щоб ми попрацювали над назвою. Мені здається, сама назва – вона, ну така трішки, от така, одіозна, одновекторна і так далі. Можливо запропонувати питання, пов’язані з ринком землі, питання зняття мораторію, ну, от в цьому напрямку зробити її більш ширшою і…

 

_______________. Да-да-да. Тому що ……, давай попрацюємо над назвою. Я абсолютно "за", що ці слухання треба провести точно уже є запит на ці слухання, однозначно. Я думаю, що дуже багато людей готується до цих слухань, вже можливо. Тому дякую за пропозицію. Я пропоную на наступному комітеті… Ні?

Давайте зараз обговоримо іншу назву і проголосуємо сьогодні, чого нам тягнути? Якщо більш таку нейтральну…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, пропозиція така, якщо можна. У нас просто наступний, Олег Іванович, наступний комітет… наступний тиждень так само сесійний, тобто у нас не буде великого  розриву. Я тоді пропоную наступну пропозиція, якщо можна. Автору пропозиція, Олегу Івановичу, разом із секретаріатом, і, якщо дозволите, зі мною доопрацювати назву, зараз проголосувати за цю пропозицію ….. А за декілька днів доопрацювати просто назву, але ми будемо мати вже прийняте рішення, добре? Хто "за" прийняття цього рішення? Хто проти? Утрималися? Одноголосно. Дуже дякую. Комітет закритий. Дякую всім за увагу.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку