КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

                                                                           

  

   

Протокол 139

10 січня 2024 року

 

вул. Грушевського, 18/2, кімн. 12, 15 год. 00 хв.

 

 

Головував: Голова Комітету Гайду О.В.

Присутні народні депутати України члени Комітету: Богданець А.В., Бунін С.В., Герасимов А.В., Грищенко Т.М., Гузенко М.В., Костюк Д.С., Кириченко М.О., Лабазюк С.П., Литвиненко С.А., Мейдич О.Л., Нагаєвський А.С., Нікітіна М.В., Рудик С.Я., Салійчук О.В., Соломчук Д.В., Стернійчук В.О., Тимофійчук В.Я., Торохтій Б.Г., Чайківський І.А., Чорноморов А.О., Чернявський С.М., Шол М.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 24

Відсутні народні депутати України – члени Комітету: Кучер М.І., Петьовка В.В., Столар В.М., Тарасов О.С., Халімон П.В., Христенко Ф.В.

 

Присутні від секретаріату Комітету: керівник секретаріату Старинець О.Г., заступники керівника секретаріату Гаркавенко Ю.М., Рудень О.В., головні консультанти Жидков О.Є., Коляда О.М., Корякіна І.І., Чужмир К.М., старший консультант Кантур С.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про пропозиції Комітету для формування складу постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій.

2. Про Звіт про роботу Комітету за період роботи десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

3. Про Звіт про виконання Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік.

4. Про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного одинадцятої  сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

5. Про План роботи Комітету на період роботи одинадцятої  сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

6. Різне

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні Голова Комітету Гайду О.В., який запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24.

Рішення прийнято одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про пропозиції Комітету для формування складу постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій.

ВИСТУПИВ: Голова Комітету Гайду О.В., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

Подати пропозиції стосовно наступних кандидатур до складу постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських органах таких міжнародних організацій:

1. Парламентський вимір Центральноєвропейської ініціативи:

СТЕРНІЙЧУК Валерій Олександрович

2. Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва:

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Степан Миколайович

БОГДАНЕЦЬ Андрій Володимирович

КОСТЮК Дмитро Сергійович

НІКІТІНА Марина Вікторівна

ЛАБАЗЮК Сергій Петрович

ЧОРНОМОРОВ Артем Олегович

ЧАЙКІВСЬКИЙ Іван Адамович

МЕЙДИЧ Олег Леонідович

СОЛОМЧУК Дмитро Вікторович

ТИМОФІЙЧУК Володимир Ярославович

3. Парламентська асамблея ГУАМ:

БУНІН Сергій Валерійович

ЛИТВИНЕНКО Сергій Анатолійович

4. Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі:

СТОЛАР Вадим Михайлович

5. Парламентська асамблея НАТО

ТОРОХТІЙ Богдан Григорович

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про Звіт про роботу Комітету за період роботи десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

ВИСТУПИВ: секретар Комітету Чайківський І.А., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зазначений звіт.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію про Звіт про виконання Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік.

ВИСТУПИВ: Голова Комітету Гайду О.В., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зазначений звіт.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

ВИСТУПИВ: Голова Комітету Гайду О.В., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зазначені пропозиції та перелік проектів законів, які Комітет пропонує не включати до проекту порядку денного сесії.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію про План роботи Комітету на період роботи одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

ВИСТУПИВ: секретар Комітету Чайківський І.А., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зазначений план.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку