ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 141

 

6 лютого 2024 року

 

вул. Грушевського, 18/2, кімн. 12

15 год. 00 хв.

 

 

Головував: Голова Комітету Гайду О.В.

Присутні народні депутати України члени Комітету: Грищенко Т.М., Гузенко М.В., Костюк Д.С., Кириченко М.О., Литвиненко С.А., Мейдич О.Л., Нагаєвський А.С., Рудик С.Я., Салійчук О.В., Соломчук Д.В., Стернійчук В.О., Тимофійчук В.Я., Торохтій Б.Г., Халімон П.В., Чайківський І.А., Чорноморов А.О., Чернявський С.М., Шол М.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 20

Відсутні народні депутати України – члени Комітету: Богданець А.В., Бунін С.В., Герасимов А.В., Кучер М.І., Лабазюк С.П., Нікітіна М.В., Петьовка В.В., Столар В.М., Тарасов О.С., Христенко Ф.В.

 

Присутні від секретаріату Комітету: керівник секретаріату Старинець О.Г., заступники керівника секретаріату Гаркавенко Ю.М., Рудень О.В., головні консультанти Жидков О.Є., Корякіна І.І., Чужмир К.М., старший консультант Кантур С.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проекти Законів:

- про хміль та хмелепродукти, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 9234 від 24.04.2023);

- про особливості вирощування (виробництва) та переробки рослин хмелю та інших культур, які використовуються в аграрному секторі, поданий народними депутатами України  Нікітіною М.В., Лабазюком С.П. та іншими (реєстр. № 9234-1 від 08.05.2023);

 - про хміль та хмелепродукти (доопрацьований).

2. Про інформацію Громадської ради при Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм щодо окремих питань функціонування галузі рибного господарства за час дії воєнного стану.

3. Про інформацію Мінінфраструктури та АТ «Укрзалізниця» щодо ефективності використання рухомого складу логістичних перевезень аграрної продукції (продовження розгляду).

4. Про інформацію Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо стану кредитування посівної компанії.

5. Різне

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні Голова Комітету Гайду О.В., який запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20.

Рішення прийнято одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про проекти Законів:

про хміль та хмелепродукти, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 9234 від 24.04.2023);

про особливості вирощування (виробництва) та переробки рослин хмелю та інших культур, які використовуються в аграрному секторі, поданий народними депутатами України  Нікітіною М.В., Лабазюком С.П. та іншими (реєстр. № 9234-1 від 08.05.2023);

про хміль та хмелепродукти (доопрацьований).

ВИСТУПИВ: перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Висоцький Т.М., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати редакцію доопрацьованого у Комітеті проекту Закону про хміль та хмелепродукти.

1.2 Доручити народним депутатам України – членам Комітету відповідно до частини другої статті 110 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» оформити даний проект, в установленому порядку його зареєструвати і внести на розгляд Верховної Ради.

2. Рекомендувати Верховній Раді України:

2.1 Проект Закону про хміль та хмелепродукти (доопрацьований) включити до порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

2.2. Проект Закону про хміль та хмелепродукти (доопрацьований) відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» прийняти за основу.

2.3. Проект Закону про хміль та хмелепродукти (реєстр. № 9234) і проект Закону про особливості вирощування (виробництва) та переробки рослин хмелю та інших культур, які використовуються в аграрному секторі (реєстр. №  9234-1), відхилити.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Громадської ради при Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм щодо окремих питань функціонування галузі рибного господарства за час дії воєнного стану.

ВИСТУПИВ: Голова комітету з промислового рибальства Громадської ради при Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Крачок О.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: заступник Голови Комітету Чернявський С.М., секретар Комітету Чайківський І.А., голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., народні депутати України – члени Комітету Соломчук Д.В., Торохтій Б.Г., заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Головня В.О., Т.в.о. Голови Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Клименок І.М., член громадської ради при Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Шлапак О.П., член громадської ради при Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Лученко В.Ф., член громадської ради при Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Черемісін С.О., член громадської ради при Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Павленко М.І.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати реформу рибної галузі такою, що потребує ґрунтовного доопрацювання.

2. Звернутись до Кабінету Міністрів України щодо врахування зауважень, висловлених на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики від 06.02.2024 його учасниками.

2.1. До 1 квітня 2024 року розглянути на засіданні Уряду зміни щодо унормування відносин у рибній галузі, які виправляють недоліки у нормативно-правових актах центральних органів виконавчої влади та поінформувати про це Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

3. На базі підкомітету з питань розвитку базових галузей в агропромисловому комплексі із залученням представників Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, наукових установ та рибної галузі напрацювати законодавчі ініціативи для ефективного вирішення проблем реформи у рибній галузі.

4. Повторно звернутися до Прем’єр-міністра України стосовно відкриття дисциплінарного провадження щодо відповідного заступника Міністра аграрної політики та продовольства України, до повноважень якого відноситься координація пропозицій та реалізація рішень у сфері формування та реалізації державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості. Поінформувати в місячний термін Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики про розгляд та прийняте рішення.

5. Надіслати дане рішення до Прем’єр-міністра України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

6. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на голову підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Чорноморова А.О.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Мінінфраструктури та АТ «Українська залізниця» щодо ефективності використання рухомого складу логістичних перевезень аграрної продукції (продовження розгляду).

ВИСТУПИВ: Член правління АТ «Українська залізниця» Єрьомін В.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: заступник Голови Комітету Чернявський С.М., секретар Комітету Чайківський І.А., голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., голова підкомітету з питань інновацій та інфраструктури в сфері агропромислового комплексу Гузенко М.В., перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Висоцький Т.М., заступник Голови Антимонопольного комітету України - державний уповноважений Клюшников Д.Г.

ВИРІШИЛИ:

1. Звернутись до Прем’єр-міністра України щодо таких питань:

1.1. Надання доручення:

- АТ «Укрзалізниця» спільно з Мінінфраструктури, Мінагрополітики, за участі профільних аграрних асоціацій щодо забезпечення розробки та затвердження в термін до 15.03.2024 Порядку проведення аукціонів на вагони-зерновози АТ «Укрзалізниця», який врегулює питання щодо кількості та періодичності проведення аукціонів, кількості лотів, її структури та інші умов аукціонів, з метою неможливості штучного обмеження пропозиції вагонів-зерновозів власності АТ «Укрзалізниця» з боку посадових осіб Товариства;

- щодо забезпечення АТ «Укрзалізниця» у період зростання сезонного попиту на перевезення зернових вантажів для вагонів-зерновозів всіх власників не залежно від форми власності дотримання показника обігу вагона-зерновоза не більше 12 діб;

- щодо забезпечення Мініфраструктури контролю за дотриманням зазначеного показника обігу вагона-зерновоза.

1.2. Забезпечення на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення чи скасування, доступності зерновозів власності АТ «Укрзалізниця» на рівні не менше ніж 7119 вагонів-зерновозів.

1.3. Забезпечення надання пояснення АТ «Укрзалізниця» щодо порушення Основних засад здійснення державної власності щодо акціонерного товариства «Українська залізниця», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 628, в частині створення неконкурентних умов при наданні послуг з використання вагонів-зерновозів через аукціони, спричинені використанням монопольного становища на ринку залізничних перевезень відповідно до тексту Рішення.

2. Звернутись до Антимонопольного комітету України щодо додаткової перевірки стосовно зловживань АТ «Укрзалізниця» своїм монопольним становищем на ринку залізничних перевезень при наданні послуг користування вагонами-зерновозами власності АТ «Укрзалізниця», викладених у тексті Рішення.

3. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Чернявського С.М.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17.

Рішення прийнято.

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо стану кредитування посівної компанії.

ВИСТУПИВ: перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Висоцький Т.М., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: секретар Комітету Чайківський І.А., директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Дадашова П.

ВИРІШИЛИ:

1.Інформацію Міністерства аграрної політики та продовольства України взяти до відома.

2. Направити звернення до Прем’єр-міністра України стосовно надання доручення щодо внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про надання фінансової державної підтримки» від 24 січня 2020 № 28.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. В Різному

СЛУХАЛИ: Інформацію щодо необхідності невідкладного врегулювання питання постачання мінеральних добрив українським агровиробникам.

ВИСТУПИВ: заступник Голови Комітету Чернявський С.М., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

направити відповідне звернення до Прем’єр-міністра України.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16.

Рішення прийнято.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку