ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 144

 

                                                                                               18 березня 2024 року

                                                                                       15 год. 00 хв.

                                                                                     у режимі відеоконіеренції

 

 

Головував: Голова Комітету Гайду О.В.

Присутні народні депутати України члени Комітету: Богданець А.В., Бунін С.В., Герасимов А.В., Грищенко Т.М., Гузенко М.В., Костюк Д.С., Кириченко М.О., Кучер М.І., Лабазюк С.П., Литвиненко С.А., Мейдич О.Л., Нагаєвський А.С., Нікітіна М.В., Рудик С.Я., Салійчук О.В., Соломчук Д.В., Стернійчук В.О., Тарасов О.С., Тимофійчук В.Я., Торохтій Б.Г., Халімон П.В., Чайківський І.А., Чернявський С.М., Чорноморов А.О. Шол М.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 27

Відсутні народні депутати України – члени Комітету: Петьовка В.В., Столар В.М., Христенко Ф.В.

 

Присутні від секретаріату Комітету: керівник секретаріату Старинець О.Г., заступники керівника секретаріату Гаркавенко Ю.М., Рудень О.В., головні консультанти Жидков О.Є., Коляда О.М., Чужмир К.М., старший консультант Кантур С.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження уніфікованого переліку питань (чек-лист) для встановлення відповідності або невідповідності положень документації із землеустрою, технічної документації з бонітування ґрунтів та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 10095 від 28.09.2023).

2. Про перегляд висновку Комітету від 28.02.2024 (протокол № 143) до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо обігу насіння сортів бавовника в Україні, поданого народним депутатом України Чернявським С.М. та іншими (реєстр.№ 10427 від 24.01.2024), та до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні, поданого народним депутатом України Чернявським С.М. та іншими (реєстр.№ 10427-1 від 07.02.2024).

3. Про схвалення рекомендацій комітетських слухань на тему: «Державна підтримка аграрного сектору у 2024 році. Державні та недержавні фонди і механізми» (6 березня 2024 року, м. Київ).

4. Різне

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні Голова Комітету Гайду О.В., який запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання Комітету. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 27.

Рішення прийнято одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження уніфікованого переліку питань (чек-лист) для встановлення відповідності або невідповідності положень документації із землеустрою, технічної документації з бонітування ґрунтів та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 10095 від 28.09.2023).

ВИСТУПИЛА: заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Шемелинець Л.М., яка доповіла по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції Нікітіна М.В., голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., В.о. Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Макаренко Д.Г.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження уніфікованого переліку питань (чек-лист) для встановлення відповідності або невідповідності положень документації із землеустрою, технічної документації з бонітування ґрунтів та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 10095), прийняти за основу з можливістю його доопрацювання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14; «утрим.» - 7; «проти» - 1.

Рішення прийнято.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про перегляд висновку Комітету від 28.02.2024 (протокол № 143) до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо обігу насіння сортів бавовника в Україні, поданого народним депутатом України Чернявським С.М. та іншими (реєстр.№ 10427 від 24.01.2024), та до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні, поданого народним депутатом України Чернявським С.М. та іншими (реєстр.№ 10427-1 від 07.02.2024).

ВИСТУПИВ: народний депутат України, заступник Голови Комітету Чернявський С.М., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: Голова Комітету Гайду О.В., народний депутат України – член Комітету Торохтій Б.Г.

ВИРІШИЛИ:

1. Переглянути висновок Комітету від 28 лютого 2024 року (протокол № 143) до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо обігу насіння сортів бавовника в Україні (реєстр.№ 10427) та до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні (реєстр.№ 10427-1).

2. Рекомендувати Верховній Раді України:

включити до порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо обігу насіння сортів бавовника в Україні (реєстр.№ 10427) та проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні (реєстр.№ 10427-1);

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні (реєстр. № 10427-1) прийняти за основу і в цілому як Закон з техніко-юридичним доопрацюванням;

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо обігу насіння сортів бавовника в Україні (реєстр. № 10427) відхилити.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21.

Рішення прийнято.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію про схвалення рекомендацій комітетських слухань на тему: «Державна підтримка аграрного сектору у 2024 році. Державні та недержавні фонди і механізми» (6 березня 2024 року, м. Київ).

ВИСТУПИВ: Голова Комітету Гайду О.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., керівник секретаріату Комітету Старинець О.Г.

ВИРІШИЛИ:

1.Схвалити рекомендації комітетських слухань на тему: «Державна підтримка аграрного сектору у 2024 році. Держані та недержавні фонди і механізми» з урахуванням озвучених під час обговорення пропозицій.

2.Направити зазначені рекомендації до Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку