КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

                                                                           

  

            Протокол № 51 від 21 лютого 2017 року                                                                       

            вул. Грушевського, 18/2, кім.11, 14.00 год.

                                                             

Головував: заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б.

Присутні: народні депутати України члени Комітету: Бриченко І.В., Вадатурський А.О., Вітко А.Л., Давиденко В.М., Дідич В.В., Дмитренко О.М., Заболотний Г.М., Кіт А.Б., Козаченко Л.П., Кулініч О.І., Кузьменко А.І.,  Кучер М.І., Лабазюк С.П., Лунченко В.В., Люшняк М.В., Мартиняк С.В., Мірошніченко І.В., Мушак О.П., Негой Ф.Ф., Омельянович Д.С.,  Юрчишин П.В., Хлань С.В.       

Всього присутніх: 23

Відсутні: народні депутати України – члени Комітету: Бобов Г.Б.,  Добкін Д.М., Івченко В.Є., Корнацький А.О., Нестеренко В.Г., Петьовка В.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней, шляхи попередження та подолання.

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства», реєстр. № 4922-1 від 22.07.2016, поданий народним депутатом України Дзюбликом П.В.

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалася у зв’язку із масовим знищенням полезахисних смуг», реєстр. № 4657 від 12.05.2016, поданий народними депутатами України Давиденком В.М.,  Юрчишиним П.В., Бакуменком О.Б., Кучером М. І. та іншими.      

 

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету  Бакуменко О.Б. запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного.

 

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 23; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней, шляхи попередження та подолання.

ВИСТУПИВ: заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б. і Голова підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами Комітету Юрчишин П.В. поінформували з даного питання, а також доповів Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Лапа В.І.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету Давиденко В.М., Омельянович Д.С., Кучер М.І., Кіт А.Б., Заболотний Г.М., також перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюк М.П. і заступник генерального директора «Укрзооветпромпостач» Достоєвський П.П.

ВИРІШИЛИ:

1. Звернутись до Президента України П.О. Порошенка щодо необхідності надання доручення головам обласних державних адміністрацій стосовно забезпечення безумовного виконання рішень Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України, вжиття заходів для забезпечення протягом 2017 року фінансування державних установ ветеринарної медицини (лікарні, лабораторії) відповідно до потреби, створення на місцях необхідного матеріального резерву для екстреного розгортання і належних умов функціонування карантинно-поліцейських постів та проведення заходів з ліквідації АЧС і недопущення поширення захворювання, проведення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики АЧС через місцеві засоби масової інформації, а також здійснення невідкладного відшкодування вартості вилучених свиней відповідно до рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій.

2. Звернутись до Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана щодо:

2.1. Надання згідно з Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» особистого доручення Прем’єр-міністра України Держпродспоживслужбі про проведення протягом
2017 року позапланових заходів державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) щодо суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з вирощуванням, утриманням, реалізацією живих свиней, їх забоєм, переробкою та обігом продукції з них;

2.2. Забезпечення невідкладного проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України із залученням керівників усіх відповідальних центральних органів виконавчої влади та обласних державних адміністрацій для прийняття конкретних рішень щодо стабілізації епізоотичної ситуації з африканської чуми свиней.

 3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

3.1. Доручити Мінфіну передбачити в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» фінансування державних лікарень та лабораторій ветеринарної медицини із загального фонду державного бюджету.

Термін: до 01.06.2017   

3.2. Доручити МОЗ та Держпродспоживслужбі здійснити невідкладну передачу цілісних майнових комплексів лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я в підпорядкування Держпродспоживслужби (відповідно до потреби) з метою належного розміщення її територіальних органів.

Термін: до 01.05.2017

3.3. Доручити Мінагрополітики спільно з Мінфіном забезпечити
збільшення фінансування протиепізоотичних заходів у 2017 році відповідно
до потреби Держпродспоживслужби.

Термін: до 01.05.2017  

3.4. Доручити МВС та Держпродспоживслужбі посилити ветеринарно-санітарний контроль та нагляд під час переміщення тварин і харчових продуктів тваринного походження.

Термін: постійно

3.5. Доручити Мінагрополітики внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні» з наступним внесенням його на розгляд Верховної Ради України.

Термін: до 15.03.2017    

3.6. Доручити Мінагрополітики та МВС підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України щодо внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно підвищення відповідальності осіб, дії яких призвели до розповсюдження небезпечних хвороб тварин, з наступним внесенням його на розгляд Верховної Ради України.

Термін: 21.03.2017     

3.7. Зобов’язати МВС, Національну поліцію, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінприроди, МОЗ, Державну регуляторну службу опрацювати проекти законодавчих та нормативно-правових актів, розроблених Мінагрополітики та Держпродспоживслужбою, а саме:

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів, пов’язаних з утилізацією/видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання посилення ветеринарно-санітарного контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов’язкових або необхідних протиепізоотичних заходів»;

проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з заразним вузликовим дерматитом великої рогатої худоби»;

проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней»;

проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції щодо утримання свиней з метою недопущення поширення інфекційних хвороб».

Термін: триденний термін

3.8. Доручити Держпродспоживслужбі:

забезпечити моніторинг виконання рішень Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України;

Термін: постійно

про хід виконання заходів з профілактики та ліквідації АЧС інформувати Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

Термін: щомісячно

3.9. Доручити головам обласних державних адміністрацій під їх особисту відповідальність:

здійснювати безумовне виконання рішень Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України;

Термін: постійно

забезпечити протягом 2017 року фінансування державних установ ветеринарної медицини (лікарні, лабораторії) відповідно до потреби;

Термін: постійно

створити на місцях необхідний матеріальний резерв для екстреного розгортання і належних умов функціонування карантинно-поліцейських постів та проведення заходів з ліквідації АЧС і недопущення поширення захворювання;

Термін: негайно

забезпечити проведення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики АЧС через місцеві засоби масової інформації;

Термін: постійно

вжити заходів для невідкладного відшкодування коштів за вилучене та знищене поголів’я свиней при ліквідації випадків АЧС, відповідно до рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій.

Термін: постійно

 

3.10. Притягти до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні/неналежному виконанні цього рішення та/або погіршенні епізоотичної ситуації.

4. Голові Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України – Першому віце-прем’єр-міністру України – Міністру економічного розвитку і торгівлі України С.І. Кубіву взяти під особистий контроль виконання рішень Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «проти» - 0; «утрим.» - 1.

Рішення прийнято.

 

2.       Заступник Голови Комітету Заболотний Г.М. поінформував про необхідність проведення з виїздом до регіону слухань у Комітеті на тему: «Стан епізоотичної ситуації в Україні. Забезпечення надійних та ефективних заходів ліквідації та попередження спалахів хвороб тварин».

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на період роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, затвердженого рішенням Комітету від 7 лютого 2017 року (протокол № 50), доповнивши розділ VІ «Питання, які планується розглянути на слуханнях у комітеті» новим пунктом 3 такого змісту (додається).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «проти» - 0; «утрим.» - 1.

Рішення прийнято.

 

3.       СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства», реєстр. № 4922-1 від 22.07.2016, поданий народним депутатом України Дзюбликом П.В.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету з питань удосконалення структури державного управління в сфері агропромислового комплексу, інновацій та з питань базових галузей в агропромисловому комплексі Дідич В.В., який доповів по суті поданого законопроекту і запропонував його відхилити.

ВИРІШИЛИ:

1.       Рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства», реєстр. № 4922-1 від 22.07.2016, поданий народним депутатом України Дзюбликом П.В.

2.       Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету
Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 23; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

        

4.       СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалася у зв’язку із масовим знищенням полезахисних смуг», реєстр. № 4657 від 12.05.2016, поданий народними депутатами України Давиденком В.М., Юрчишиним П.В., Бакуменком О.Б., Кучером М.І.
та іншими.

ВИСТУПИ       ВИСТУПИВ: народний депутат України Давиденко В.М., який доповів по суті поданого законопроекту і запропонував його підтримати.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету Кулініч О.І., Давиденко В.М., Вадатурський А.О., Хлань С.В., а також перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюк М.П.

ВИРІШИЛИ:

1.       Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалася у зв’язку із масовим знищенням полезахисних смуг», реєстр. № 4657 від 12.05.2016, поданий народними депутатами України Давиденком В.М., Юрчишиним П.В., Бакуменком О.Б., Кучером М. І. та іншими, прийняти за основу.

2.       Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету
Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «проти» - 0; «утрим.» - 1.

Рішення прийнято.

 


 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку