КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

                                                                           

  

Протокол № 52 від 14  березня  2017  року

 

      вул. Садова, , кім. 330, 14.00 год.

                                                             

 

 

Головував: заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б.

Присутні: народні депутати України члени Комітету: Бриченко І.В., Вадатурський А.О., Вітко А.Л., Давиденко В.М., Дідич В.В., Дмитренко О.М., Єдаков Я.Ю., Заболотний Г.М., Івченко В.Є., Козаченко Л.П., Кулініч О.І., Кучер М.І., Лунченко В.В., Люшняк М.В., Мірошніченко І.В., Мушак О.П., Негой Ф.Ф., Хлань С.В., Юрчишин П.В.       

Всього присутніх: 20

Відсутні: народні депутати України – члени Комітету: Бобов Г.Б.,      Добкін Д.М., Кіт А.Б., Корнацький А.О., Кузьменко А.І., Лабазюк С.П., Мартиняк С.В., Нестеренко В.Г., Омельянович Д.С., Петьовка В.В.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році відповідно до предмету відання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (щодо уточнення деяких термінів та понять)» (реєстр. № 4570 від 04.05.2016), друге читання.

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права власників об’єктів нерухомого майна на викуп земельних ділянок державної та комунальної власності», поданий народним депутатом України Мушаком О.П. (реєстр. № 4804 від 14.06.2016).

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України щодо усунення корупційної складової у сфері охорони та збереження земель лісогосподарського призначення» (реєстр. № 3019 від 18.04.2015, доопрацьований), поданий народним депутатом України Мельничуком І.І.

5. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі».

6. Про проект Закону України «Про систему збирання та утилізації використаної тари» (реєстр. № 5614 від 28.12.2016), поданий народними депутатами України Луценко І.С., Тригубенком С.М., Іоновою М.М. та іншими.

7. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету  Бакуменко О.Б. запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році відповідно до предмету відання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

ВИСТУПИВ: заступник Міністра аграрної політики та продовольства України  Ковальова О.В. поінформувала з даного питання.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету  Бакуменко О.Б., Давиденко В.М., Вітко А.Л., Хлань С.В., а також заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ковальова О.В. та перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Шемелинець Л.М.

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році відповідно до предмету відання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин визнати задовільним.

2. Рішення направити Голові Верховної Ради України Парубію А.В., Голові Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Іванчуку А.В. та Прем’єр-міністру України В.Б. Гройсману.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19; «проти» - 0; «утрим.» - 1.

Рішення прийнято.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (щодо уточнення деяких термінів та понять) (реєстр. № 4570 від 04.05.2016), друге читання.

ВИСТУПИВ: Голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Козаченко Л.П., який доповів по суті поданого законопроекту і запропонував його підтримати.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований до другого читання проект Закону про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (щодо уточнення деяких термінів та понять), реєстр. № 4570 від 04.05.2016, прийняти в другому читанні та в цілому як Закон.

2. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

      

3. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права власників об’єктів нерухомого майна на викуп земельних ділянок державної та комунальної власності (реєстр. № 4804 від 14.06.2016), поданий народним депутатом України Мушаком О.П.

  ВИСТУПИВ: народний депутат України Мушак О.П., який доповів по суті поданого законопроекту і запропонував його підтримати.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету Кулініч О.І., Івченко В.Є., Заболотний Г.М., Вітко А.Л., Негой Ф.Ф., Дмитренко О.М., Давиденко В.М., а також перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Шемелинець Л.М.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права власників об’єктів нерухомого майна на викуп земельних ділянок державної та комунальної власності (реєстр. № 4804 від 14.06.2016), поданий народним депутатом України Мушаком О.П., повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи.

2. Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Заступника Голови Комітету
Бакуменка О.Б.

 ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14; «проти» - 1; «утрим.» - 3.

 Рішення прийнято.

 

4. Розгляд питання про проект Закону України «Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України щодо усунення корупційної складової у сфері охорони та збереження земель лісогосподарського призначення» (реєстр. № 3019 від 18.04.2015) (доопрацьований), поданий народним депутатом України Мельничуком І.І., перенесено.

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі».

ВИСТУПИВ: заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б., який доповів по суті даного питання і запропонував народним депутатам – членам Комітету підтримати проект Рекомендацій.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету Кулініч О.І., Мушак О.П., Івченко В.Є., Мірошніченко І.В., Люшняк М.В., Давиденко В.М.

Інформацію заслухано і обговорено. Прийняття Рішення перенесено на наступне засідання Комітету.

 

6. Розгляд питання про проект Закону України «Про систему збирання та утилізації використаної тари» (реєстр. № 5614 від 28.12.2016), поданий народними депутатами України Луценко І.С., Тригубенком С.М., Іоновою М.М. та іншими, перенесено.

 

7. В Різному

СЛУХАЛИ: Інформацію про внесення змін до персонального складу підкомітету з питань земельних відносин Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

ВИСТУПИВ: заступник Голови Комітету  Бакуменко О.Б., який доповів по суті даного питання і запропонував народним депутатам України – членам Комітету включити до складу підкомітету з питань земельних відносин Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин народних депутатів України – членів Комітету Бакуменка О.Б., Вітка А.Л., Дідича В.В., Кучера М.І., Люшняка М.В. відповідно до поданих ними заяв.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до персонального складу підкомітету з питань земельних відносин Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, затвердженого рішенням Комітету від 23 грудня 2014 року (протокол № 3), включивши до його складу таких народних депутатів України – членів Комітету:

1. Бакуменка Олександра Борисовича;

2. Вітка Артема Леонідовича;

3. Дідича Валентина Володимировича;

4. Кучера Миколу Івановича;

5. Люшняка Миколу Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку