КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

                                                                           

  

 

Протокол № 58  від 11 липня 2017 року                                                                      

                                                                                    

 

вул. Грушевського, 18/2, кім. 11

 14.00 год.

                                                           

Головував: заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б.

Присутні: народні депутати України члени Комітету: Бриченко І.В., Вадатурський А.О., Вітко А.Л., Давиденко В.М., Дідич В.В., Дмитренко О.М., Єдаков Я.Ю., Заболотний Г.М., Івченко В.Є., Кіт А.Б., Козаченко Л.П.,
Кулініч О.І., Кучер М.І.,
Лабазюк С.П., Лунченко В.В., Люшняк М.В., Негой Ф.Ф., Нестеренко В.Г., Юрчишин П.В., Хлань С.В.       

Всього присутніх: 21

Відсутні: народні депутати України – члени Комітету: Бобов Г.Б.,      Добкін Д.М., Корнацький А.О., Кузьменко А.І., Мартиняк С.В.,   Мірошніченко І.В., Мушак О.П., Омельянович Д.С., Петьовка В.В.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.       Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму», реєстр. № 2232а від 02.07.2015, друге читання.

2.       Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення», реєстр. № 6049 від 07.02.2017,
поданий народними депутатами України Івченком В.Є., Кириленком І.Г., Одарченком Ю.В., Козаченком Л.П.

3.       Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», реєстр. № 6049-1 від 23.02.2017, поданий народними депутатами України Кулінічем О.І., Мірошніченком І.В., Бакуменком О.Б., Кучером М.І., Заболотним Г.М., Юрчишиним П.В. та іншими.

4.       Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур», реєстр. № 6673 від 06.07.2017, поданий народними депутатами України Кулінічем О.І., Бакуменком О.Б., Лунченком В.В., Хланєм С.В., Лабазюком С.П., Кучером М.І., Дідичем В.В., Бриченком І.В., Мірошніченком І.В., Давиденком В.М., Івченком В.Є.

5.       Про рекомендації комітетських слухань на тему: «Розвиток експортного потенціалу національних виробників продукції тваринного походження. Шляхи для досягнення мети, роль держави в процесі диверсифікації експортних ринків».

6.       Про затвердження Звіту про роботу Комітету Верховної Ради України
з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий 2017 року – липень 2017 року).

7.       Про затвердження Плану роботи Комітету Верховної Ради України
з питань аграрної політики та земельних відносин на період роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року – січень 2018 року).

8.       Про затвердження пропозицій до проекту порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року – січень 2018 року).

9.        Різне.

 

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету  Бакуменко О.Б. запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму»,
реєстр. № 2232а від 02.07.2015.

ВИСТУПИВ: голова підкомітету з питань соціальної політики агропромислового комплексу, розвитку сільських територій, науки та освіти Комітету Вітко А.Л., який доповів щодо доопрацьованого до другого читання з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи законопроекту і запропонував прийняти його в другому читанні та в цілому
як Закон.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму», реєстр. № 2232а від 02.07.2015, прийняти у другому читанні та
в цілому як Закон.

2. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету  Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2-3. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення», реєстр. № 6049
від 07.02.2017, поданий народними депутатами України Івченком В.Є., Кириленком І.Г., Одарченком Ю.В., Козаченком Л.П.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Івченко В.Є., який доповів
по суті даного законопроекту і запропонував його підтримати.

СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», реєстр. № 6049-1 від 23.02.2017, поданий народними депутатами України Кулінічем О.І., Мірошніченком І.В., Бакуменком О.Б., Кучером М.І., Заболотним Г.М., Юрчишиним П.В. та іншими.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Кулініч О.І., який доповів
по суті даного законопроекту і запропонував його підтримати, а також запросив авторів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення», реєстр. № 6049, долучитись до доопрацювання до другого читання
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», реєстр. № 6049-1. 

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету  Івченко В.Є., Вадатурський А.О., перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюк М.П., перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Шемелинець Л.М.

На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення», реєстр. № 6049 від 07.02.2017, прийняти за основу».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення не прийнято.

 

На голосування поставили пропозицію: «Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні, реєстр. № 6049-1
від 23.02.2017,
прийняти за основу з урахуванням при підготовці до другого читання окремих положень законопроекту реєстр. № 6049
від 07.02.2017».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11; «проти» - 0; «утрим.» - 3.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України:

 проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення реєстр. № 6049 відхилити.

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні реєстр. № 6049-1 прийняти за основу з урахуванням при підготовці до другого читання окремих положень законопроекту реєстр. № 6049 (додаються).

2. Співдоповідачем із зазначених питань на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету           Бакуменка О.Б.

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур», реєстр. № 6673 від 06.07.2017,
поданий народними депутатами України Кулінічем О.І., Бакуменком О.Б., Лунченком В.В., Хланєм С.В., Лабазюком С.П., Кучером М.І., Дідичем В.В., Бриченком І.В., Мірошніченком І.В., Давиденком В.М., Івченком В.Є.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Кулініч О.І., який доповів
по суті даного законопроекту і запропонував його підтримати.

В обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету  Дідич В.В., Давиденко В.М., Івченко В.Є., перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюк М.П., Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Лапа В.І.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати пропозиції і техніко-юридичні поправки до законопроекту, висловлені Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур», реєстр. № 6673 від 06.07.2017, прийняти за основу та в цілому як Закон з урахуванням висловлених пропозицій і техніко-юридичних поправок.

3. Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету           Бакуменка О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято.

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію про рекомендації комітетських слухань на тему: «Розвиток експортного потенціалу національних виробників продукції тваринного походження. Шляхи для досягнення мети, роль держави в процесі диверсифікації експортних ринків».

ВИСТУПИВ: керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України
з питань аграрної політики та земельних відносин Острадчук І.В., яка доповіла по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити рекомендації комітетських слухань на тему: «Розвиток експортного потенціалу національних виробників продукції тваринного походження. Шляхи для досягнення мети, роль держави в процесі диверсифікації експортних ринків» (додаються).

2. Направити зазначені рекомендації Прем’єр-міністру України  
Гройсману В.Б., першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюку М.П., Голові Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Лапі В.І., Національній академії аграрних наук України, Українській корпорації по виробництву м’яса на промисловій основі «Тваринпром», Асоціації «Свинарі України», Асоціації «Союз птахівників України», Національній асоціації молочників України «Укрмолпром», Асоціації виробників молока України, Спілці молочних підприємств України, Громадській спілці «Вівчарство та козівництво України», Громадській спілці «Аграрний союз України», Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ:  Інформацію про звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий 2017 року – липень 2017 року).

ВИСТУПИВ: секретар Комітету Лунченко В.В., який доповів по суті даного питання та запропонував затвердити звіт.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (додається).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію про план роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на період роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року – січень 2018 року).

ВИСТУПИВ: секретар Комітету Лунченко В.В., який доповів по суті даного питання та запропонував затвердити план.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити план роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на період роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (додається).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

8. СЛУХАЛИ: Інформацію про пропозиції до проекту порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року – січень 2018 року).

ВИСТУПИВ: секретар Комітету Лунченко В.В., який доповів по суті даного питання та запропонував затвердити пропозиції до проекту порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити пропозиції до проекту порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (додаються).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

9. В різному

СЛУХАЛИ: Інформацію про пропозицію народного депутата України Мушака О.П. від 05.07.2017 № 124/1/304 стосовно встановлення в кулуарах будівлі Верховної Ради України (вул. М. Грушевського, 5) трьох банерів щодо проекту Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (реєстр. № 5448
від 24.11.2016) і розкладення друкованих матеріалів з основними тезами законопроекту в день його розгляду на пленарному засіданні Верховної
Ради України.

ВИСТУПИВ: заступник Голови Комітету Бакуменко О.Б., який доповів
по суті даного питання і запропонував підтримати пропозицію народного депутата України Мушака О.П.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати пропозицію народного депутата України Мушака О.П. стосовно встановлення в кулуарах будівлі Верховної Ради України              (вул. М. Грушевського, 5) трьох банерів щодо проекту Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (реєстр. № 5448 від 24.11.2016) і розкладення друкованих матеріалів з основними тезами законопроекту в день його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утрим.» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 


 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку