КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

                                                                           

  

   

Протокол 122

19 квітня 2023 року

 

у режимі відеоконференції,

12 год. 00 хв.

 

Головував: Голова Комітету Гайду О.В.

Присутні народні депутати України члени Комітету: Богданець А.В., Бунін С.В., Герасимов А.В., Гузенко М.В., Грищенко Т.М., Кучер М.І., Кириченко М.О., Костюк Д.С., Литвиненко С.А., Мейдич О.Л., Нагаєвський А.С., Нікітіна М.В., Рудик С.Я., Салійчук О.В., Соломчук Д.В., Стернійчук В.О., Тарасов О.С., Торохтій Б.Г., Тимофійчук В.Я., Халімон П.В., Чернявський С.М. Чорноморов А.О., Шол М.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 25

Відсутні народні депутати України – члени Комітету: Лабазюк С.П., Петьовка В.В., Столар В.М., Христенко Ф.В., Чайківський І.А.

 

Присутні від секретаріату Комітету: керівник секретаріату Старинець О.Г., заступник керівника секретаріату Рудень О.В., головні консультанти Боремська З.В., Жидков О.Є., Коляда О.М., старший консультант Кантур С.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об’єктами природно-заповідного фонду України, поданий народними депутатами України Бондаренком О.В., Прощуком Е.П., Чорним В. І. та іншими (реєстр. № 9136 від 21.03.2023).

2. Про проект Закону про проекти національного інтересу у сфері енергетики, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 9138 від 22.03.2023).

3. Про проект Закону про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, поданий народними депутатами України Безгіним В.Ю., Лозинським Р.М., Літвіновим О.М. та іншими (реєстр. № 8263 від 05.12.2022).

4. Різне

СЛУХАЛИ: Інформацію про обрання в.о. секретаря Комітету на поточне засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні Голова Комітету Гайду О.В., який запропонував народним депутатам України – членам Комітету у зв’язку з відсутністю на засіданні секретаря Комітету Чайківського І.А. обрати в.о. секретаря Комітету на поточне засідання Комітету для ведення підрахунку голосів народного депутата України – члена Комітету Кучера М.І.

ВИРІШИЛИ:

Обрати в.о. секретаря Комітету на поточне засідання Комітету для ведення підрахунку голосів народного депутата України – члена Комітету Кучера М.І.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 25.

Рішення прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні Голова Комітету Гайду О.В., який запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

В обговоренні взяв участь народний депутат України – член Комітету Бунін С.В., який вніс на розгляд членів Комітету пропозицію включити до порядку денного поточного засідання Комітету питання «Про створення робочої групи при Комітеті з питань аграрної та земельної політики з напрацювання законодавчих змін щодо окремих питань використання земель на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання Комітету з урахуванням зазначеної пропозиції.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24.

Рішення прийнято.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об’єктами природно-заповідного фонду України, поданий народними депутатами України Бондаренком О.В., Прощуком Е.П., Чорним В. І. та іншими (реєстр. № 9136 від 21.03.2023).

ВИСТУПИВ: позаштатний консультант Комітету з питань аграрної та земельної політики Біленко С.Б., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: заступник Голови Комітету Чернявський С.М., голова підкомітету з питань удосконалення структури державного управління в сфері агропромислового комплексу Тарасов О.С., народні депутати України – члени Комітету Герасимов А.В., Кучер М.І., Торохтій Б.Г., заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Шемелинець Л.М., в. о. Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Завадський С.О.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об’єктами природно-заповідного фонду України (реєстр. № 9136) відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за результатами його розгляду в першому читанні направити до головного комітету для підготовки на повторне перше читання, визначивши при цьому основні положення, принципи, критерії, яким повинен відповідати доопрацьований законопроект та його структурні частини.

2. Направити даний Висновок до Комітету з питань екологічної політики та природокористування, визначеного головним з опрацювання цього законопроекту.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «утрим.» - 1

Рішення прийнято.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про проекти національного інтересу у сфері енергетики, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 9138 від 22.03.2023).

ВИСТУПИВ: заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Демченков Я.С., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: заступник Голови Комітету Чернявський С.М., голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., голова підкомітету з питань удосконалення структури державного управління в сфері агропромислового комплексу Тарасов О.С., народний депутат України – член Комітету Торохтій Б.Г., заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Шемелинець Л.М., в. о. Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Завадський С.О., позаштатний консультант Комітету з питань аграрної та земельної політики Біленко С.Б.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію щодо прийняття проекту Закону про проекти національного інтересу у сфері енергетики (реєстр. № 9138) за основу, відповідно до частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, з врахуванням пропозицій, висловлених у висновку Комітету.

2. Направити даний Висновок до Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, визначеного головним з опрацювання цього законопроекту.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16; «утрим.» - 5

Рішення прийнято.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, поданий народними депутатами України Безгіним В.Ю., Лозинським Р.М., Літвіновим О.М. та іншими (реєстр. № 8263 від 05.12.2022).

ВИСТУПИВ: позаштатний консультант Комітету з питань аграрної та земельної політики Біленко С.Б., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Шемелинець Л.М., в. о. Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Завадський С.О.

ВИРІШИЛИ:

1. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з пропозицією при доопрацюванні до другого читання проекту Закону про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України (реєстр. № 8263) внести відповідно пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відповідні поправки та пропозиції.

2. Направити даний Висновок до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, визначеного головним з опрацювання цього законопроекту.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20.

Рішення прийнято.

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію про створення робочої групи при Комітеті з питань аграрної та земельної політики з напрацювання законодавчих змін щодо окремих питань використання земель на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ВИСТУПИВ: народний депутат України – член Комітету Бунін С.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., керівник секретаріату Комітету Старинець О.Г.

ВИРІШИЛИ:

1. Утворити при Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики робочу групу з напрацювання законодавчих змін щодо окремих питань використання земель на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2. Обрати головою робочої групи народного депутата України – члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Буніна Сергія Валерійовича.

3. Долучити до складу робочої групи народних депутатів України –членів Комітету з питань аграрної та земельної політики (за згодою).

4. Доручити голові робочої групи в семиденний термін сформувати та затвердити персональний склад робочої групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18.

Рішення прийнято.

 

5. В Різному

СЛУХАЛИ: Інформацію про звернення до Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. щодо взяття на особистий контроль питання стосовно будівництва, організації роботи та облаштування ПІП, а також забезпечення розробки плану заходів щодо реалізації положень Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», зважаючи на вимоги ЄС та теперішні умови.

ВИСТУПИВ: Голова Комітету Гайду О.В., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати зазначене звернення.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18.

Рішення прийнято.

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про зміни до плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики на період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

ВИСТУПИВ: Голова Комітету Гайду О.В., який вніс на розгляд членів Комітету пропозицію провести в травні спільні комітетські слухання з Комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на тему: «Розвиток виробництва альтернативних джерел енергії, а саме - біометану, водню, інших синтетичних газів та біоетанолу».

ВИРІШИЛИ:

внести зміни до Плану роботи Комітету на період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, затвердженого рішенням Комітету від 24.01.2023 року (протокол № 115), доповнивши пункт 3 розділу V. «Питання, які планується розглянути на слуханнях у комітеті» новим пунктом 5 наступного змісту:

 

з/п

Тема комітетських слухань

Пропозиції щодо
строків проведення

(місяць)

5.

«Розвиток виробництва альтернативних джерел енергії, а саме - біометану, водню, інших синтетичних газів та біоетанолу»

(спільні комітетські слухання з Комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг)

травень

Київ

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16; «утрим.» - 1

Рішення прийнято.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку