КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

                                                                           

  

   

Протокол 124

12 червня 2023 року

 

у режимі відеоконференції, 11 год. 00 хв.                                                    

 

Головував: Голова Комітету Гайду О.В.

Присутні народні депутати України члени Комітету: Богданець А.В., Бунін С.В., Гузенко М.В., Грищенко Т.М., Кучер М.І., Кириченко М.О., Литвиненко С.А., Мейдич О.Л., Нагаєвський А.С., Нікітіна М.В., Петьовка В.В., Рудик С.Я., Салійчук О.В., Стернійчук В.О., Тарасов О.С., Торохтій Б.Г., Тимофійчук В.Я., Халімон П.В., Чайківський І.А., Чернявський С.М. Чорноморов А.О., Шол М.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 24

Відсутні народні депутати України – члени Комітету: Герасимов А.В., Костюк Д.С., Лабазюк С.П., Соломчук Д.В., Столар В.М., Христенко Ф.В.

 

Присутні від секретаріату Комітету: керівник секретаріату Старинець О.Г., заступники керівника секретаріату Гаркавенко Ю.М., Рудень О.В., головні консультанти Боремська З.В., Жидков О.Є., Коляда О.М., старший консультант Кантур С.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про проект Закону про державне регулювання сфери захисту рослин, поданий народними депутатами України Нікітіною М.В., Торохтієм Б.Г., Стернійчуком В.О. та іншими (реєстр. № 8340 від 09.01.2023).

2. Про схвалення Рекомендацій спільних з Комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг комітетських слухань на тему: «Розвиток виробництва альтернативних джерел енергії, а саме – біометану, водню, інших синтетичних газів та біоетанолу».

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва, друге читання (реєстр. № 8290 від 19.12.2022).

4. Презентація основних положень проекту Закону про виноград та продукти виноградарства, поданого Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 9139 від 22.03.2023).

5. Різне

 

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні Голова Комітету Гайду О.В., який запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19; «утрим.» - 1

Рішення прийнято.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про державне регулювання сфери захисту рослин, поданий народними депутатами України Нікітіною М.В., Торохтієм Б.Г., Стернійчуком В.О. та іншими (реєстр. № 8340 від 09.01.2023).

ВИСТУПИЛА: народний депутат України Нікітіна М.В., яка доповіла по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: заступник Голови Комітету Чернявський С.М., секретар Комітету Чайківський І.А., голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., голова підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами Юрчишин П.В., народний депутат України – член Комітету Торохтій Б.Г., Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Висоцький Т.М., керівник секретаріату Комітету Старинець О.Г.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про державне регулювання сфери захисту рослин (реєстр. № 8340) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу з можливістю його доопрацювання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19; «утрим.» - 4.

Рішення прийнято.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про схвалення Рекомендацій спільних з Комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг комітетських слухань на тему: «Розвиток виробництва альтернативних джерел енергії, а саме – біометану, водню, інших синтетичних газів та біоетанолу».

ВИСТУПИВ: Голова Комітету Гайду О.В., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити рекомендації спільних з Комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг комітетських слухань на тему: «Розвиток виробництва альтернативних джерел енергії, а саме - біометану, водню, інших синтетичних газів та біоетанолу».

2. Дані Рекомендації оприлюднити на офіційних веб-сайтах комітетів з питань аграрної та земельної політики та з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, а також надіслати Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству енергетики України, Оператору газотранспортної системи України для врахування в роботі.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва, друге читання (реєстр. № 8290 від 19.12.2022).

ВИСТУПИВ: голова підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами Юрчишин П.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: заступник Голови Комітету Чернявський С.М., голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Висоцький Т.М., Т. в. о. Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Шевченко О.П.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати порівняльну таблицю, підготовлену до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва (реєстр. № 8290)  з пропозиціями, внесеними від Комітету, та редакційними уточненнями її положень.

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект у другому читанні та в цілому як Закон у редакції, запропонованій Комітетом, з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням.

3. Направити після завершення процедур, передбачених частиною другою статті 117 Регламенту Верховної Ради України, законопроект для проведення додаткової експертизи стосовно його відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу до Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу та до Кабінету Міністрів України.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «утрим.» - 1.

Рішення прийнято.

 

4. СЛУХАЛИ: Презентацію основних положень проекту Закону про виноград та продукти виноградарства, поданого Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 9139 від 22.03.2023).

ВИСТУПИВ: Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Висоцький Т.М., який доповів по суті даного питання.

Презентацію заслухано.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку