КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

                                                                           

  

   

Протокол 123

28 квітня 2023 року

у режимі відеоконференції

12 год. 00 хв.                                                    

 

Головував: Голова Комітету Гайду О.В.

Присутні народні депутати України члени Комітету: Богданець А.В., Бунін С.В., Герасимов А.В., Грищенко Т.М., Кучер М.І., Кириченко М.О., Костюк Д.С., Лабазюк С.П., Литвиненко С.А., Мейдич О.Л., Нагаєвський А.С., Нікітіна М.В., Рудик С.Я., Салійчук О.В., Соломчук Д.В., Стернійчук В.О., Петьовка В.В., Тарасов О.С., Торохтій Б.Г., Тимофійчук В.Я., Халімон П.В., Чайківський І.А., Чернявський С.М., Чорноморов А.О., Шол М.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 27

Відсутні народні депутати України – члени Комітету: Гузенко М.В., Столар В.М., Христенко Ф.В.

 

Присутні від секретаріату Комітету: керівник секретаріату Старинець О.Г., заступник керівника секретаріату Рудень О.В., головні консультанти Боремська З.В., Жидков О.Є., Коляда О.М., Шумейко С.Г., старший консультант Кантур С.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві, поданий народним депутатом України Пуртовою А.А. та іншими (реєстр. № 9240 від 26.04.2023).

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки, друге читання (реєстр. № 7532 від 07.07.2022).

3. Різне

 

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні Голова Комітету Гайду О.В., який запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22; «проти» - 1; «утрим.» - 2

Рішення прийнято.

ВИСТУПИВ: голова підкомітету з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі Богданець А.В., який вніс на розгляд членів Комітету пропозицію доповнити порядок денний поточного засідання Комітету питанням «Про створення робочої групи Комітету з питань аграрної та земельної політики щодо опрацювання положень проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки на повторне друге читання (реєстр. № 7588)».

В обговоренні взяли участь: заступник Голови Комітету Халімон П.В., народний депутат України – член Комітету Бунін С.В., керівник секретаріату Комітету Старинець О.Г.

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного поточного засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17; «утрим.» - 6

Рішення прийнято.

 

ВИСТУПИВ: народний депутат України – член Комітету Соломчук Д.В., який  вніс на розгляд членів Комітету пропозицію доповнити порядок денний поточного засідання Комітету питанням «Про ситуацію стосовно експорту та транзиту вітчизняної сільськогосподарської продукції через території сусідніх держав».

В обговоренні взяв участь голова підкомітету з питань удосконалення структури державного управління в сфері агропромислового комплексу Тарасов О.С.

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного поточного засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 27.

Рішення прийнято одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві, поданий народним депутатом України Пуртовою А.А. та іншими (реєстр. № 9240 від 26.04.2023).

ВИСТУПИЛА: народний депутат України Пуртова А.А., яка доповіла по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: голова підкомітету з питань земельних відносин Нагаєвський А.С., народний депутат України – член Комітету Бунін С.В., заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Шемелинець Л.М., позаштатний консультант Комітету з питань аграрної та земельної політики Біленко С.Б.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві (реєстр. № 9240) включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу і в цілому як Закон  з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням та з урахуванням таких пропозицій Комітету:

1) у пункті 3 розділу І законопроекту змінити нумерацію пунктів з 9-9 та

9-10 на 9-10 та 9-11 відповідно;

2) у розділі ІІ законопроекту:

у назві розділу слова «та перехідні» виключити;

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Установити, що пункт 1 (щодо змін до пункту 27 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України) та абзац другий пункту 3 (щодо доповнення розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пунктом 910) розділу І цього Закону втрачають чинність через один рік з дня набрання чинності цим Законом».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 27.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки, друге читання (реєстр. № 7532 від 07.07.2022).

ВИСТУПИВ: народний депутат України Фріс І.П., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: голова підкомітету з питань земельних відносин Нагаєвський А.С., народний депутат України Мовчан О.В., заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Шемелинець Л.М., позаштатний консультант Комітету з питань аграрної та земельної політики Біленко С.Б.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати порівняльну таблицю, підготовлену до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки (реєстр. № 7532) з пропозиціями, внесеними від Комітету, та редакційними уточненнями її положень.

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект у другому читанні та в цілому як Закон у редакції, запропонованій Комітетом, з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 25.

Рішення прийнято.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію про створення робочої групи Комітету з питань аграрної та земельної політики щодо опрацювання положень проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки на повторне друге читання (реєстр. № 7588).

ВИСТУПИВ: голова підкомітету з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі Богданець А.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: заступник Голови Комітету Чернявський С.М., голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., народний депутат України – член Комітету Бунін С.В.

У зв’язку з відсутністю через технічний збій на засіданні деяких членів Комітету і, зокрема, секретаря Комітету, головуючий на засіданні Голова Комітету Гайду О.В. оголосив перерву у засіданні Комітету.

 

ПРОДОВЖЕННЯ ЗАСІДАННЯ

 

29 травня  2023 року

вул. Грушевського, 18/2, к. 12

16 год. 00 хв.                                                     

 

Головував: Голова Комітету Гайду О.В.

Присутні народні депутати України члени Комітету: Богданець А.В., Бунін С.В., Герасимов А.В., Гузенко М.В., Грищенко Т.М., Кириченко М.О., Костюк Д.С., Литвиненко С.А., Нагаєвський А.С., Нікітіна М.В., Салійчук О.В., Соломчук Д.В., Тарасов О.С., Торохтій Б.Г., Тимофійчук В.Я., Халімон П.В., Чернявський С.М., Шол М.В.

Всього присутніх: 19

Відсутні народні депутати України – члени Комітету: Кучер М.І., Лабазюк С.П., Мейдич О.Л., Рудик С.Я., Петьовка В.В., Стернійчук В.О., Столар В.М., Христенко Ф.В., Чайківський І.А., Чорноморов А.О., Юрчишин П.В.

 

Присутні від секретаріату Комітету: керівник секретаріату Старинець О.Г., заступники керівника секретаріату Гаркавенко Ю.М., Рудень О.В., головні консультанти Жидков О.Є., Коляда О.М., Шумейко С.Г., старший консультант Кантур С.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Продовження розгляду питання «Про створення робочої групи Комітету з питань аграрної та земельної політики щодо опрацювання положень проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки (реєстр. № 7588) на повторне друге читання».

2. Продовження розгляду питання «Щодо ситуації стосовно експорту та транзиту вітчизняної сільськогосподарської продукції через території сусідніх держав».

3. Про проект Закону про державне регулювання сфери захисту рослин, поданий народними депутатами України Нікітіною М.В., Торохтієм Б.Г., Стернійчуком В.О. та іншими  (реєстр. № 8340).

4. Щодо результатів діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (стосовно реалізації державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, земельних відносин, землеустрою, Державного земельного кадастру, державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності тощо) та стратегічні напрямки розвитку Держгеокадастру на 2023 рік.

5. Презентація основних положень проекту Закону про виноград та продукти виноградарства, поданого Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 9139).

6. Різне

 

СЛУХАЛИ: Інформацію щодо відсутності на засіданні секретаря Комітету та необхідності визначення головуючим члена Комітету для здійснення підрахунку результатів голосування.

В обговоренні взяли участь: заступник Голови Комітету Халімон П.В., народний депутат України – член Комітету Грищенко Т.М.

За результатами обговорення вирішили доручити здійснення підрахунку результатів голосування на поточному засіданні Комітету народному депутату України – члену Комітету Буніну С.В.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про створення робочої групи Комітету з питань аграрної та земельної політики щодо опрацювання положень проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки (реєстр. № 7588) на повторне друге читання. Продовження розгляду.

ВИСТУПИВ: голова підкомітету з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі Богданець А.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: заступник Голови Комітету Халімон П.В., голова підкомітету з питань земельних відносин Нагаєвський А.С., народні депутати України – члени Комітету Бунін С.В., Соломчук Д.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Утворити робочу групу з членів Комітету з питань аграрної та земельної політики щодо опрацювання положень проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки (реєстр. № 7588) на  повторне друге читання.

2. Обрати головою робочої групи народного депутата України Богданця Андрія Володимировича.

3. Доручити робочій групі в двотижневий термін сформувати пропозиції до законопроекту реєстр. № 7588 та внести їх на розгляд Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14; «проти» - 1; «утрим.» - 1

Рішення прийнято.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію щодо ситуації стосовно експорту та транзиту вітчизняної сільськогосподарської продукції через території сусідніх держав. Продовження розгляду.

ВИСТУПИВ: Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Висоцький Т.М., який доповів по суті даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Голова Комітету Гайду О.В., голова підкомітету з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі Богданець А.В., народний депутат України – член Комітету Соломчук Д.В.

ВИРІШИЛИ:

Звернутися до Голови Верховної Ради України щодо залучення членів Комітету з питань аграрної та земельної політики до міжпарламентської діяльності, зокрема, включення їх до складу офіційних делегацій з метою забезпечення безперебійного експорту української аграрної продукції у європейські країни.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію щодо результатів діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (стосовно реалізації державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, земельних відносин, землеустрою, Державного земельного кадастру, державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності тощо) та стратегічні напрямки розвитку Держгеокадастру на 2023 рік.

ВИСТУПИВ: В. о. Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Завадський С.О., який доповів по суті даного питання. 

Заслуховування інформації розпочато.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку