КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

                                                                           

  

   

Протокол 129

27 липня 2023 року

 

вул. Грушевського, 18/2, к.12, 16 год. 00 хв.                                                    

 

Головував: Голова Комітету Гайду О.В.

Присутні народні депутати України члени Комітету: Бунін С.В., Гузенко М.В., Грищенко Т.М., Кучер М.І., Костюк Д.С., Кириченко М.О., Литвиненко С.А., Нагаєвський А.С., Нікітіна М.В., Рудик С.Я., Салійчук О.В., Соломчук Д.В., Стернійчук В.О., Тимофійчук В.Я, Торохтій Б.Г., Халімон П.В., Чайківський І.А., Чернявський С.М. Чорноморов А.О., Шол М.В., Юрчишин П.В.

Всього присутніх: 22

Відсутні народні депутати України – члени Комітету: Богданець А.В., Герасимов А.В., Лабазюк С.П., Мейдич О.Л., Петьовка В.В., Столар В.М., Тарасов О.С., Христенко Ф.В.

 

Присутні від секретаріату Комітету: керівник секретаріату Старинець О.Г., заступники керівника секретаріату Гаркавенко Ю.М., Рудень О.В., головний консультант Коляда О.М., головний консультант Корякіна І.І., консультант Демко О.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист рослин, поданий народними депутатами України Соломчуком Д.В., Мезенцевою М.С., Кучером М.І. (реєстр. № 4601 від 16.01.2021). Комітет не головний.

2. Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства України про захист рослин, поданий народними депутатами України Соломчуком Д.В., Кучером М.І., Вінтоняк О.В. та іншими (реєстр. № 4602 від 16.01.2021). Комітет не головний.

3. Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про захист рослин", поданий народними депутатами України Соломчуком Д.В., Кучером М.І., Вінтоняк О.В. та іншими (реєстр. № 4603 від 16.01.2021). Комітет не головний.

4. Про схвалення Рекомендацій виїзних комітетських слухань на тему: «Рибна галузь: простежуваність «від вилову до споживання»(20 липня 2023 року, м. Ізмаїл)

5. Про схвалення Рекомендацій виїзних комітетських слухань на тему: «Актуальні питання управління об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності» (19 липня 2023 року, м. Ізмаїл)

6. Пропозиції до проекту порядку денного чергової десятої сесії Верховної Ради України девятого скликання (вересень 2023 року – січень 2024 року).

7. Про Звіт про роботу Комітету за період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

8. Про План роботи Комітету на період роботи десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

9. Презентація основних положень проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою створення умов для залучення коштів на агровиробництво (реєстр.№ 9352 від 05.06.2023)

10.Різне

 

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний засідання Комітету.

ВИСТУПИВ: Головуючий на засіданні Голова Комітету Гайду О.В., який запропонував народним депутатам України – членам Комітету проголосувати за прийняття порядку денного засідання Комітету.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16.

Рішення прийнято.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист рослин, поданий народними депутатами України Соломчуком Д.В., Мезенцевою М.С., Кучером М.І. (реєстр. № 4601 від 16.01.2021). Комітет не головний.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Соломчук Д.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., народний депутат України – член Комітету Торохтій Б.Г. перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Висоцький Т.М.

ВИРІШИЛИ:

Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист рослин (реєстр. № 4601 від 16.01.2021) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15; «утрим.» - 1.

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства України про захист рослин, поданий народними депутатами України Соломчуком Д.В., Кучером М.І., Вінтоняк О.В. та іншими (реєстр. № 4602 від 16.01.2021). Комітет не головний.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Соломчук Д.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., народний депутат України - член Комітету Торохтій Б.Г., перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Висоцький Т.М.

ВИРІШИЛИ:

Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства України про захист рослин (реєстр. № 4602 від 16.01.2021) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15; «утрим.» - 1.

Рішення прийнято.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про захист рослин», поданий народними депутатами України Соломчуком Д.В., Кучером М.І., Вінтоняк О.В. та іншими (реєстр. № 4603 від 16.01.2021). Комітет не головний.

ВИСТУПИВ: народний депутат України Соломчук Д.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., народний депутат України – член Комітету Торохтій Б.Г., перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Висоцький Т.М.

ВИРІШИЛИ:

Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про захист рослин» (реєстр. № 4603 від 16.01.2021) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «утрим.» -1

Рішення прийнято.

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію про схвалення Рекомендацій виїзних комітетських слухань на тему: «Рибна галузь: простежуваність «від вилову до споживання»(20 липня 2023 року, м. Ізмаїл).

ВИСТУПИВ: Голова Комітету Гайду О.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., народний депутат України – член Комітету Торохтій Б.Г., керівник секретаріату Комітету Старинець О.Г.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити рекомендації комітетських слухань на тему: «Рибна галузь: простежуваність «від вилову до споживання».

2. Направити зазначені рекомендації Голові Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Державному агентству меліорації та рибного господарства України.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16

Рішення прийнято.

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію про схвалення Рекомендацій виїзних комітетських слухань на тему: «Актуальні питання управління об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності» (19 липня 2023 року, м. Ізмаїл).

ВИСТУПИВ: Голова Комітету Гайду О.В., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити рекомендації комітетських слухань на тему: «Актуальні питання управління об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності».

2. Направити зазначені рекомендації Голові Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Кабінету Міністрів України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Державному агентству меліорації та рибного господарства України, Державному агентству водних ресурсів України, Одеській обласній державній адміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16

Рішення прийнято.

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію про пропозиції до проекту порядку денного чергової десятої сесії Верховної Ради України девятого скликання (вересень 2023 року – січень 2024 року).

ВИСТУПИВ: Голова Комітету Гайду О.В., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: заступник Голови Комітету Рудик С.Я., секретар Комітету Чайківський І.А., керівник секретаріату Комітету Старинець О.Г.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики до проекту порядку денного десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

2. Затвердити Перелік проектів законів, які Комітет з питань аграрної та земельної політики пропонує не включати до проекту порядку денного сесії.

3. Направити зазначені Пропозиції та Перелік Апарату Верховної Ради України для їх узагальнення.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16

Рішення прийнято.

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію про Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики за період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

ВИСТУПИВ: секретар Комітету Чайківський І.А., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт про роботу Комітету за період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16

Рішення прийнято.

 

8. СЛУХАЛИ: Інформацію про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики на період роботи десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

ВИСТУПИВ: секретар Комітету Чайківський І.А., який доповів по суті даного питання.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити План роботи Комітету на період роботи десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16

Рішення прийнято.

 

9. СЛУХАЛИ: презентацію основних положень проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою створення умов для залучення коштів на агровиробництво (реєстр.№ 9352 від 05.06.2023).

ВИСТУПИВ: Перший заступник Міністра з питань аграрної політики та продовольства України Висоцький Т.М., який доповів по суті даного питання.

В обговоренні взяли участь: секретар Комітету Чайківський І.А., голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов А.О., голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції Нікітіна М.В., голова підкомітету з питань земельних відносин Нагаєвський А.С.

Презентацію заслухано та взято відома.

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку